План

1. Комерційне використання Інтернет

Інтернет-торгівля

Інтерактивне банківське обслуговування

Internet-аукціони

Інтернет-страхування

2. Технології перекладу 

1. Комерційне використання Інтернет

Інтернет-послуги - це такі послуги, які надаються через Інтернет при здійсненні комерційної діяльності. Проте дане визначення не розкриває суть цих послуг. Річ у тому, що, кажучи про надання послуг з використанням Інтернету, потрібно уточнити, що мається на увазі під «наданням», тобто який критерій віднесення якої-небудь послуги до розряду Інтернет-послуг.

Повноцінною Інтернет-послугою слід визнати тільки таку послугу, яка повною мірою використовує основні відмітні особливості Мережі як нового комунікаційного середовища. Головна з цих особливостей - це можливість одночасного спілкування і взаємодії з великою кількістю клієнтів в режимі реального часу. Якщо весь процес надання вашої послуги (або основна його частина) відбувається в режимі on-line і забезпечується засобами Інтернету, то таку послугу можна назвати Інтернет-послугою. При цьому чим краще ви використовуєте інші особливості Мережі (глобальність, доступність інформації, персоніфікацію взаємодії, прискорення процесів ухвалення рішень і ряд інших) і чим більше у споживача можливостей по управлінню ситуацією, тим комфортніше він себе відчуває і тим більше у вас шансів зав'язати з ним тісні довгострокові відносини, тобто зробити послугу постійною.

Якими ж бувають Інтернет-послуги в комерційній діяльності? Широкого поширення в Інтернеті набули наступні: Інтернет-банкінг, Інтернет-трейдінг, Інтернет-страхування, Інтернет-торгівля, дистанційне навчання за допомогою мережі Інтернет - відповідно управління банківськими рахунками через Інтернет, робота на фондовому і валютному ринках через Інтернет і придбання страхових полісів через Інтернет, здійснення торгівлі товарами чи по­слугами з використанням технічних і програмних можливостей глобальної комп'ютерної мережі Internet, використання можливостей глобальної мережі Internet для форму­вання і надання платних інформаційних послуг кінцевим споживачам знаходять своє втілення у формі дистанцій­ного навчання.

Інтернет-торгівля

Торгівля товарами і послугами в Internet відбувається на Web-сайтах електронних крамниць, молів тощо.

Internet-торгівля - форма здійснення торгівлі товарами чи по­слугами з використанням технічних і програмних можливостей глобальної комп'ютерної мережі Internet.

Internet-крамниця — це своєрідна Web-вітрина, фор­ма роботи фірми в Internet, дієвої презентації власного бізнесу в глобальній мережі.

До товарів і послуг, які найчастіше хочуть придбати через мережу, належать книжки, програмне забезпечен­ня (software), комп'ютерна апаратура, авіаквитки, різно­манітні тури тощо.

Форма вибору покупцем товару, регіону, засобу доставки, засобу платежів визначається в Internet-крамниці. Спершу клієнт переглядає каталог товарів, додаткову інформацію на Web-сайті крамниці та обирає товари. Потім одержує форму замовлення, що містить перелік товарів, їх ціни і загальну вартість. Далі підтверджує замовлення і заповнює реєстраційну форму, обирає засіб платежу, надсилає продавцю заповнене за­мовлення разом з інструкціями платежу й отримує товар. Покупцям в електронних крамницях надаються засоби криптографічного захисту електронних плате­жів.

Продавець відкриває і керує своєю віртуальною крамницею. Він приймає замовлення на оплачені товари і послуги, зберігає у коморах певну кількість товарів визначеної номенклатури. У разі оформлення замовлен­ий торговець резервує на певний термін необхідні това­ри. Відпускаються з комори товари згідно з реквізита­ми замовлення. Торговці несуть повну відповідальність за товар до часу передачі його покупцю і ризики щодо доставки товару покупцям, а також їхнього можливого повернення.

