План

1. Дидактична структура уроку музичного мистецтва

2. Специфіка уроку музичного мистецтва

3. Освітні завдання уроку музики.

4. Розвиваючі завдання уроку музики.

5. Виховні завдання уроку музики.

6. Ігри на уроці музики.

1. Дидактична структура уроку музичного мистецтва

Під поняттям структура уроку розуміють елементи або етапи побудови уроку, їхня послідовність, взаємозв’язки між ними. Педагогіка визначає дидактичну структуру, як сукупність складових елементів у побудові уроку, послідовність і кількість яких визначається метою уроку, віковими особливостями дітей, специфікою предмета та забезпечує цілеспрямованість і завершеність уроку.

Найпоширенішою є класична чотири етапна структура, яка бере свій початок від Я. Коменського і Й. Гербарта. Етапи уроку визначаються так:

1) організаційний момент; (слухання музики – вхід до класу та вітання під музику).

2) повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація учіння школярів; (слухання музики – тема, мета, завдання, мотивація учнів та бесіда за темою уроку)

3) перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, навичок, умінь; (виконання музики – спів, бесіда за слуханням музики, розспівування, робота над поспівкою, розучування та виконання пісні)

4) відтворення і корекція опорних знань учнів; (виконання музики – музикування, гра на елементарних музичних інструментах)

5) сприймання та осмислення, узагальнення та систематизація у нових знань; (виконання музики – рухи, творчість в галузі музики, теоретичне вивчення музики – рухи під музику, музична грамота, музичні творчі завдання)

6) підсумки уроку, повідомлення домашнього завдання. (вихід з класу під музку).

Найбільш чітку та науково обґрунтовану класифікацію уроків дав К. Ушинський. Він виділив такі типи уроків: уроки усних та практичних вправ, на яких здійснюється перевірка та закріплення знань, умінь та навичок; уроки письмових вправ; уроки оцінки знань, умінь і навичок; комбіновані уроки, які мають на меті повторити вивчений матеріал, пояснити та закріпити новий. Урок музики найчастіше буває комбінований бо поєднує різноманітні цілі та види навчальної діяльності у будь – якій послідовності.

Дидактична структура уроку музики на практиці залежить від педагогічної майстерності вчителя музики, його музично – естетичних та педагогічних уподобань.


2. Специфіка уроку музичного мистецтва

Специфікою уроку музики є різноманітність видів діяльності: хоровий спів, вивчення музичної грамоти, слухання музики. Деякі вчителі музики доповнюють урок музикуванням на елементарних музичних інструментах, рухами під музику. Іноді виділяють в окремий елемент уроку вправи (ритмічні, звуковисотні, вокально-хорові), бесіду за темою уроку, слухання музики, ігри та творчі завдання.


3. Освітні завдання уроку музики.

Визначення і формування учителем завдань музики – одне з найголовніших питань підготовки до уроку, адже учитель має знати відповідь на питання, що вивчати, які уміння та навички розвивати, для чого саме вивчається той чи інший матеріал уроку, навіщо вчитель використовує ті чи інші види діяльності, користується тими чи іншими методами навчання.

Відповідно до програми, навчання передбачає комплексне досягнення освітньої, розвиваючої та виховної мети.

Освітні завдання: визначення цих завдань спрямоване на розширення загального, естетичного та музичного кругозору учнів, ознайомлення їх з загально естетичними, жанрово-стилістичними поняттями, з життям і творчістю композиторів, музичними творами, термінами, музичною грамотою. Для формування освітніх завдань використовують слова: розширити уявлення, формувати уявлення, вчити навчити, ознайомити з.

Наприклад: розширити уявлення учнів про музично – театральні жанри (вивчення опери чи балету); вчити учнів співвідносити живописні образи з музичними; вчити учнів розповідати про композиторів; ознайомити учнів з новою піснею.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 6

Безкоштовна робота

Закрити

Музичне мистецтво

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.