Український народно-сценічний танець в скарбниці танцювального фольклору

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ 5

1.1. Народно-сценічний танець як національне надбання хореографічної культури України 5

1.2. Механізми збагачення сценічного танцю фольклором 9

1.3. Поняття фольклору та фольклоризму у хореографічному мистецтві 13

РОЗДІЛ ІІ. МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ В ТАНЦЮВАЛЬНОМУ ФОЛЬКЛОРІ 18

2.1. Композиція українського народно-сценічного танцю 18

2.2. Розвиток українського народно-сценічного танцю в діяльності професійних вокально-хореографічних колективів ХХ століття 24

2.3. Схема танцю «Козачок» 30

ВИСНОВКИ 34

ЛІТЕРАТУРА 36

ВСТУП

Актуальність теми. Український народний танець - найяскравіший прояв народної творчості - розвивався впродовж усієї історії українського народу, збагачуючись новим змістом і своєрідними виразними засобами. Як невід’ємна складова української культури, хореографічне мистецтво пройшло складний і суперечливий шлях, ускладнювалося, збагачувалося новими рухами, супроводжувалося піснями, органічно поєднуючись у такий спосіб зі словом і музикою. Невичерпна скарбниця народного танцю вирізняється своїм неповторним колоритом, що знаходить вияв у самобутній лексиці, пластичних інтонаціях, структурній та композиційній побудові, тематиці та образному змісті хореографічних творів, оригінальній манері їх виконання [10, с. 141].

Вивчення досвіду поколінь і дослідження сучасного стану розвитку української народно-сценічної хореографії дає підстави констатувати потужність її творчого потенціалу. Українські народні танці широко пропагують численні професіональні і самодіяльні хореографічні колективи, складаючи основу їхнього репертуару. Завдяки самобутньому таланту українських хореографів В. Авраменка, К. Балог, К. Василенка, В. Верховинця, П. Вірського, Р Герасимчука, О. Гомона, Є. Зайцева, А. Кривохижі, Д. Ластівки, В. Петрика, Н. Уварової, Л. Чернишової, Я. Чуперчука, інших знаних митців народний танець сформувався як народно-сценічне мистецтво, активно розвиваючись у професійних та аматорських колективах.

Ступінь розробленості. Дослідженню історії розвитку народної хореографічної культури окремих регіонів України, життєвого та творчого шляху українських педагогів- хореографів ХХ століття, їхніх колективів присвячено праці Г. Боримської, Я. Верховинця, Д. Демків, Н. Дем’янко, О. Жирова, І. Книш, Б. Кокуленка, Л. Косаковської, В. Купленника, С. Легкої, Н. Марусик, О. Мерлянової Р Пилипчука, Ю. Станішевського, Б. Стаська та ін.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступають народно-сценічні танці.

Предмет дослідження є український народно-сценічний танець.

Мета дослідження – обґрунтувати український народно-сценічний танець в скарбниці танцювального фольклору.

Завданнями дослідження є:

1) розкрити мистецькі пошуки народно-сценіного танцю;

2) охарактеризувати танцювальні полотна хореографічного фольклору;

3) вивчити досвід народного танцювального колективу

4) графічно зобразити схему танцю.

Структура курсової роботи має вступ, два розділи основної частини, висновки, список літератури (25 найменувань використаних джерел). Обсяг роботи – 35 сторінок основного тексту.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Закрити

Український народно-сценічний танець в скарбниці танцювального фольклору

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.