Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТАНЦЮ ТА БАЛЕТУ XVII-XIX СТОЛІТЬ 5

1.1. Академічна теорія танцю і балету видатних хореографів XVII−XIX століть 5

1.2. «Хореографія чи мистецтво запису танцю» Рауля Фьолйє 8

1.3.Жан Жорж Новерр – новатор академічного танцю 10

Висновки до розділу І 12

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЛЕТНОГО ТАНЦЮ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ 13

2.1. Модель балету західноєвропейського регіону 13

2.2. Виникнення техніки романтичного танцю 17

2.3. Схема танцю «Зірочка» 22

Висновки до розділу ІІ 32

ВИСНОВКИ 33

ЛІТЕРАТУРА 34

ВСТУП

Актуальність теми. Хореографічне мистецтво створює та впроваджує свої закони осягнення світу, засновані як на конкретній відповідності життєвого і художнього матеріалу, так і на ступені вірності метафоричному образу віддзеркалення життя. Виражальні засоби танцювальних форм як головні чинники художньої практики хореографічної культури пройшли тривалий еволюційний шлях, видозмінюючись і збагачуючись. Згодом вони утворили систему, яка визначає наукові знання, виражальні засоби, аудіовізуальну і ритмопластичну основу, формально-технічні принципи, естетику, специфічні риси і можливості хореографічної культури.

Щоб краще зрозуміти особливості, а головне - філософію і теорію мистецтва танцю і балету, варто проаналізувати його сутність, зрозуміти витоки формування, естетику та формально-технічні критерії репрезентації.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що вперше у вітчизняному мистецтвознавстві проаналізовано і перекладено академічну теорію танцю і балету видатних хореографів XVII-XIX ст.

Ступінь розробленості. Дослідження з даної проблематики присутні у працях Гваттеріні М. "Азбука балету", Кайданов ської Н.В. "Рауль Оже Фьолйє та мистецтво запису танцю", Борисоглібського М.В. "Класики хореографії", Худекова С.Н. "Історія танцю". Також видатні історичні дослідження у галузі танцю і балету XVIII–XIX ст. належать Красовській В.М. У праці "Західноєвропейський балетний театр. Від витоків до середини XVIII століття" вона проаналізувала витоки і розвиток балетного мистецтва в Західній Європі другої половини XV - середини XVIII ст. Надала характеристику балету бароко, балету-маскараду, балету-виходів. Детально описала балет "Ніч" (1653 р.) за часів правління Людовіка XIV Бурбона. Охарактеризувала творчу діяльність Люлі, Башана, Мольєра, професійних виконавців танцю другої половини XVII – першої половини XVIII ст. Детально охарактеризувала творчість Джона Уївера і його дійові пантомімні балети. У праці "Західноєвропейський балетний театр. Доба Новерра" проаналізувала балетне мистецтво другої половини XVIII століття на прикладі таких виконавців: Максимілиана Гарделя, Марі Аллар, Мари-Мадлен Гімар. Детально проаналізувала і охарактеризувала період життя Жана Жоржа Новерра як танцівника. Детально проаналізувала його книжку "Листи про танець". Оха¬рактеризувала роботу Новерра у Штутгарті. Дослідила творчість Гаспаро Анджоліні, його балет "Семіраміда" (1765 р.) Проаналізувала полеміку Анджоліні та Новерра [5]. У праці "Західноєвропейський балетний театр. Передромантизм" проаналізувала балетне мистецтво "синтементалізму" в період 1785-1835 рр. Дослідила творчість Карло Блазиса, Жана Доберваля і його балет "Марна пересторога" (1789 р.) [6]. Висвітлила і визначила творчість Сальватора Вігана і його балети "Отелло", "Весталка", "Титани". Охарактеризувала творчість Пьєра Гарделя, Огюста Вестриса і його школу, творчість Луї Дюпора, Шарля Дідло, д’Егвіля - у Великій Британії, Жана Омера - у Франції [7].

Об’єктом дослідження курсової роботи виступає західноєвропейський балетний театр.

Предмет дослідження є витоки західноєвропейського балетного театру.

Мета дослідження – проаналізувати витоки західноєвропейського балетного театру.

Завданнями дослідження є:

  • 1)охарактеризувати джерельну базу західноєвропейського балетного театру;
  • 2)визначити модель балету західноєвропейського регіону;
  • 3)описати модель танцювальної композиції
  • 4)графічно зобразити схему танцю.

Структура курсової роботи обсягом 34 сторінки обумовлена метою і завданнями дослідження і складається зі вступу, двох розділів основної частини, висновків, списку літератури.

Закрити

Витоки західноєвропейського балетного театру

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.