Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ 5

1.1. Біографічні відомості про Василя Верховинця 5

1.2. Творчість Василя Верховинця в контексті формування національної культури 9

РОЗДІЛ 2. ВАСИЛЬ ВЕРХОВИНЕЦЬ - ПЕРШИЙ ТЕОРЕТИК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ 14

2.1. Теоретичні основи українського народного танцю в творчості В.Верховинця 14

2.2. Педагогічний аспект хореографічної діяльності В.М. Верховинця 18

2.3. Впровадження хореографічної спадщини Василя Верховинця в педагогічну та мистецьку освіту 28

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Серед найталановитіших діячів національної культури особливе місце належить В.Верховинцю. Багатогранна спадщина митця становить національне за сутністю і виховне за змістом значення. Його мистецька, практична, педагогічна та науково-теоретична діяльність переслідувала одну мету - формування національної культури молоді.

Новаторським було мистецтво Верховинця-фольклориста, хореографа. Його фундаментальне дослідження «Теорія українського народного танцю» стало підґрунтям професійного розвитку хореографічного мистецтва в Україні, своєрідною філософією українського танцю, де через пластику, музику і спів постав безмежний світ української душі. Тут уперше було зібрано й описано танцювальні рухи та композиції, розроблено оригінальну методику запису і виконання українських танців.

В. Верховинець синтезував народний танець з технікою класичної європейської хореографії. Він — постановник першого українського балету «Пан Каньовський» М. Вериківського, танцювальних сцен у «Наталці Полтавці» М. Лисенка. «Триколінний гопак» В. Верховинця здобув блискучу перемогу на Першому міжнародному фестивалі народного танцю в Лондоні (Велика Британія).

В. Верховинець залишив вагомий слід в українському народно-сценічному мистецтві. Завдяки йому про український народний танець почули в світі. Вся наукова та практична діяльність митця була спрямована на розвиток національної хореографії. В результаті етнографічних досліджень, з’являються такі наукові праці як «Українське весілля», «Теорія українського народного танцю», «Весняночка», які і до сьогодні не втратили своєї актуальності серед балетмейстерів і залишаються фундаментальними працями в українській хореографії.

Дослідженню мистецької спадщини В. Верховинця присвячено значну кількість праць. Так, у дисертаціях В. Пастух, О. Мартиненко, С. Крамської, О. Бойко досліджуються проблеми розвитку лексики українського народного танцю, розглядається В. Верховинець як теоретик хореографічної педагогіки, а також досліджено наукові доробки В. Верховинця.У статтях Н. Дем’янко, О. Бенч, Л. Гаврілова, М. Кривошиї висвітлено концептуальні положення педагогічної теорії В. Верховинця, його творчість в контексті народного виконавства, а також розглянуто педагогічну спадщину.

Об’єкт дослідження – творчий шлях Василя Верховинця.

Предмет дослідження – внесок Василя Верховинця урозвиток українського народного танцю

Мета курсової роботи - проаналізувати творчий шлях В. Верховинця та визначити його вклад у становлення та розвиток українського народного танцю.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

дослідити творчість Василя Верховинця в контексті формування національної культури;

розглянути теоретичні основи українського народного танцю в творчості В.Верховинця;

визначити педагогічний аспект хореографічної діяльності В.М.Верховинця;

обґрунтувати впровадження хореографічної спадщини Василя Верховинця в педагогічну та мистецьку освіту.

Методи дослідження. При дослідженні теми в роботі було використано такі загальнонаукові методи: аналіз, класифікація, синтез, порівняння теоретичних відомостей та метод узагальнення, за допомогою якого було зроблено загальні висновки.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Верховинець як перший теоретик українського танцю

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.