Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 110

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВІННЯ ОБСЯГОМ ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ 7

1.1. Основні характеристики туристично-екскурсійних послуг 7

1.2. Функції, методи і принципи управління туризмом 16

1.3. Управління обсягом реалізації послуг туристичних підприємств 33

1.4. Організація туристично-екскурсійної діяльності на туристичних підприємствах 38

Висновки до розділу 144

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОБСЯГОМ ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ ТА «ПУЛЬСАР-ТУР» ФОП БУДНІЙ М.М. 45

2.1. Загальна характеристика туристичної агенції "Пульсар-тур" 45

2.2. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану туристичної агенції "Пульсар-тур" ФОП Будній М.М. 49

2.3. Аналіз обсягу туристично-екскурсійних послуг, які надає ФОП Будній М.М. 54

2.4. Аналіз управління туристично-екскурсійною діяльністю в ТА «Пульсар-тур» 60

Висновки до розділу 274

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВІННЯ ОБСЯГОМ ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ ТА «ПУЛЬСАР-ТУР» ФОП БУДНІЙ М.М. 76

3.1 Узагальнення недоліків управління обсягом туристично-екскурсійних послуг ТА «Пульсар-тур» ФОП Будній М.М. 76

3.2. Розробка заходів та пропозицій щодо вдосконалення управління обсягом туристично-екскурсійних послуг ТА «Пульсар-тур» ФОП Будній М.М. 77

3.3. Ефективність заходів з удосконалення управління обсягом туристично-екскурсійних послуг ТА «Пульсар-тур» ФОП Будній М.М. 78

Висновки до розділу 386

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ТА «ПУЛЬСАР-ТУР» ФОП БУДНІЙ М.М. 87

4.1. Система управління охороною праці на ТА «Пульсар-тур» 87

4.2. Документальне забезпечення охорони праці ТА «Пульсар-тур» 89

4.3. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці ТА «Пульсар-тур» 93

4.4. Аналіз ефективності системи управління охороною праці ТА «Пульсар-тур» 98

4.5. Напрямки удосконалення управління охороною праці ТА «Пульсар-тур» 100

Висновки до розділу 4 103

ВИСНОВКИ 105

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 108

ВСТУП

Актуальність теми. Екскурсійна діяльність - це надзвичайно складна і проблемна сфера сучасної туристської галузі України. Позитивним моментом є те, що екскурсійна діяльність з кожним роком зростає. Сьогодні розробляється план дій щодо реалізації нової, європейської Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні і буде завершено роботу над програмою на 2010-2015 роки, розробляються нові уніфіковані туристичні маршрути і нові напрямки обслуговування туристів.

Але до відродження та налагодження дієвого механізму щодо здійснення та контролю надання екскурсійних послуг у державі ще далеко, хоча розвиток екскурсійної діяльності є одним з пріоритетів, який зазначено у Комплексній програмі розвитку туризму в Україні до 2015 р [37; c.13].

Перетворення, які відбуваються в суспільстві, формуються на міцному історичному підґрунті, визначають інтерес до набутого досвіду, дають змогу аргументовано визначити основні завдання сьогодення. Туристично-екскурсійна справа є важливим фактором освіти та виховання українського суспільства, його культурного розвитку, екологічного оздоровлення та економічного зростання країни. Екскурсійна справа виконує відповідальні науково-пізнавальні функції, якнайтісніше взаємодіє з краєзнавством, пам’ятко-охоронною, природоохоронною та музейною роботою. Відродження кращих традицій вітчизняного екскурсознавства, особливо в навчальних закладах, має важливе значення для національно-культурного піднесення України. Вирішення стратегічних завдань розвитку екскурсійної справи, які повинні підняти її на якісно-новий рівень, можливе тільки з урахуванням історичної практики і досвіду. Отже, актуального значення набуває вивчення та осмислення загальних закономірностей і складових частин культурного будівництва, серед яких чільне місце займає екскурсійна справа [23; c. 45].

Метою роботи є аналіз екскурсійної діяльності на підприємстві та визначення шляхів удосконалення управління обсягом туристично-екскурсійних послуг.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– дослідити поняття екскурсії та екскурсійної діяльності;

– охарактеризувати обсяг наданих туристичних послуг;

– проаналізувати екскурсійну діяльність ФОП Буднього М. М. ТА «Пульсар-тур»;

– визначити шляхи удосконалення управління обсягом туристично-екскурсійних послуг в ТА «Пульсар-тур»

Об’єктом дослідження є ФОП Будній М. М. ТА «Пульсар-тур»

Предмет дослідження – удосконалення управління обсягом туристично-екскурсійних послуг на підприємстві.

Використовувались такі методи досліджень як: спостереження, опис, аналіз наукової літератури, моніторинг, статистичний та аналітичний аналіз.

Практичне значення. Враховуючи актуальність обраної теми, можна зробити висновок, що написана робота матиме деяку практичну цінність, так як результати і рекомендації цієї роботи можна запровадити на досліджуваному підприємстві, тому що всі розрахунки і висновки зроблені та проведені на основі реальних даних та результатів.

Закрити

Удосконалення управління обсягом туристично-екскурсійних послуг

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.