План

1. Методика роботи вчителя у підготовчому періоді до вивчення чисел

2. Методика вивчення нумерації чисел в межах 100.

3. Методика вивчення нумерації чисел в межах 1000.

4. Методика вивчення нумерації чисел у концентрі « Багатоцифрові числа»

5. Початкове ознайомлення учнів з діями додавання та віднімання. Методика вивчення табличних випадків додавання та віднімання одноцифрових чисел.

6. Методика вивчення усних прийомів додавання та віднімання двоцифрових чисел.

7. Методика вивчення усних і письмових прийомів додавання і віднімання чисел у концентрі «Тисяча». Методика вивчення прийомів додавання та віднімання багатоцифрових чисел.

8. Початкове ознайомлення учнів з діями множення та ділення, звязком між ними.

7. Методика вивчення усних і письмових прийомів додавання і віднімання чисел у концентрі «Тисяча».Методика вивчення прийомів додавання та віднімання багатоцифрових чисел.

Двоцифрові числа: Основна відмінність у виконанні письмового й усного додавання і віднімання полягає в тому, що усні обчислення починають з вищих розрядів,а письмові – з нижчих.

Для ознайомлення дітей з письмовим + і - застосовують метод пояснення. Додавання стовпчиком називають письмовим додаванням. Можна використати нумераційну таблицю,в якій записані числа 28 і 45.

Десятки Одиниці
2 8
4 5
6 13
7 3

Учитель пропонує учню додати ці числа і записати результати додавання у нумераційну таблицю. Учень додає спочатку десятки,а потім одиниці, вчитель повідомляє,що десятки і одиниці додано правильно,але запис відповіді треба уточнити. 13од. - це 1 дес. і 3од. Треба 1 дес. зарахувати до десятків. Через декілька уроків ознайомл з письмовим -. Від’ємник записують під зменшуваним так щоб од. були під од., а дес. під дес. 83 – 48 = 35. Від з од не можна відняти 8 од, то беремо і дес і над цифрою 8 ставимо крапку. Далі подається коротка форма пояснення: 13 – 8 буде 5, пишемо 5, 7 – 4 буде 3, пишемо 3. Всього 35.

Трицифрові числа: Письмове виконання дій першого ступеня розглядають у такій послідовності: додавання і віднімання без переходу через розряд 232 + 451 = 683, коли сума (у зеншув цифра) од або дес 790 – 251 = 539; з одним переходом 238 + 426 = 664, з двома пер. 237 + 495 = 732, Пояснення нового матеріалу подають на основі аналізу зразка розв’язання. Зразки докладного і короткого коментування виконаних дій. Розглянемо:358+274=632; 

Докладне пояснення.До 8од. додати 4од.,буде 12 од.,або 1 дес. і 2 од. Дві одиниці пишемо під одиницями, а 1 дес. додаємо до десятків. До 5дес. додати 7 дес.,буде 12 дес.; 12 дес. та ще 1 дес.,буде 13 дес.,або 1 сот. і 3 дес. На місці сотень пишемо 6. У сумі отримали число 632.

Коротке пояснення. 15 мінус 6 – девять,пишемо 9;

Багатоцифрові числа: узагальнюються і систематизуються знання про дії. Учні виконують дії з круглими числами та вчаться з багатоцифровими. Письмове + і – викон так саме як і у трициф числах. 732148 + 254967 = 987115. Найважчі випаки це випадки з нулями у зменшуваному. 1000 – 452 = 542. Беремо 1 тис роздробляємо її у сотні дістаємо 10 сот. Беремо 1 сот, залиш 9 сот. 1 сот роздробляємо у дес. Беремо з 10 дес один. Надписуємо цифру 9 над десятками. Один дес роздробляємо в од. записуємо число 10 над од. І тоді віднімаємо.

Прийоми усного додавання і віднімання в концентрі «Тисяча» і «Багатоцифрові числа».

ТО дій першого ступеня є принципи нумерації,переставний і сполучний закони дії додавання учні були ознайомлення раніше. Усне + і – триц чисел вивчається в 2 класі, а баготоц – в 4 класі. Загальним прийомом усного додавання є прийом порозрядного додавання. Суть полягає в тому, що сотні + до сотень, дес до дес. Прийомом усного – є прийом порозрядного віднімання. ТО порозрядного віднімання двоцифрових чисел є правило віднімання суми від суми.

