План

1. Методика роботи вчителя у підготовчому періоді до вивчення чисел

2. Методика вивчення нумерації чисел в межах 100.

3. Методика вивчення нумерації чисел в межах 1000.

4. Методика вивчення нумерації чисел у концентрі « Багатоцифрові числа»

5. Початкове ознайомлення учнів з діями додавання та віднімання. Методика вивчення табличних випадків додавання та віднімання одноцифрових чисел.

6. Методика вивчення усних прийомів додавання та віднімання двоцифрових чисел.

7. Методика вивчення усних і письмових прийомів додавання і віднімання чисел у концентрі «Тисяча». Методика вивчення прийомів додавання та віднімання багатоцифрових чисел.

8. Початкове ознайомлення учнів з діями множення та ділення, звязком між ними.

4. Методика вивчення нумерації чисел у концентрі « Багатоцифрові числа»

Концентр багатоцифрових чисел завершує курс цілих невідємних чисел,які вивчають у початковій школі. Цільовою настановою вивчення програмового матеріалу концентру є засвоєння учнями усної і письмової нумерації чисел перших двох класів та прийомів письмового виконання чотирьох арифметичних дій.

У вивчені нумерації багатоцифрових чисел є таких два основних підходи:

а) числа вивчають у порядку збільшення(нарощування) розрядів,тобто починають вивчати чотирицифрові числа, потім п’яти і шестицифрові,а вже після цього дають поняття про клас.

б) числа вивчають за класами,після першого класу йде другий,а потім перших два класи разом.

Кожний з підходів має як переваги,так і слабкі місця. В чинній програмі і діючих підручниках для початкової школи реалізується перший підхід. Особливістю вивчення нумерації багатоцифрових чисел є те, що усну і письмову нумерації опрацьовують одночасно.

На етапі підготовки до вивчення теми треба повторити і закріпити знання молодших школярів з нумерації трицифрових чисел(читання і запис чисел,назви розрядних чисел,десятковий склад трицифрових чисел) та про натуральну послідовність чисел у межах 1000,звернути увагу на співвідношення між розрядними одиницями,по місцеве значення цифр у записі числа.

Нумерацію чотирицифрових чисел проводять у такій послідовності:

- називання чиел за межами першої тисячі - утворення числа 2000 (1999 + 1 = 2000) (1000 + 900 + 90 + 9 + 1 = 2000) - лічба тисячами до 10000 - утворення, читання і запис будь-яких чотирицифрових чисел - десятковий склад чисел (2731 = 2000 + 700 + 30 + 1)

Методика вивчення нумерації п’ятицифрових чисел аналогічна. Завдання: назвати числа від 10000 до 10020; проч числа; розкл на доданки; порівняти; записати сусідів; визнач ск од, дес, сот.

В усній нумерації розряди багатоцифрових чисел групуються у класи. В кожному 3 розряди. І клас – клас одиниць – одиниці, десятки, сотні. ІІ клас – клас тисяч – од тисяч, дес тис, сот тис. ІІІ клас – клас мільйонів – од млн, дес млн, сот млн.

При читанні числа називають кількість одиниць кожного класу і назву класу.. Письмова нумерація грунт. На помісцевому значенні цифри.


5. Початкове ознайомлення учнів з діями додавання та віднімання. Методика вивчення табличних випадків додавання та віднімання одноцифрових чисел.

Навчання учнів 1 класу додаванню і відніманню проводиться не одночасно. Дія додавання вводиться перед вивченням числа другої п’ятірки і служить для запису і утворення чисел 6-10 з попереднього й одиниці та складу числа з двох менших. З дією віднімання учні ознайомлюються після вивчення числа 10. Деякий розрив у часі розгляду дій додавання і віднімання полегшує засвоєння відповідних термінів і знаків. Вчитель повідомляє,що в математиці для позначення дії додавання використовується знак «+»,а дії віднімання – «-».

