Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Теоретико-методичні засади  спілкування  дітей дошкільного віку з ровесниками  6

1.1. Спілкування як специфічний вид дитячої діяльності 6

1.2. Критерії та характер формування у дітей потреби у спілкуванні 7

1.3. Форми спілкування  з ровесниками у дошкільному віці 10

1.4. Взаємини однолітків  в умовах дошкільного закладу. 13

Розділ ІІ. Особливості методики  розвитку мотивів спілкування  дітей дошкільного віку з однолітками. 19

2.1. Основні напрями  роботи вихователів дошкільного закладу для розвитку мотивів спілкування дітей. 19

2.2.  Створення комфортного  клімату  у дитячому колективі 23

2.3.Особливості та навчання  діалогічного  спілкування дошкільників з ровесниками  28

2.4. Розвиток  емоційно-вольової сфери й формування мотивів поведінки  у дітей  38

Висновки. 43

Список використаної літератури. 46

Вступ

Актуальність теми. Потреба у спілкуванні є для дитини однією з первинних. У Базовому компоненті спілкування розглядається у рамках взаємодії дошкільняти з дорослими та однолітками. Сучасна наука й експериментальна практика підтверджують ефективність педагогіки співробітництва, яка обстоює необхідність поваги до особистості дитини й визнання її унікальності, потребу демократичного діалогу з нею.

У процесі спілкування з дорослими дитина наслі­дує їх, набуває вміння взаємодіяти з людьми. Ра­дість від спільної діяльності породжує нові взаємини між самими дітьми: формуються товариськість, паростки дружби. Проте проблема входження малюка у світ до­рослих завжди актуальна. Суспільство постійно розви­вається й потребує розвитку однієї з головних його скла­дових - спілкування.

Дошкільний заклад, у якому, зазвичай, дитина виховується в атмосфері турботу, розуміння й де має відчуття захищеності, випускає своїх вихованців з надією, що вони швидко адаптуються до нових умов, до зрослих вимог, які ставить до них життя, знайдуть своє місце в учнівському колективі. Одначе практика свідчить, що це вдається небагатьом.

Діти потерпають від невміння налагодити комфортне спілкування з новими дорослими й школярами. Маленьким учням бракує, здавалося б, простих, але вкрай необхідних комунікативних вмінь. Їм важко належним чином звернутися до вчителя, однолітка, перепитати, чітко висловитися, обґрунтувати свою думку, тактовно наполягти на своєму… Ці проблеми зумовлюють нервову напругу, стреси, розлади здоров’я, розвиток «комплексів» і труднощі в навчанні.

На жаль, і батьки, і педагоги часто недооцінюють величезне значення для розвитку дитини своєчасного набуття нею комунікативної компетенції, яка є запорукою соціалізації особистості та успішності в житті.

У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні завдання мовленнєвого та комунікативного розвитку дітей зазначені серед пріоритетних. Та, намагаючись їх реалізувати, педагоги, зазвичай, приділяють основну увагу розвиткові саме розмовного мовлення, оминаючи його головну - комунікативну функцію, тобто не ставлячи перед собою завдання розвитку в дітей саме комунікативних здібностей.

Такий стан зумовлений, зокрема, тим, що це питання й досі ще не посіло належного місця в навчальних планах підготовки та перепідготовки дошкільних фахівців; до того ж бракує відповідної фахової літератури.

Відтак педагоги зазнають значних труднощів у плануванні та організації комунікативної діяльності дітей, у налагодженні правильного спілкування з ними, а також у налагодженні спілкування дітей з ровесниками.

На думку М.І.Лісіної, спілкування дитини з дорослим та з ровесником – різновиди єдиної комунікативної діяльності. Ці різновиди об’єднує предмет діяльності – інша людина, партнер дитини по спілкуванню, а також – продукт, яким виступає самопізнання й самооцінка через пізнання й оцінку партнера.

Водночас дослідники спілкування між ровесниками у дошкільному віці А.Г.Рузська, Л.М.Царегородцева, Л.Н.Галігузова, Н.І.Ганошенко, О.О.Смірнова, Д.Б.Годовікова, Н.Н.Авдєєва та ін. підкреслюють специфічну роль у загальному психічному розвиткові дитини її спілкування з однолітками порівняно із спілкуванням із дорослими. Контакти із однолітками відзначаються невимушеним і розкутим характером, яскравим емоційним забарвленням. На думку колективу психологів під керівництвом А.Г.Рузської, у спілкуванні з ровесниками створюються умови, що забезпечують дитині самопізнання й самооцінку у тих видах діяльності, що відбувається спільно з ровесником.

Саме ці аспекти стали визначальними при виборі теми курсової роботи «Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками».

Об’єктом дослідження в даній роботі є методика, теорія та практика дошкільного виховання.

Предмет дослідження: проблеми навчально-виховного процесу у дошкільному закладі при організації спілкування дітей дошкільного віку з однолітками, основні його завдання та зміст.

Мета роботи: дослідити основні проблеми побудови виховного процесу в дошкільному закладі при організації спілкування дошкільників; розглянути особливості організації та методики цього процесу; теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність використання основних форм і методів виховання.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що воно містить аналіз праць наукової літератури з проблеми дослідження. Зібраний теоретичний матеріал може слугувати основою для подальших досліджень.

Практичне значення дослідження. Окремі методи та засоби науково-обґрунтованого підходу до організації навчально-виховного процесу в дошкільному закладі можуть бути використані на заняттях з дітьми дошкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох основних частин (теоретичної та практичної), висновків, списку використаних літературних джерел.

Закрити

Досліджуючи особливості спілкування дошкільників

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.