Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Погляди педагогів на можливості народної педагогіки  в вихованні і навчанні 5

1.1. Ушинський – фундатор теорії національного виховання. 5

1.2. Народна педагогіка і українознавство в спадщині І. Огієнка. 6

Розділ ІІ. Шляхи впровадження народної педагогіки в школі 10

2.1. Звичаї та обряди. 10

2.2. Казки. 12

2.3. Дитячий фольклор. 13

2.4. Музей народознавства. Міфи. 15

Висновок. 16

Список використаної літератури. 17

Додатки. 18

Вступ

Дидактика – це галузь педагогіки, яка розглядає проблеми навчання ы освіти.

В дидактиці розрізняють такі принципи навчання:

1. науковості;

2. систематичності і послідовності;

3. свідомості;

4. активності і самостійності учнів;

5. наочності;

6. зв’язку теорії з практикою;

7. врахування індивідуальних особливостей;

8. врахування диференційованого підходу;

9. принцип емоційності.

Основою національної школи виступає в першу чергу формування в дітей любові до українського народу, мови, та досконале володіння нею, вміння вправно і грамотно користуватися.

“Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ця жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя і свої сподіванки, розум, досвід, почуття”, – писав Панас Мирний.

Найприроднішим й оптимально вираженим для української дитини є навчання і виховання рідною українською мовою в атмосфері культури рідного краю. Саме воно найбільш пасує як українській родині, так і українській національній школі. Через українську мову український народ продовжує й розвиває себе в своїх дітях, генерує національний дух, менталітет, характер, психологію, традиційну родинно-побутову й мовну культуру, спосіб життя.

Звернення освіти до джерел національної культури, її традиційно-побутового пласту сьогодні цілком закономірне і віддзеркалює зростання етнокультурних запитів населення в умовах національного відродження в Україні і становленням її державності.

Зрозуміло, що для здійснення своєї нагайної функції відродження і трансмісії основ національної культури, виховання в дітей національної свідомості школа звертається до народознавства і народної педагогіки. Цей процес відбувається на кількох рівнях. Найперший – це шкільництво. На ньому народознавчі знання активно інтегруються у діючі гуманітарно-природничі курси, йде становлення нового освітнього курсу народознавства.

Закрити

Дидактичні можливості народної педагогіки в розвитку молодшого школяра

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.