План

1.1. Поняття про перерізи

1.2. Виконання та позначення перерізів

1.3. Деякі умовності виконання перерізів

Використана література

1.1. Поняття про перерізи

Призначення перерізів. Призначення будь-якого креслення — давати якнайповніше уявлення про форму зображеного на ньому предмета. Вам уже відомо, як на кресленнях зображають предмети за допомогою виглядів. Проте трапляються такі предмети або їх частини, форму яких важко визначити за кресленням тільки за допомогою виглядів. Іноді через наявність на поверхні предмета заглибини чи виступу виникає необхідність виконувати на кресленні додатковий вигляд, часто досить складний і малозрозумілий. Отже, крім виглядів, на кресленнях бувають ще й інші зображення, які дають змогу точніше виявляти форму предметів. До таких зображень належать перерізи.

Перерізи найчастіше застосовують для того, щоб показати поперечну форму предметів (руків'їв, гайкових ключів, слюсарних інструментів, деталей з прокату різного профілю) та форму отворів, заглибин, зрізів, вирізів на поверхнях округлих деталей тощо.

Утворення перерізу. Щоб одержати переріз, предмет умовно розрізають уявною площиною в тому місці, де необхідно виявити його форму. На рис. 1.1, а показано наочне зображення предмета, умовно перерізаного допоміжною площиною А. Цю уявну площину називають січною. Щоб побачити фігуру перерізу, ту частину предмета, яка розміщена перед січною площиною А, умовно відкидають. Внаслідок цього на уявній січній площині чітко видно фігуру утвореного перерізу (рис. 1.1, б).

Утворену умовно на січній площині фігуру суміщують з площиною креслення і викреслюють на ній. Зображення фігури, утвореної у явним перерізуванням предмета січною площиною, називають перерізом. Як правило, фігуру перерізу креслять у тому ж масштабі, що й вигляд, до якого належить переріз (рис. 1.1, в).

На перерізі показують тільки те, що є у січній площині. Усе, що міститься перед цією площиною і поза нею, вважається уявно видаленим.

Види перерізів. Залежно від розміщення відносно вигляду зображеного на кресленні предмета переріз може бути винесеним або накладеним.

Винесений переріз розміщають поза контуром вигляду зображеного на кресленні предмета (рис. 1.2, а). Накладений переріз розміщують усередині контуру, тобто безпосередньо на вигляді зображеного на кресленні предмета (рис. 1.2, б).

Винесені перерізи розміщують на вільному місці поля креслення (рис. 1.2, а) або в розриві вигляду (рис. 1.2, в).

Під час виконання креслень перевагу віддають винесеним перерізам, оскільки вони не обтяжують креслення зайвими лініями і значно зручніші для нанесення розмірів.

ЗАПИТАННЯ

1. Для чого застосовують перерізи на кресленнях?

2. Яке зображення називають перерізом?

3. Що таке січна площина?

4. Які бувають перерізи за їх розміщенням на кресленні?

5. Чим відрізняються між собою винесений і накладений перерізи?

6. Яким перерізам слід віддавати перевагу — винесеним чи накладеним?

ЗАВДАННЯ

Визначте, які за розміщенням перерізи показано на рис. 1.3.


1.2. Виконання та позначення перерізів

Положення січної площини на кресленні вказують лінією перерізу. Для цього застосовують розімкнуту лінію у вигляді двох штрихів (рис. 1.4, а). Ця лінія не повинна перетинати контур вигляду на кресленні та доторкатись до нього. Напрямок, у якому потрібно дивитися на уявну січну площину, вказують стрілками. Зі зовнішнього боку стрілок пишуть однакові великі літери українського алфавіту. Літери завжди розміщають вертикально. Розміри штрихів розімкнутої лінії і стрілок показані на рис. 1.4,б.

Контур винесеного перерізу обводять суцільною товстою лінією такої самої товщини, як і видимі контури зображень на кресленні. Розміщають винесений переріз якнайближче до того місця, де вказано положення січної площини (рис. 1.4, а).

Щоб креслення було виразнішим, фігуру перерізу виділяють штриховкою у вигляді паралельних ліній. Штриховку наносять суцільними тонкими лініями під кутом 45° до рамки креслення (рис. 1.5, а) або до ліній контуру зображення (рис. 1.5, б) чи до його осі (рис. 1.5, в). Допускається проводити лінії штриховки під кутом 30° або 60°, якщо під кутом 45° вони збігаються за напрямом з лініями контуру або з осьовими лініями (рис. 1.5, г, д).

Залежно від площі фігури перерізу відстань між лініями штриховки має бути в межах 1...10 мм і однаковою та рівномірною для всіх перерізів одного предмета на кресленні. На навчальних кресленнях відстань між лініями штриховки вибирають у межах 2...4 мм. Нахил ліній штриховки можна виконувати як уліво, так і вправо (рис. 1.6).

Фігуру перерізу позначають такими ж літерами, якими було позначено лінію перерізу: А-А, Б-Б, В-В, тобто двома однаковими літерами через тире. Напис завжди розміщають горизонтально.

Якщо фігура перерізу симетрична, то винесений переріз може бути розміщений на продовженні лінії перерізу (рис. 1.7), яку в цьому випадку показують штрихпунктирною лінією. Стрілками і літерами такий переріз не позначають.

Винесений переріз може бути розміщений в розриві того вигляду, до якого він належить (рис. 1.8). Умовний розрив предмета на вигляді обмежують тонкою хвилястою лінією. Якщо предмет симетричний, лінію перерізу не проводять і ніяких додаткових позначень не роблять (рис. 1.8, а). Для несиметричних перерізів, розміщених у розриві, вказують лінію перерізу за допомогою розімкнутої прямої зі стрілками, але без позначень літерами (рис. 1.8, б).

Накладений переріз розміщають на самому вигляді, до якого він належить, і саме там, де проходить січна площина. Фігуру накладеного перерізу обводять суцільною тонкою лінією. Контурні лінії вигляду в тому місці, де на нього накладається фігура перерізу, не повинні перериватись (рис. 1.9).

При виконанні накладеного симетричного перерізу лінію перерізу не проводять і ніяких позначень не роблять. Фігура такого перерізу повинна мати вісь симетрії, проведену у вигляді штрихпунктирної лінії (рис. 1.9, а). Для несиметричних накладених перерізів лінію перерізу проводять у вигляді розімкнутої лінії зі стрілками, але літерами не позначають (рис. 1.9, б).

На фігуру перерізу, як і на інші зображення на кресленні, в разі необхідності наносять розміри (рис. 1.10).

ЗАПИТАННЯ

1. Якою лінією вказують положення січної площини на кресленні?

2. Якою лінією обводять контур винесеного перерізу? А накладеного перерізу?

3. Для чого штрихують фігуру перерізу?

4. Як виконують штриховку перерізів?

5. У яких випадках зображення винесеного перерізу супроводжують написом?

6. Чим відрізняється виконання винесених симетричних і несиметричних перерізів?

ЗАВДАННЯ

1. Який з перерізів (рис. 1.11) відповідає формі предмета і правилам виконання перерізів?

2. Визначте, яким місцям на предметі, позначеним лініями перерізу, відповідають перерізи, позначені цифрами (рис. 1.12).

3. Побудуйте фігуру перерізу заданого предмета в місцях його перетину умовними січними площинами (рис. 1.13).

4. Накресліть задані вигляди предметів і побудуйте вказані винесені перерізи (рис. 1.14).

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 20

Безкоштовна робота

Закрити

Перерізи (креслення)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.