У повсякденній роботі електронних мережевих крамниць повернення товарів за он-лайнових роздріб­них продажів стало істотною проблемою. В традицій­ній торговельній мережі процедура повернення това­рів покупцями добре відпрацьована, але іноді спосте­рігаються конфлікти. Ця проблема пов'язана не з Internet, а насамперед із загальною культурою систе­ми торгівлі й роботою служб доставки. Internet лише загострює проблему.

До найвідоміших світових торговельних Internet-си­стем належать Amazon (www.amazon.com) і BestBuy (www.bestbuy.com), українських — Azbooka (www.azbooka.com.ua), Bambook (www.bambook.com.ua) й ін., російських — Megashop (www.megashop.ru), Dostavka (www.dostavka.ru) та ін.

Процедура придбання товарів в електронній крам­ниці Bambook (www.bambook.com.ua) починається з ви­бору товарів. У крамниці усі товари поділені за темати­кою на розділи: Книги; Музика; Відео; Ігри; Арт; Internet-картки; Сувеніри. Щоб вибрати один з них, необхідно натиснути «мишею» посилання з назвою розділу, наприклад «Сувеніри». Перед потенцій­ним покупцем з'явиться перелік з 30 товарів активно­го розділу, звичайно, якщо ці 30 найменувань пропону­ються для продажу. Перехід до наступних 80 найменувань здійснюється за посиланням під спис­ком із попередніх 30 товарів (1, 2, 3 і т. д.), так само, як це відбувається під час роботи з Web-сторінкою за результатами запиту до пошукового серверу.

Далі потрібно обрати товар, який зацікавив, на екрані відвідувач електронної крамниці побачить інформацію про товар. Вгорі екрану покупець завжди може бачити, скільки товарів у кошику і яка загальна сума замовлення. Якщо товари вибрано, можна переходити до оформлення замовлення.

Кошик товарів покупця — частина онлайнового каталогу в Internet-крамниці, що зберігає інформацію про ті товари, які по­купець вирішив придбати.

Формування першого замовлення. Якщо відвідувач електронної крамниці ніколи раніше не робив тут покупок, він повинен натиснути кнопку Заповнити картку покупця і продовжити оформлення замовлення. Картка покупця містить дані, які заповнює покупець під час оформлення першого замовлення в крамниці(прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, адреса тощо), а також інформацію про зроблені ра­ніше замовлення. Покупець завжди має доступ до своєї Картки і може внести туди будь-які зміни.

У крамниці існують такі форми оплати:

1. Кредитними картками Visa, MasterCard/EuroCard. Дані картки в процесі передавання захищені протоко­лом шифрування SSL. Справжність платіжного серве­ру підтверджена цифровим підписом одного з провід­них світових центрів сертифікації відкритих ключів шифрування. Покупцям рекомендується оформляти за­мовлення тільки на прізвище та ім'я власника картки, вказані в договорі обслуговування, і використовувати для оплати замовлень тільки ті номери карток, які ви­дані банком безпосередньо на ім'я власника.

2. За рахунком-фактурою в гривнях. Така форма оплати доступна юридичним і фізичним особам Укра­їни. Юридичні особи після роздрукування рахунка-фактури мають перерахувати гроші на розрахунковий рахунок Internet-крамниці. Після того як гроші надій­дуть, крамниця оформляє відповідні документи і виси­лає їх разом із замовленням. Фізичні особи переказу­ють гроші через будь-яке відділення банку або пошти.

3. Готівкою за доставку замовлення кур'єром.

4. За рахунком у доларах США. Цей засіб оплати пропонується зарубіжним покупцям Bambook для здійс­нення банківських переказів.

Щодо способів доставки, то замовлення може бути до­ставлене кур'єром за адресою, зазначеною в картці покуп­ця. Від правильності її заповнення залежатиме вартість доставки. В полі Примітка картки покупця можна вказати час, у який найзручніше отримати замовлення. На­приклад, Internet-крамниця Bambook забезпечує достав­ку більшості позицій по всій території України протя­гом 7—10 робочих днів, по Києву — 3—5 робочих днів з часу отримання грошей, до інших країн — 7—21 днів. Біля кожного товару в каталозі вказаний термін ком­плектації замовлення. Для деяких позицій термін до­ставки становить 20—40 днів.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Інформаційні системи в менеджменті 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.