Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 85

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 6

1.1. Складові системи менеджменту виробництва торгівельних підприємств 6

1.2. Методи діагностики системи менеджменту підприємств 14

1.3. Процесний та проектний підхід до удосконалення системи менеджменту підприємств 16

Висновки до розділу 1 28

РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ЛУЦЬК ФУДЗ» 29

2.1. Загальна характеристика системи менеджменту та госп діяльності ПАТ «Луцьк Фудз» 29

2. 2. Діагностика бізнес процесів ПАТ «Луцьк Фудз» 53

2. 3. Вплив системи менеджменту на результативність фінансово-господарської діяльності ПАТ «Луцьк Фудз» 57

Висновки до розділу 2 71

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПАТ «ЛУЦЬКФУДЗ» 72

3. 1. Напрями удосконалення системи менеджменту 72

3.2. Напрями удосконалення бізнес процесів об’єктів управління 79

3.3. Прогнозування ефективності та ризиків стратегії удосконалення системи менеджменту 80

Висновки до розділу 3 82

ВИСНОВКИ 83

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 84

ВСТУП

За умов інтеграції економіки України в систему міжнародних економічних відносин важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, ніж менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва і якість обслуговування населення, що була і залишається важливою складовою суспільного розвитку України. У зв'язку з цим зростає значення системи менеджменту діяльності організацій.

Менеджмент повинен забезпечувати успішне функціонування організації, результатом діяльності якої є прибуток, а також певні гарантії для її майбутнього, оскільки нагромадження прибутку у вигляді різноманітних резервних фондів дає змогу обмежувати й долати ризики, зумовлені змінами ринкової ситуації. Це передбачає необхідність надання менеджерам достатньої свободи й самостійності у господарській діяльності, без чого неможливо оперативно реагувати й адаптуватися до змінних умов, тобто досягати мети менеджменту.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є діяльність підприємства.

Предметом дослідження є вдосконалення системи менеджменту на ПАТ «Луцьк Фудз».

Мета бакалаврської роботи – дослідити медотивдосконалення системи менеджменту на підприємства та відповідно запропонувати заходи, які можна реалізувати на ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».

Джерела інформації. Для виконання роботи були використані праці вітчизняних та закордонних авторів, нормативно-законодавчі акти України, спеціальна література з даних питань. Для виконання аналітичної частини роботи було використано дані фінансової звітності форма №1 «Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати» та форма №1 – ПВ «Звіт з праці», статут підприємства.

Закрити

Вдосконалення системи менеджменту на ПАТ Луцьк Фудз

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.