План

Вступ

1. Виховання учасників дитячого колективу.

2. Зміст хореографічної роботи з дітьми.

3. Репертуар танцювального колективу.

4. Організація роботи у танцювальному колективі.

5. Схема занять у колективі.

6. Перше заняття.

7. Підготовка танцювальних рухів 1,2,3 років навчання.

6. Перше заняття

Велике значення в хореографічній роботі з дітьми має добре організоване і цікаво проведене перше заняття. Призначити його можна тільки тоді, коли керівник упевнений, що у нього все підготовлено для зустрічі з дітьми.

Перше заняття, зазвичай, проводять так: дітей привітно зустрічають вибудовують один за одним і під музику маршу вводять в зал. Побудувавши дітей півколом, керівник вітається з ними, чітко й голосно називає своє ім'я і по батькові, відзначає в журналі присутніх, проводить коротку бесіду про зовнішній вигляд дітей, про особисту гігієну і одяг для занять. Після цього приступає до уроку.

Перший урок в новоорганізованому кружку має велике значення. Від нього значною мірою залежить успіх подальшої роботи з групою. Діти приходять в кружок художньої самодіяльності за власним бажанням і чекають від занять чогось цікавого. Завдання педагога полягає в тому, щоб згуртувати новачків в єдиний колектив, прищепити їм любов до нового для них вигляду мистецтва, викликати довіру до себе.

Знайомлячись з кожною дитиною, керівник з'ясовує, хто уміє танцювати, що саме і т.д. Розмову він веде спокійно, доброзичливо, привертаючи до участі в бесіді.

Потім, починаючи з лівої ноги, діти марширують на місці. Керівник перевіряє, чи уміють вони повертатися управо, вліво і навколо; себе. Потім діти шикуються один за одним, утворюючи великий круг, і рухаються проти годинникової стрілки, виконуючи маршовий крок. Шаг повинен бути легеням, з шкарпетки на всю ступню, шкарпетки злегка розкриті в сторони. Корпус підтягнутий, плечі вільно розкриті і опущені. Руки опущені уздовж корпусу.

Для того, щоб діти марширували бадьоро, весело, рекомендуємо керівникові поставити перед ними певне завдання. Так, наприклад: «Ми готуємося до Першотравневого свята» і т.д. Діти відразу підтягаються, прагнуть марширувати краще. Слід відмітити, що кожне заняття необхідно починати маршем і їм закінчувати.

Після кроку керівник підводить дітей до верстата, пояснює їм, як потрібно стояти у нього, причому кожній дитині відводиться постійне місце. Діти повертаються до верстата спиною і керівник знайомить їх з позиціями ніг: першою, другою, третьою, пізніше — з п'ятою і шостою (четверта позиція зустрічається дуже рідко і вивчається значно пізніше). Вивчається також уклін.

Потім діти стають один за одним і марширують по кругу, перебудовуючись по вказівці педагога в четвірки або вісімки залежно від розмірів залу, і повертаються обличчям до керівника.

На середині залу вивчають різні вправи і нескладні рухи народного танцю.

Заняття закінчуються уклоном педагогові і концертмейстерові. Керівник нагадує дітям дату наступного заняття і вони організовано, під музику маршу виходять із залу.

ПІДГОТОВЧІ ТАНЦЮВАЛЬНІ ВПРАВИ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ

Спочатку діти виконують руху лицем до верстата, тримаючись за палицю обома руками (пізніше — однією рукою), по черзі правою і лівою ногою.

Знайомство з позиціями ніг і рук. Позиції ніг: перша, друга, третя, четверта, п'ята. Позиції рук: підготовча, перша, друга, третя.

Напівприсідання (деми-плие) в першій, другій і третій позиціях.

Витягування ноги на шкарпетку (батман тандю) з паузами на кожній крапці з першої позиції вперед — убік, пізніше — назад.

Круговий рух ногою по підлозі по крапках (рон де жамб партер) із зупинкою вперед в четвертую позицію, убік — в другу, назад — в четвертую і в першу позиції.

Викидання коги (батман жете) з першої позиції убік — вперед — убік — назад.

Положення ноги на щиколотці (сюр ле ку-де-п'є).

Прохідний рух (пасі).

Ударний кидок (батман фраппе) убік (в кінці навчального року).

Підняття витягнутої ноги на 45° убік з першої позиції (ре-леве лан).

Великий кидок ноги (гран батман жете) убік; на 45° з паузою на кожній крапці (з другого півріччя).

