Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. МУЗЕЇ, ЯК ОБ’ЄКТИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 5

1.1. Історичні особливості зародження музейної справи 5

1.2. Сучасні музеї світу. Проблема класифікації 7

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦЬКИХ ФОНДІВ ВИДАТНИХ МУЗЕЇВ СВІТУ 16

2.1. Мистецька колекція музею 16

2.2. Особливості мистецької колекції 28

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасна цивілізація нестримно змінює навколишнє середовище. Технічний прогрес, випереджаючи гуманістичний розвиток, визначає динаміку процесів глобалізації. Впродовж всього лише одного життя змінювалося декілька культурних епох, глобальний світ вимагає пошуку нових підходів до вирішення завдань збереження культурної ідентичності. На межі століть зміни, події в світі визначили звернення до інститутів, культурних цінностей людства, що традиційно були засобом збереження. Найважливішим завданням цих інститутів став пошук можливостей активної участі у вирішенні проблем глобального світу, пошук шляхів швидкої реакції на його зміни.

Музеї — заклади, які здійснюють зберігання, експонування історичних документів, пам'яток духовної та матеріальної культури, творів мистецтва.

У світі, який постійно змінюється, музеї як індикатор відчувають і переживають істотні трансформації в своєму змісті і діяльності. Звідси очевидно, що музейна діяльність набуває більшого соціокультурного значення: зростає роль музеїв у збереженні й інтерпретації культурної спадщини, в складних процесах соціальної адаптації і культурної ідентифікації, в освітньому процесі, в організації дозвілля.

Сучасні музеї набувають іншого змісту і форми, вони стають центрами освіти, комунікації, культурної інформації і творчих інновацій.

Головним завданням музеїв в наш час є їх інтеграція з європейським і світовим музейництвом, нові форми співпраці, обмін інформацією.

Музей як соціокультурний і морально-етичний феномен, специфіка музейного предмета розглядалися в працях М.Б. Гнєдовського, Є.М. Акулич, Л.С. Іменової. М.Б. Гнєдовський розкриває соціальні функції музею. Він наголошує на тому, що функції музею тісно пов'язані між собою і перебувають у постійній взаємодії.

Об'єктом дослідження в даній роботі є музеї світу в цілому, але детально розглядаються такі музеї як Лувр, Метрополітен, Ермітаж.

Предметом вивчення є конкретні пам’ятки мистецтва, які являють собою видатні злети духовної творчості, а нерідко навіть епохальні явища в історії світової культури.

Мета курсової роботи – дослідити особливості діяльності виданих музеїв світу та проаналізувати особливості фондів мистецьких музеїв.

Завдання:

• з’ясувати особливості зародження музейної справи;

• здійснити класифікацію музеїв образотворчого мистецтва;

• проаналізувати особливості мистецьких фондів музею.

Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: синтез, аналіз, узагальнення та класифікація наукової, та методичної літератури з теми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Видатні музеї світу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.