При вивченні чисел першої п’ятірки розгляд вправи на перелічування одиниці і на склад числа. Число 4 утвор з чисел 3 і 1. якщо у руці є 5 олівців і 1 олівець поклали у склянку то у руці залиш 4 олівці. Діти перелічують. Вчитель повідомляє що в матем для позначення дії + використ знак плюс. Вчитель викладає за доп розрізнених знаків приклад і читає його. Читання практикують трьома способами: 6 – це 4 і 2; 6 скл з чисел 4 і 2; 6 = 4 + 2.

До 3 додати 2 = 5. 3 – перший доданок, 2 – другий доданок, 5 – сума.

На основі дій з предметпми і малюнками розкриа зміст дії -. Ск кругів? – 3. Ск забрали? – 1. Ск. залиш? – 2. Пізніше вживають слово мінус і ознайом з компонентами дії (зменш,від’єм, різниця).

Уміння правильно знаходити результати додавання і віднімання в межах 10 – необхідна умова успішного вивчення усних і письмових прийомів виконання цих дій у наступних концентрах. Треба прагнути,щоб учні засвоїли таблиці додавання і віднімання. Це і є основною вимогою вивчення арифметичних дій у 1 класі.

В межах 10 застос предметне унаочнення, а для обчислень використ знання таблиць. 5 + 1 = 6.

7 – 2 = 5. числа можна додавати в будь-якому порядку. Це переставна властивість.

В межах 20 учні розгляд випадки + і – чисел, які грунт на знанні нумерації (10 + 12, 17 – 7, 17 – 10, 12 – 1, 12 + 1). Вони пояснюються на основі предметних дій за доп малюнків. Пояснюють так: якщо до числа + 1 то дістанемо наступне число, а якщо віднімемо то попереднє.


6. Методика вивчення усних прийомів додавання та віднімання двоцифрових чисел.

Усне + і – двоцифрових чисел вивчається в 2 класі.

Загальним прийомом усного додавання є прийом порозрядного додавання. Його теоретичною основою є принципи десяткової системи числення та переставна і сполучна властивості дії додавання. Суть полягає в тому, що сотні + до сотень, дес до дес. З’ясовується,що додавати або віднімати число можна частинами. Прийомом усного – є прийом порозрядного віднімання. Теоретичною основою порозрядного віднімання двоцифрових чисел є правило віднімання суми від суми. У 2 класі це правило не вивчають.

Усне + і – двоцифр чисел вивчають у такій послідовності:

1.+ і – круглих чисел: 40 + 20 = ?, 4 дес + 3 дес = 6 дес, 40 + 20 = 60;

90 – 30 = ?, 9 дес – 3 дес = 6 дес, 90 – 30 = 60

2.+ і – двоцифр чисел без переходу через розряд: 25 + 61 = ?, 25 (20 і 5) + 61 (60 і 1) =?, 20 + 60 = 80, 5 + 1 = 6, 80 + 6 = 86.; 58 – 32 = ?, 50 – 30 = 20, 8 – 2 = 6, 20 + 6 = 26, 58 – 32 = 26.

3.прийом послідовного + і -: 46 + 32 = ?, 46 + 30 = 76, 76 + 2 =78, 46 + 32 = 78.

4.Усне + і – з переходом через розряд

Усне додавання з переходом через десяток: усне додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток виконуємо порозрядним додаванням. Наприклад:,обчислюючи вираз 28 +59,міркуємо так:20+50,буде 70;8+9,буде 17; 70+17,буде 87. З поданого зразка видно,що такий спосіб обчислення охоплює додавання круглих десятків,табличне додавання з переходом через десяток і додавання двоцифрового числа до круглого.

Усне віднімання з переходом через десяток: порозрядне усне віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток потребує передбачення,що один десяток зменшуваного буде необхідний для віднімання одиниць від’ємника. Тому краще загальним прийомом вважати спосіб послідовного віднімання. Він спирається на вміння віднімати одноцифрове число від двоцифрового з переходом через десяток.

40(30 і 10) – 8 =?, 10 – 8 = 2, 30 + 2 = 32, 40 – 8 = 32.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Методика вивчення математики 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.