Під'їм на півпальці обох ніг (релеве) в першій, другій, третій і п'ятій позиціях (лицем до верстата).

Перегин корпусу назад і убік (лицем до верстата).

Стрибки (соте) на двох ногах з паузами в першій, другій і третій позиціях.

Вправи для рук, голови і корпуси (пор де бра).

Пози.

Всі вказані рухи вивчають у верстата і на середині залу.

Вже з першого дня навчання дітям потрібно постійно нагадувати про положення корпуси, щоб правильна постава увійшла до звички. Вільні руки тримають на талії. В цей час учні вперше отримують уявлення про опорну і працюючу ногу. Опорна нога повинна утворювати з корпусом пряму вертикальну лінію.

Вправи на середині залу

Марш. Побудову в шеренгу, колону, круг.

Перестроювання з однієї шеренги в дві.

Повороти на місці управо, вліво, довкруги.

Круг. Побудова круга з колони, з пар; побудова маленьких кругів попарно, по чотири і т.д.

Фігурна маршировка, ходьба парами, четвірками; змійки, хвилі, гребінець, зірочки.

Ритмічні вправи і ігри

Рухи в характері і темпі музики (швидко, поволі).

Почало і кінець рухів одночасно з початком і закінченням музичної фрази.

Елементарне ознайомлення з длительностями— половинними, четвертними, восьмими.

Музичні ігри організуючого характеру з елементами змагання.

Танцювальні елементи

Танцювальний крок (крок з шкарпетки).

Біг на півпальцях.

Стрибки.

Па галопу.

Па польки на місці спочатку без стрибка, з просуванням вперед, назад, полька по кругу у поєднанні з галопом, підскоками і т. д.. полька поодинці, парами. ^

Елементи рухів і танцювальні етюди російського, українського, білоруського і литовського народних танців.

Рухи і танцювальні композиції, заплановані до постановки.

Бавовна в різних ритмічних малюнках.

Бавовна по стегнах, по колінах (для хлопчиків).

ПІДГОТОВЧІ ТАНЦЮВАЛЬНІ ВПРАВИ ДРУГОГО РОКУ НАВЧАННЯ

Заняття на другому році навчання значно ускладнюються в порівнянні з програмою першого року.

Найбільш істотною частиною занять стає танцювальна підготовка дітей. В цей час діти вже проявляють достатню організованість, їх рухи стають точнішими, виразнішими. Заняття в кухлі проводять так, щоб розвинути у дітей основні танцювальні навики і допомогти їм зрозуміти і полюбити мистецтво танцю.

Виховні завдання залишаються в центрі уваги керівника кружка, але виконуються вони вже не в плані ігрових і організуючих вправ, як з молодшими учнями, а в плані підготовки і виконання танців.

Вправи для розвитку техніки танцю

На другому році навчання вивчають нові вправи класичного танцю і повторюють попередні. Руки в екзерсисі біля верстата, на середині залу відкриваються в другу позицію • підготовка на два вступні акорди. У підготовче положення руки опускаються одночасно із закінченням вправ.

Всі рухи у верстата виконуються з правої і лівої ноги, тримаючись однією рукою за палицю:

Напівприсідання (деми-плие) і глибоке присідання (гран плие) в першій, другій і п'ятій позиціях.

Витягування ноги на шкарпетку (батман тандю) хрестом з п'ятої позиції (п'ята позиція є основною для всіх рухів).

Маленькі кидки хрестом (пти батман жете).

Витягування ноги на напівприсіданні (батман фондю) вперед — убік — назад.

Викидання ноги (батман жете) з п'ятої позиції хрестом без пауз на кожен такт.

Круговий рух ногою (рон де жамб пара терр) вперед — назад (ан деор і ан дедан).

Ударний кидок (батман фраппе) хрестом.

Подвійний ударний кидок (дубль фраппе).

Повільне підняття ноги вперед — убік — назад (релеве лан) на 90°.

Поступове розгинання коліна піднятої ноги (девелоппе) на всіх напрямках на 90°.

Маленький батман на щиколотці опорної ноги (пті батман сюр ле ку-де-п'є).

Під'їм на півпальці з п'ятої позиції лицем до верстата.

Маленькі пози: круазе, эффасе; экарте вперед — назад.

Руху із зміною ніг (па де бурре).

Стрибки вгору з обох ніг (соте) в першій, другій і п'ятій позиціях (лицем до верстата).

Стрибки з п'ятої позиції в другу і з другою в п'яту (эшаппе).

Похитування (балансі).

Комбінований рух для ніг, корпусу, рук і голови (тан лие).

