План 

Мета навчання хореографії

Урок хореографії як форма навчальних занять

Структура заняття хореографії

Характеристика обладнання приміщення та інвентарю для танцювальних занять

Музичний супровід

Використана література

Мета навчання хореографії

Мета хореографічного навчання - сприяти естетичному вихованню і фізичному розвиткові дітей, дати їм початкову хореографічну підготовку, вияви¬ти нахили і задовольнити потребу в руховій активності, розвинути почуття ритму, танцювальну виразність, координацію рухів і на цій основі виховати художній смак, уміння повноцінно сприймати мистецтво танцю.

Початковий курс із предмета "Хореографія" передбачений в межах шкільного компонента (з розрахунку проведення уроку один раз на тиждень). Проте матеріал посібника можна використовувати керівникам хореографічних гуртків початкового рівня в умовах позашкільного навчального закладу.

Відповідно до змісту та обсягу програми пропонуємо рекомендації до розділів "Ритміка", "Танцювальна азбука" (елементи класичного, народного, бального тан¬ців), "Танці" (танцювальний репертуар).

У розділі "Ритміка" опрацьовуються ритмічні вправи, музичні ігри, музичний матеріал на слухання і аналіз танцювальної музики.

Розділ "Танцювальна азбука" передбачає вивчення елементів екзерсису класич¬ної школи танцю, народно-сценічного та українського танців. Запропоновані у розділі вправи сприятимуть формуванню правильної постави, координації рухів.

Вправи екзерсису класичного танцю використовуються з виховною метою. Вони надають тілу і рухам дитини легкості, гнучкості, зміцнюють м'язи, що необхідно при виконанні як народних, так і сучасних танців.

Вправи екзерсису народно-сценічного танцю збагачують техніку, підводячи учнів до правильного виконання танцювальних елементів. У розділі по¬дано, крім загальновідомих, елементи рухів і вправ українського танцю. Це дає можливість ознайомити учнів з різними видами танцю, сформувати правильну поставу, поліпшити координацію рухів і розуміння національного мистецтва.

Оволодіваючи навчально-тренувальними вправами, учні на уроках вчаться ство¬рювати і відчувати образи народного танцю, осмислено виконувати рухи різних ви¬дів танців, передавати їх характер, фольклорні особливості, національний колорит.

У розділі "Танці" представлено танцювальні елементи, танці для масового ви¬конання. Подаються записи танців, які можуть бути виконані цілим класом або окре¬мими парами. Запропоновані танці можна використовувати як у навчанні, так і у про¬веденні масових заходів школи, класу залежно від конкретних умов.


Урок хореографії як форма навчальних занять

Залежно від педагогічних завдань уроки хореографії можна класифікувати:

 • Повчальний
 • Тренувальний
 • Контрольний
 • Розминка
 • Показовий
 • Розглянемо детальніше кожний з них.

  Повчальний урок. Основне завдання даного виду уроку - освоєння окремих елементів і з'єднань. Одночасно з цим вирішуються завдання фізичного розвитку, виховання музичності, виразності.

  Повчальний урок властивий в основному підготовчому періоду тренування. Характерними особливостями його є використання роздільного методу проведення вправ з багатократним повторенням їх і розчленовуванням з'єднань на окремі компоненти, виконання ряду підготовчих вправ, що підводять до "генерального" руху.

  У багаторічній підготовці даний вид уроку знаходить найбільше застосування на етапах початкової, спеціальної і поглиблено-спеціальної підготовки при освоєнні нових композицій.

  Тренувальний урок. Головне завдання цього виду уроку - підготовка організму до майбутньої роботи, а також збереження досягнутого рівня спортивної майстерності. Такий урок можна застосовувати замість вольних вправ або як окремий вид тренувального заняття. У останньому випадку підбір і дозування вправ направлені на рішення задач спеціально-рухової підготовки, вдосконалення виразності, музичності, пластики рухів.

  В порівнянні з повчальним уроком тренувальний є більш вузьконаправленим, насищається елементами обов'язкової і довільної програми, скорочується за часом за рахунок зменшення кількості вправ, проведення їх серійно-потоковим методом.

  Контрольний урок. Завдання цього уроку - підбиття підсумків освоєння чергового розділу хореографічної підготовки. Наприклад, після освоєння елементів класичного танцю провести "відкритий урок", виставляючи оцінку (по п’ятибалльній системі) кожному студентові або спортсменові. Можливе проведення контрольного уроку у вигляді прийому нормативів, включаючи елементи хореографії в тести по технічній підготовка (наприклад, виконання перекидного стрибка, стрибка кроком, повороту на 360° в рівновагу). Оцінюється вправа з урахуванням вимог і зменшень, вказаних в правилах змагань по спортивній і художній гімнастиці, по акробатиці, спортивній аеробіці.

  Урок розминки. В період безпосередньої підготовки до змагань рекомендується виконувати стабільний комплекс вправ, мета якого - розігрівання організму і зняття зайвої психологічної напруженості (збудження або, навпаки, загальмованості)! Цьому сприяють звичні, індивідуально підібрані вправи, які у міру засвоєння студенти або спортсмени виконують самостійно (індивідуальна розминка).

  Показовий урок. Із збільшеною популярністю видовищних видів гімнастики великою кількістю показових виступів з'явилася необхідність в показовому уроці, де зазвичай бере участь груп; спортсменів у вигляді шоу-програми. У такому уроці немає необхідності витримувати "фізіологічну криву", адже гімнастки виходять на поміст, виконавши звичайну індивідуальну, змагання розминку! Головне тут - це видовище, яке визначатиметься оригінальністю підібраних вправ, зміною темпу, характеру рухів! узгодженістю роботи і високою індивідуальною майстерністю учасників.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 14

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Заняття в дитячому хореографічному колективу

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.