Усне + і – триц і багатоцифр. чисел вивчають у такій послідовності:

1.+ і – круглих чисел: 400 + 200 = ?, 4 сот + 3 сот = 6 сот, 400 + 200 = 600;

900 – 300 = ?, 9 сот – 3 сот = 6 сот, 900 – 300 = 600

2.+ і –без переходу через розряд: 250 + 610 = ?, 25 (200 і 50) + 61 (600 і 10) =?, 200 + 600 = 800, 50 + 10 = 60, 800 + 60 = 860.; 580 – 320 = ?, 500 – 300 = 200, 80 – 20 = 60, 200 + 60 = 260, 580 – 320 = 260.

3.прийом послідовного + і -: 460 + 320 = ?, 460 + 300 = 760, 760 + 20 =780, 460 + 320 = 780.

4.Усне + і – з переходом через розряд: 460 + 380 = ?, 400 + 300 = 700, 60 + 80 = 140, 700 + 140 = 840, 460 + 380 = 840; 530 – 70 = ?, 130 – 70 = 60, 400 + 60 = 460, 530 – 70 = 460.


8. Початкове ознайомлення учнів з діями множення та ділення, звязком між ними.

Ознайомлення з дією множення: ТО множ є об’єднання рівнопотужних множин, тому в поч школі під множенням розуміють додавання однакових доданків. Діти ознайомл в кінці 2 класу.

Подаємо фрагменти уроку з розкриття конкретного змісту дії множення. Розглядаючи малюнки,учні дають відповіді на запитання: «Скільки всього вишень? Та скільки всього жолудів?»

Учитель записує на дошці: 2+2+2+2+2=10 2+2+2+2=8.

Після цього запитує,яку рівність слід було би записати,якби виставили 6 пар вишень,7 пар жолудів.

Діти розглядають першу суму. В цій сумі 5 доданків,кожний з яких дорівнює 2. Вчитель повідомляє,що додавання однакових доданків називається множенням. Суму однакових доданків 2+2+2+2+2=10 записують так: 2*5=10. У цій рівності перше число є тим,що у сумі було доданком,а друге число показує,скільки разів перше числовзято доданком. Крапка між числами – це знак множення. Рівність треба читати так: 2 помножити на 5,дорівнює 10.

Учні вивчають назви чисел при множенні. Читають різними способами: 8 * на 5 = 40, пер мн 8 др мн 5 добуток 40, 8 збільшили у 5 разів буде 40, добуток чисел 8 і 5 = 40, по 8 взяти 5 раз буде 40.

Ознайомлення з дією ділення. ТО дії ділення є розбиття множини на класи. Розв’язують задачі на вміщення і на поділ на рівні частини. Вивчають після вивчення табл множення на 2.

Візьмемо 6 груш. Розкладемо їх на 3 тарілки порівну в кожну. Скільки груш на кожній з цих тарілок? Це задача на ділення на рівні частини. Розв’язання її записують так: 6:3=2(гр..)

Дві крапки(:) – знак ділення. Рівності на ділення читають так: шість поділити на три,буде 2, ділене 6 дільник 3 частка 2, частка чисел 6 і 3 = 2, 6 зменшили у 3 рази дістали 2. На закріплення пропон такі завдання: прочитати приклад, скласти задачу за малюнком.

Зв'язок між діями множення і ділення. У рівностях 2*6=12 і 12:2=6 однакові числа. Можна сказати, що рівність на ділення складено з рівності на множення

Розглянемо смужку, до якої пришиті гудзики:

До смужки пришито 5 стовпчиків гудзиків по 2 гудзики у кожному, їх кількість можна обчислити додаванням: 2+2+2+2+2=10(г) або множенням 2*5=10

Розріжемо смужку вздовж на 2 частини, щоб у кожній було гудзиків порівну. Бачимо що в кожній частині 5 гудзиків. Отже, можна скласти таку рівність на ділення 10:2=5

Візьмемо ще одну таку смужку з десятьма гудзиками і розріжемо її на 5 частин, щоб у кожній була однакова кількість гудзиків. Отримали в кожній частині по 2 гудзики. У цьому випадку матимемо таку рівність на ділення 10:5=2. Отже, з рівності 2*5=10, можна отримати дві рівності на ділення – 10:2 і 10:5

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Методика вивчення математики 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.