Стрибок з однієї ноги на дві (ассамбле).

Каблук-шкарпетка (батман тандю ) в характері російського танцю.

Батман тандю з підняттям п'яти опорної ноги і винесенням працюючої ноги на шкарпетку вперед — убік — назад.

Підготовка до мотузочка (у характері українського танцю).

Голубці лицем до верстата, тримаючись за палицю обома руками (підготовча вправа — ударити ступнею однієї ноги об іншу).

Вправи на середині залу

Марш, побудова в лінії.

Балансі.

Ковзаючий крок (глісад).

Стрибок з ноги на ногу (жете).

Стрибок з однієї ноги на дві (ассамбле).

Тан ліє вперед.

Пози: положення епольман з правої і лівої ноги: поза еффасе вперед— назад, поза круазе вперед — назад. Арабеск перший і другий спочатку вивчають, не піднімаючи ноги, залишаючи її на підлозі.

Па де бурре.

Пор де бра в положенні круазе і эффасе.

Вправи для голови: нахили, повороти.

Елементи рухів і танцювальні етюди російського, українського, білоруського, литовського і естонського народних танців.

Рухи і танцювальні композиції, заплановані до постановки.

ПІДГОТОВЧІ ТАНЦЮВАЛЬНІ ВПРАВИ ТРЕТЬОГО РОКУ НАВЧАННЯ

Впродовж третього року навчання послідовно повторюються вправи першого і другого років навчання в більш прискореному темпі і в різних невеликих композиціях, а також додатково вивчаються вправи у верстата:

Повне присідання і підйом на півпальцях у всіх позиціях. Піднімаючись на півпальці, руки підняти в третю позицію.

Круговий рух ногою по підлозі вперед — назад на" напівприсіданні (рон де жамб партер ан деор і ан дедан).

Круговий рух ногою в повітрі (рон де жамб ан лєр).

Подвійний ударний кидок (дубль фраппе) убік — вперед — назад.

Повільне підняття ноги (релеве лан) хрестом на 90°.

Батман сутеню.

Поступове розгинання ноги (девелоппе) хрестом на 90°.

Великий кидок ноги (гран батман жете) в поєднанні (піке) в положенні эффасе і круазе.

Витягування ноги на шкарпетку і повернення її у вихідну позицію одночасно з ударом об підлогу п'ятою опорної ноги (батман тандю № I).

Винесення ноги убік з поворотом ступні в середину (батман тандю № 2).

Мазок півпальцями по підлозі «від себе» і «до себе» (флік-фляк № 1).

Мазок і удар ненапруженою ступнею по підлозі (дубль фляк № 1).

Вправи з ненапруженою ступнею (флік-флак).

Вибивання дроби півпальцями і п'ятою по підлозі.

Вправи на серединезала

Комбінований рух для ніг, корпусу, рук і голови (тан ліе) вперед — назад.

Комбінований рух для ніг, корпусу, рук і голови (тан ліе) вперед — назад.


Література

1.Базарова П., Мей В. Азбука классического танца.— М., Л.: Искусство, 1904.

2.Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца.— Л.: Искусство, 1976.

3.Ткаяенко Т. Народный танец.— М.: Искусство, 1954.

4.Ширяев А., Бочаров А., Лопухов А, Основы характерного танца.—. М., Л.: Искусство, 1938.

5.Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 10-ти т. - М., 1985.

6.Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. - К.: Радянська школа, 1974..

7.Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. - Минск: Народная асвста, 1978.

8.Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива. - М., 1975.

9.Асмолов АГ. Личность как предмет психологического исследования. -М., 1984.

10.Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1968.

11.Бондаренко А.А. Методика хореографической работы в . школе и внешкольных заведениях. - К.: Музычна Украина, 1974.

12.Буц Л.А. Подвижные игры под музыку. - К.: Музычна Украина, 1987.

13.Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Искусство, 1986.

14.Добринская Е,К, Соколов Э.В. Свободноне время и развитие личности. -Л., 1983.

15.Жизнь как творчество (социально-психологический анализ). - К.: Наукова думка, 1985.

16.Згурский А.С. Методика преподавания бальных танцев в школе. - К.: Музычна Украина, 1978.

17.Кон И.С. Открытие "Я". - М.: Политиздат, 1978.

18.Кои И.С. Психология старшеклассников. - М., 1980.

19.Константиновский B.C. Учить прекрасному. - М.: Молодая гвардия, 1973.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 33

Безкоштовна робота

Закрити

Хореогафія 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.