План

1. Характеристика складових маркетингової комунікації

2. Internet-технології у промисловому маркетингу

Література

1. Характеристика складових маркетингової комунікації

Маркетингова політика комунікацій - це комплекс заходів, які використовує фірма для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари (послуги).

Маркетингова політика комунікацій на промислових підприємствах складається з наступних основних засобів впливу на чітко визначений ринок або конкретну його частину:

- реклама;

- стимулювання збуту;

- популяризація;

- участь у виставках:

- формування суспільної думки;

- ділове листування;

- пряма поштова реклама та Internet.

Розглянемо елементи маркетингової політики комунікацій підприємства та визначимо їх особливості.

Маркетингова політика комунікацій реалізується за допомогою відповідного процесу, логічна послідовність якого складається з таких елементів:

-відправник (джерело інформації) - фірма, яка пропонує свої товари чи послуги і надсилає відповідну інформацію про них, адресуючи її своєму цільовому ринку;

-кодування - перетворення думок, суджень, вражень, знань у символічну, зручну для споживача і ефективну з погляду завдань комунікації форму;

-звертання - набір символів і момент їх передачі цільовому ринку;

-засоби поширення інформації - канали комунікації (зв'язку) з цільовим ринком і конкретні носії інформації;

-декодування - розшифровка звертання, в ході якого символи, які надходять по комунікаційних каналах, набувають для споживача конкретного значення;

-отримувач - споживач, якому передається інформація про товари чи послуги фірми;

-зворотна реакція - відгуки споживачів, їх дії в результатіотримання і декодування звертання;

-зворотний зв'язок - частина зворотної реакції, яку отримувач доводить до відома відправника;

-перешкоди - можливі небажані або невраховані втручання у процес маркетингової комунікації.

На рис. 1. зображено модель процесу комунікацій та її основні елементи.

Рис. 1. Процес маркетингової комунікації

Вибираючи засоби впливу маркетингової комунікації слід враховувати такі фактори:

-суб'єкти цільового ринку;

-етап ЖЦТ;

-характеристикапродукту;

-стратегіяканалурозподілу;

-географічне розміщення споживачів;

-послідовність і значення прийняття рішень про купівлю.

Реклама - оплачена форма неперсональної презентації та просування товарів і послуг із чітко визначеним джерелом фінансування.

Процес формування системи каналів доставки рекламних повідомлень адресатам отримав назву медіа-планування. У табл. 1. показано приоритетні напрямки основних засобів реклами.

Таблиця 1

Пріоритетні напрями використання основних засобів реклами

Засоби реклами Пріоритет можливого використання для реклами окремих груп товарів/послуг
1. Друкована реклама Практично для всіх видів товарів - промислових товарів та послуг і для товарів широкого вжитку
2. Реклама у пресі Практично для всіх видів товарів, промислової продукції та послуг: популярні видання використовуються переважно для реклами товарів і послуг широкого вжитку; спеціалізовані видання - для реклами промислової продукції та послуг
3. Реклама на радіо Для товарів і послуг масового попиту. Ефективна як додатковий захід під час проведення ярмарків і виставок
4. Реклама на телебаченні Для товарів масового попиту з великими обсягами реалізації, інколи - для промислової продукції
5. Кіно- та відеореклама Практично для всіх видів товарів. Для товарів масового попиту - короткі рекламні ролики на телебаченні; для реклами промислової продукції та послуг - рекламно-технічні та рекламно-іміджеві фільми
6. Виставки та ярмарки Для всіх видів товарів і продукції. Товари масового попиту рекламують переважно на загальногалузевих ярмарках, виставках і виставках-продажах, а товари та послуги промислового призначення - на галузевих, спеціалізованих виставках
7. Рекламні сувеніри (Дорогі сувенірні вироби для реклами промислової продукції послуг); недорогі сувенірні вироби із символікою випускаються у великій кількості для реклами товарів масового попиту
8. Пряма поштова реклама Переважно для промислової продукції (послуг) з порівняно вузькою цільовою аудиторією
9. Зовнішня реклама Для товарів масового попиту, а також іміджева реклама фірм-суб'єктів промислового ринку
10. Реклама в Internet Для промислової продукції (послуг), для товарів масового попиту за умови оптової торгівлі, а також як форма прямого маркетингу

Такі відомі засоби поширення рекламної інформації, як каталоги, експозиції на галузевих виставках, ділове листування, пряма поштова реклама та рекламні сувеніри широко використовуються в рекламі споживчих товарів, але не менш важливими вони є в маркетингу товарів промислового призначення. Тому на наш погляд доцільно більш детально ознайомитися з ними, а також розглянути деякі з методів, що використовуються для стимулювання збуту товарів промислового призначення: поширення зразків, популяризація, формування суспільної думки, представницькі заходи.

Сучасна промислова виставка являє собою важливий інструмент маркетингу товарів промислового призначення. Вона надає постачальникові цих товарів можливість демонстрації та подання своїх товарів великій кількості потенційних споживачів у нетривалий термін, чого не можна досягти за допомогою інших методів.

Цінність виставкових заходів для рекламодавця визначається ступенем досягнення конкретних цілей.

Цілі виставкових заходів.

-виставка - це зустріч із потенційною клієнтурою;

-виставка надає змогу здійснити безпосередній продаж(обговорюються умови контрактів і приймаються замовлення на постачання товарів, які експонуються);

-розширення списків потенційних споживачів (якщо зав’язані на виставках контакти закріплюються подальшими заходами у вигляді ділового листування або відвідування представниками служби збуту, надалі вони можуть привести до продажу);

-відкриття нових галузей застосування товарів;

-випуск на ринок нових товарів (надає можливість розповсюдити протягом одного-двох днів значний обсяг інформації стосовно нового товару);

-демонстрація великогабаритного устаткування (постачальник може показати таке устаткування під час галузевої виставки, де його побачить багато потенційних споживачів);

-ознайомлення з новими торговельних посередниками(добір нових збутових агентів);

-розповсюдження зі стенду зразків, рекламних сувенірів або друкованих матеріалів, які містять значну рекламно-інформаційну цінність.

Вивчаючи питання стимулювання збуту, продажу та реклами товарів промислового призначення слід підкреслити важливу

роль зразків товарів. За їхньою допомогою організується вихід на ринок нового товару; вони можуть використовуватися в збутовій діяльності для привертання уваги та інтересу потенційного покупця. У торгівлі сировиною і матеріалами угода в багатьох випадках укладається на основі зразків товару, що є невід'ємною частиною запродажного контракту. В останньому випадку продавець гарантує, що якість зразка відповідає якості всієї проданої за контрактом партії товару, усуваючи для покупця необхідність перевірки якості партій товару.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Система маркетингових комунікацій

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.