Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 250.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНІ РОБОТИ ЯК МЕТОД ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В ШКОЛІ 4

1.1. Сутність та особливості лабораторно-практичних робіт 4

1.2. Структура, зміст і методика проведення лабораторно-практичних робіт 7

1.3. Організація лабораторно-практичних занять 12

1.4. Оцінка лабораторно-практичних робіт 16

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ 18

2.1. Алгоритми організації та проведення лабораторно-практичної роботи 18

2.2. Конспекти лабораторно-практичних занять 21

ВИСНОВКИ 31

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 33

ВСТУП

За короткий час в Україні створену нову цілісну систему викладання історії України та Всесвітньої історії, понівністю оновлено зміст та структуру історичної освіти. Вона повністю звільнена від ідеологічних, вузько класових підходів і поглядів на розвиток суспільства, оцінювання минулого та перспективи майбутнього. Новий навчально-методичний комплекс зорієнтований на пріоритети науки, гуманістичні та демократичні цінності, інноваційні педагогічні технології, їхнє поєднання з досягненнями народної педагогіки, яка була завжди властива українському народові.

Розвиток історичної освіти в сучасній українській школі далеко не завершений як з погляду змісту, так і в плані методики викладання.

Суспільні та соціальні зміни, викликані бурхливим науково-технічним прогресом, висвітлюють риси нового типу суспільства, в якому на перший план висувається економіка обслуговування, де центральне місце посідають наука і освіта. У такому суспільстві в оцінці особистості вирішальним є рівень компетентного знання й професіоналізм.

Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів, звернення до особистості учня з її потребами та інтересами.

Дитина має стати тим сонцем, навколо якого обертаються всі освітні засоби, тим радіусом, який визначає розмір усього кола шкільного життя.

Дослідницький метод – спосіб організації пошукової творчої діяльності із розв’язання нових для них проблем.

Лабораторно-практичні роботи – один з видів роботи учнів, суть якої полягає самостійному дослідженні ними історичних джерел і вивчення необхідної інформації, її аналізі, систематизації та узагальнення.

Мета курсової роботи – розкрити особливості використання лабораторно-практичних робіт на уроках історії, як засобу індивідуалізації навчання.

Закрити

Лабораторно-практичні роботи як метод викладання історії в школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.