Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 63

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ. 2

1. Психолого-педагогічні основи індивідуалізації навчання. 4

1.1. Поняття “індивідуалізація” і “диференціація” навчання. 4

1.2. Цілі індивідуалізації в навчанні 11

1.3. Напрями і методики вивчення індивідуальних особливостей. 15

1.4. Внутрішньокласна індивідуалізація учбової роботи. 28

1.5. Виховання дієвого інтересу до навчання, до самостійної учбової діяльності 39

1.6. Допомога у навчанні в оволодінні знаннями і раціональними способами учбової діяльності 40

2. Проблема індивідуалізації і диференціації процесу навчання в сучасній школі 43

3. Зарубіжний досвід індивідуалізації і диференціація навчання. 51

Висновок. 59

Література. 61

Вступ

Оновлення всіх сфер суспільного життя з усією певністю виявило потребу зміни форм індивідуального навчання підростаючого покоління. Вони стають більш демократичними, з'являється можливість широкого вибору. В умовах гнучкої, варіативної соціальної практики підвищується значущість індивідуального підходу в навчанні як способу освоєння особою довільних вищих форм індивідуального навчання, при яких людина є активним суб'єктом соціального вибору. Зростає соціальна потреба в якомога більш ранньому залученні кожного нового члена суспільства до складної практики індивідуального навчання в педагогічній системі.

Проблема індивідуальних відмінностей дітей і їх диференційованого навчання давно хвилює вчителів і учених і є не тільки соціально-психологічною і філософською, але і власне педагогічною проблемою.

За останні роки проблемі індивідуалізації і диференціації процесу навчання присвячений ряд педагогічних робіт І.Е.Унт, А.А. Кирсанова, Г.Ф. Суворової, С.Д. Шевченко і інших авторів.

Значний внесок в розробку вказаної проблеми внесли роботи учених-методистів А.Н. Конева, В.П. Беспалько, Е.А. Клімова, М.Н. Скаткина і ін.

У працях педагогів визначені зміст і структура даної проблеми, запропоновані шляхи і засоби її реалізації.

Проте наявні статті і допомоги не вичерпують проблеми організації внутрішньокласної диференціації процесу навчання молодших школярів ознайомленню з навколишнім світом.

Не надається достатньо уваги тому, наскільки доцільно і як включати внутрішньокласну диференційовану самостійну роботу в процесі засвоєння тими, що вчаться знань, який ступінь ефективності такої роботи.

Об'єкт дослідження: процес навчання молодших школярів.

Предмет дослідження: методичні основи ознайомлення молодших школярів з навколишнім світом в умовах внутрішньокласної диференціації.

Гіпотеза дослідження: рішення проблеми індивідуального підходу і внутрішньокласної диференціації процесу ознайомлення з навколишнім світом буде найуспішнішим якщо розвивати пізнавальні здібності вчаться за допомогою практичної діяльності; розробити комплекс різнорівневих завдань для уроків ознайомлення з навколишнім світом; цілеспрямовано, педагогічно обгрунтовано здійснювати індивідуальний підхід; упровадити в практику технологію внутрішньокласної індивідуальної самостійної роботи.

Методи дослідження: вивчення літературних джерел, нагляди за роботою вчаться, індивідуальні і колективні бесіди з ними. 

Закрити

Проблема індивідуалізації і диференціації процесу навчання в сучасній школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.