Види вправ на уроках образотворчого мистецтва, їх роль у формуванні умінь і навичок учнів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ У ФОРМУВАННІ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 5

1.1. Використання методу вправ на уроках образотворчого мистецтва 5

1.2. Особливості виконання підготовчих вправ на уроках образотворчого мистецтва 8

1.3. Роль ігрових методів у формуванні образотворчих умінь і навичок учнів 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ВПРАВ У ФОРМУВАННІ УМІНЬ І НАВИЧОК ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 18

2.1. Інтерактивні вправи для формування художніх компетентностей на уроках образотворчого мистецтва 18

2.2 Методика використання художньо-дидактичних вправ та ігор на уроках образотворчого мистецтва 24

2.3. Приклади вправ, творчих завдань, дослідів з фарбами 30

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Мета уроків образотворчого мистецтва учити дітей до спостереження за навколишньою дійсністю, розвивати найважливіше для художньої творчості – уміння бачити життя очима художника. Формування спостережливості, уваги до навколишньої дійсності освоєння художніх матеріалів – основні завдання цього уроку навчання.

Уроки образотворчого мистецтва повинні бути цікавими для дітей. На кожному уроці вчитель повинен вишукувати неординарні засоби і методи їх проведення.

Швидкий розвиток науки, зростання обсягів нової інформації потребують від школи підготовки активних, самостійних людей з розвиненими творчими здібностями.

Практичний досвід переконує нас у недостатній ефективності традиційного уроку для розв’язання проблем, тому науковці і педагоги-практики беруть за мету створення нових форм і методів навчання. Очевидно, одним із можливих варіантів розв’язання проблеми може стати застосування різноманітних видів вправ та ігор для проведення уроків образотворчого мистецтва.

Практичні методи навчання з образотворчого мистецтва допомагають організувати цікаві уроки, конкурси в позакласній роботі, заняття студії (гуртка) образотворчого мистецтва. Також вони стануть у нагоді для влаштування веселих, цікавих, пізнавальних і змістовних позакласних заходів, майстер-класів, мистецьких тижнів.

Проводячи навчання чи дозвілля з вправами, іграми, педагог допоможе учням розвивати кмітливість, спостережливість, любов та інтерес до образотворчого мистецтва. Вчителю буде приємно спостерігати за розвитком естетичного смаку учнів, несподіваними виявами їхніх творчих та інтелектуальних здібностей.

Уміле використання вправ та ігор підвищує навчальну активність учнів, інтенсивність мислення, пам’яті та уяви. Значна кількість досліджень пов’язана з різними аспектами поліпшення ефективності навчання за допомогою окремих видів ігор або їх комплексів (Л. Артемова, А. Вербицький, П.Підкасистий, О. Янковська). Так, Л. Артемовою виділені різні способи організації відношень, які зумовлюються різною структурою ігор, їх зв’язок з вирішенням ігрового завдання. Дидактичні ігри стали предметом особливої уваги в працях А. Макаренка, В. Сухомлинського, Л. Виготського, О. Леонтьєва, О. Усової, Л. Артемової, Л. Венгер, Д. Ельконіна, Г. Щукіної, С. Шамової, Д. Ельконіна та ін.

Об’єкт дослідження – вправи та ігри образотворчого змісту на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах.

Предмет дослідження – методика використання різних видів вправ та ігор на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі.

Мета дослідження – обґрунтувати особливості методики використання різних видів вправ та ігор на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах та їх роль у формуванні умінь і навичок учнів.

Завдання дослідження:

• розкрити особливості використання методу вправ на уроках образотворчого мистецтва;

• дослідити особливості виконання підготовчих вправ на уроках образотворчого мистецтва;

• визначити роль ігрових методів у формуванні образотворчих умінь і навичок учнів;

• описати методику використання різних видів вправ у формуванні умінь і навичок образотворчої діяльності.

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Види вправ на уроках образотворчого мистецтва, їх роль у формуванні умінь і навичок учнів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.