Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 5

1.1 Сутність поняття мотивація, її стратегічна роль і значення 5

1.2 Методи стимулювання персоналу 12

1.3 Економічні категорії стратегії мотивації й стимулювання праці 16

РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 22

2.1 Стратегічні напрямки соціально-психологічних факторів в управлінні персоналом 22

2.2 Впровадження матеріальної мотивації праці 30

2.3. Стратегічне управління діловою кар'єрою як фактор стимулювання персоналу 38

ВИСНОВКИ 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасному менеджменті все більшого значення набувають мотиваційні аспекти. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу.

Особливістю управління персоналом при переході до ринку є зростаюча роль особистості працівника. Відповідно міняється співвідношення стимулів і потреб, на які може обпертися стратегія стимулювання. Для мотивації співробітників компанії сьогодні використовують як фінансові так і не фінансові методи винагороди.

Основна мета процесу мотивації - це одержання максимальної віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість діяльності підприємства. Тим часом трудова мотивація персоналу в будь-якому суспільстві й економічній стратегії носить сутнісний характер й у значній мірі визначає економіку в суспільстві й рівень його добробуту. Це й інші фактори визначають актуальність і важливість проблем мотивації персоналу й використання людського фактора в цілому.

Проблема мотивації персоналу досить широко розглядається сьогодні в науковій і публіцистичній літературі. Однак спроби пристосувати класичні теорії мотивації до сучасності багато в чому не систематизовані, що утрудняє практичне використання технологій і методів мотивації. Складність практичної організації стратегії мотивації персоналу визначається так само слабкою вивченістю особливостей мотивації працівників ,зайнятих в окремих галузях економіки й видах виробництва . Хоча ряд праць присвячених даній тематиці опублікований, певну допомогу у вивченні структури мотивів і стимулів персоналу керівникам можуть зробити проведені соціологічні дослідження з особливостей і тенденцій розвитку мотиваційної сфери трудової діяльності сьогодні.

Об'єктом дослідження є трудова діяльність працівників.

Предметом дослідження є мотивація трудової діяльності працівників.

Метою курсової роботи є - розробка шляхів удосконалювання стратегії мотивації праці на підприємстві в сучасних умовах.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися наступні завдання:

- вивчити теоретичні основи і сучасні тенденції мотивації праці і її роль в підвищенні ефективності діяльності підприємства;

- визначити основні причини кризи трудової мотивації працівників підприємства;

- розкрити зв'язок між мотивацією й стимулюванням праці;

- вивчити наукові методи управління мотивацією та стимулювання праці;

- показати мотиваційний ефект від впровадження стратегії мотивації праці на підприємстві.

Методи дослідження. У процесі роботи використовувались наступні методи: індукція та дедукція, аналіз і синтез, порівняння, класифікація, систематизація, узагальнення, а також методи системного підходу, статистичного аналізу, соціологічного опитування, моделювання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Шляхи удосконалення стратегії мотивації праці на підприємстві в сучасних умовах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.