План

1. Полемічна література у питанні подальшого розгортання національно-культурного процесу. Характеристика центрів та пам'яток.

2. Українці в закордонних університетах. Представники. Їх творчий доробок.

3. Бароко в українській культурі і європейський контекст. Аналіз пам'яток.

4. Культурний процес в Україні другої половини 17 століття

5. Києво-Могилянська академія в культурному поступі слов'янських народів. Форми організації навчання. Вихованці.

6. Козацькі літописи, історико-мемуарна проза як намагання збереження культурно-історичної пам’яті народу.

5. Києво-Могилянська академія в культурному поступі слов'янських народів. Форми організації навчання. Вихованці.

Києво-Могилянська академія була заснована на базіКиївської братської школи.1615року ця школа отримала приміщення від Галшки(Єлизавети) Гулевичівни. Деякі вчителіЛьвівськоїтаЛуцької братських шкіл переїхали викладати до Києва. Школа мала підтримкуВійська Запорозькогоі зокрема гетьмана Сагайдачного.

У вересні1632року Київська братська школа об'єдналася зЛаврською школою. У результаті було створеноКиєво-Братську колегію. При утворенні колегія поділялася на 7 класів(шкіл). Навчання складалося з трьох груп:нижчої—граматики з трьома класами(інфіма, граматика, син такса), середньої—риторики з двома класами(піїтика, риторика) та вищої філософії (з діалектикою та логікою).Богословські науки вивчали у філософській групі. Лекції в колегії читалися переважно латинською мовою.викладачі й учні могли користуватися однією з найбільших на той час бібліотек—бібліотекою П.Могили. Київський митрополитПетро Могилапобудував в ній систему освіти за зразкомєзуїтських навчальних закладів. Велика увага в колегії приділялася вивченню мов, зокремапольськоїталатини. Станових обмежень для отримання освіти не було. Згодом колегія іменувалася Києво-Могилянською на честь свого благодійника та опікуна. Згідно зГадяцьким трактатом1658 року, між Річчю ПосполитоюіГетьманщиною, колегії надавався статус академії і вона отримувала рівні права зЯгеллонським університетом. Після входження українських земель у склад Московського царствастатус академії був підтверджений у грамотах російських царівІвана V1694 року таПетра I 1701року. За час існування Києво-Могилянської академії, з її стін вийшло багато відомих випускників. До вихованців належали гетьманиІван Мазепа,Пилип Орлик,Павло Полуботок,Іван СкоропадськийтаІван Самойлович, а також багато хто зкозацької старшини. Тут навчалися архітекторІван Григорович-Барський, композиториАртемій ВедельтаМаксим Березовський, філософ Григорій Сковородата науковецьМихайло Ломоносов. Авторитет та якість освіти в академії також приводили сюди іноземних студентів: росіян і білорусів, волохів, молдаван, сербів, боснійців, чорногорців, болгар, греків та італійців. Вихованці академії часто продовжували освіту в університетах Європи, оскільки, згідно з європейською традицією, викладання проводилосьлатиною. Ця школа була осередком для всього православного світу. Їй допомагали Галшка Гулевичівна, гетьмани Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Іван Мазепа.

Незважаючи на намагання випускників перетворити академію на сучасний університет, за розпорядженням уряду, указом Синоду від14 серпня1817 року Академію було закрито. Натомість1819 року в приміщеннях Києво-Могилянської академії була створенаКиївська духовна академія.


6. Козацькі літописи, історико-мемуарна проза як намагання збереження культурно-історичної пам’яті народу.

До нашого часу дійшли козацькі літописи Самовидця, Граб’янки і Величка. У них описується героїчна доба українського народу – Хмельниччина. Авторами-літописцями цих творів були козаки. Головну увагу Григорій Грабянко приділив історії козацтва та Нац.-визвольній війні укр народу під проводом Б. Хмельницького. Самійло Величко є автором першого систематичного викладу історії Укр. козацької держави. Літопис Величко рукописний, написаний укр. книжною мовою 18 ст., але в ньому використані й елементи народної мови.У «Літописі Самовидця» після короткого вступу про події до 1648 року докладно описано епоху 1648-1702рр. кінцева частина літопису – стислий огляд історії України за 1703-1784рр. у «літописі самовидця» описується Чорна рада під Ніжином 1663р., докладно розповідається про два ворожі табори – Сомка і Брюховецького і про жорстоку розправу останнього над своїм суперником та його прихильниками. Пізніше ці події лягли в основу роману П. Куліша «Чорна Рада». «Літопис гадяцького полковника Григорія Граб'янки» описує історію козацтва з часу його виникнення до 1709р. у ньому наводяться тексти багатьох державних актів, гетьманських універсалів, грамот, договорів. Написано цей твір тодішньою українською літературною мовою з використанням віршів. Автор чотиритомного «Літопису Самійла Величка» закінчив Києво-Могилянську академію, був людиною енциклопедичних знань, вільно володів шістьма мовами. Історичні події, описані в цьому літописі охоплюють події 1648-1700рр. як громадянин Величко гірко переживав злигодні України того часу і висловлював з цього приводу свої думки та почуття. До літописання він додавав народні історичні перекази, легенди, вірші, зокрема про Богдана Хмельницького, про кошового отамана Івана Сірка. Одна з головних тем «Літопису Самійла Величка» - гетьмансько – старшинські уособиці. Автор сумує також з приводу жахливих руїн міст і сіл в наслідок набігів татар та інших ворогів. Мова літопису багата на лексику та фразеологію, драматично напружена.

Найвизначнішим узагальнюючим літописом 1 пол. 17 ст. був Густинський літопис, у якому висвітлюється стародавня історія східнослов’янських племен аж до 1598 р. Тут же коротко зображена й історія козацтва — в окремій частині «О началі козаков». Мова цього літопису дуже близька до народної. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Історія української культури 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.