Історія розвитку джаз-модерн танцю - етапи та особливості авторських стилів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 29

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДЖАЗ-МОДЕРН ТАНЦЮ 5

1.1. Історія розвитку джаз-танцю 5

1.2. Історія розвитку танцю-модерн 11

1.3. Становлення модерн-джаз танцю 16

РОЗДІЛ 2. ТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ МОДЕРН-ДЖАЗ ТАНЦЮ 19

2.1. Принципи рухів, запозичені з джаз-танцю 19

2.2. Принципи рухів, запозичені з танцю-модерн 23

ВИСНОВКИ 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

ДОДАТКИ 29

ВСТУП

Аналізуючи будь-яку систему танцю (класичний, народний, історико-побутовий, бальний танець), ми можемо чітко виділити певний набір рухів, які властиві тільки цій системі танцю. Особливо чітко це можна простежити в класичному балеті, де існує століттями відшліфована, чітко зафіксована мова рухів. Коли ж мова заходить про сучасні танці, то найчастіше аналіз мови рухів лексичного модуля замінюється міркуваннями про сучасність теми твору, сучасності звучання музики, сучасності героїв твору.

На початку XX століття виникла нова мова рухів, новий лексичний модуль, який був названий танець-модерн. Паралельно йшов розвиток джазового танцю, як певної танцювальної техніки. Розвиваючись і вдосконалюючись, ці техніки танцю не могли не вплинути одна на одну, і починаючи з 70-х років нашого століття виникло безліч танцювальних технік, які органічно поєднують у собі елементи джазового танцю, танцю-модерн і багато запозичують з класичного балету. Так виник термін «Модерн-джаз танець».

Джаз-модерн танець - один з напрямків сучасної зарубіжної хореографії, що зародився в кінці XIX - початку XX ст. у США та Німеччині. Термін «Танець модерн» з’явився в США для позначення сценічної хореографії, що відкидає традиційні балетні форми. Увійшовши у вжиток, він витіснив інші терміни (вільний танець, дунканізм, танець босоніж, ритмопластичний танець, виразний, експресіоністський, абсолютний, новий художній), що виникали в процесі розвитку цього напрямку.

Загальним для представників танцю модерн, незалежно від того, до якого спрямування вони належали і в який період проголошували свої естетичні програми, був намір створити нову хореографію, яка б відповідала, на їхню думку, духовним потребам людини XX століття.

Основні її принципи: відмова від канонів, втілення нових тем і сюжетів оригінальними танцювально-пластичними засобами. У прагненні до повної незалежності від традицій представники джаз-модерн танцю прийшли, врешті-решт, до прийняття окремих технічних прийомів, у протиборстві з якими зародився новий напрям. Установка на повний відхід від традиційних балетних форм на практиці не змогла бути до кінця реалізована.

Мета курсової роботи – теоретично дослідити історію розвитку, етапи та особливості авторських стилів джаз-модерн танцю.

Завдання курсової роботи:

- дослідити історію розвитку джаз-танцю та модерн-танцю;

- простежити особливості становлення модерн-джаз танцю;

- розглянути принципи рухів, запозичені з джаз-танцю;

- визначити принципи рухів, запозичених з танцю-модерн.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Історія розвитку джаз-модерн танцю - етапи та особливості авторських стилів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.