Управління маркетингом - це аналіз, планування, організація, реалізація та контроль за здійсненням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної мети підприємства.

Багато спеціалістів під управлінням маркетингом передбачають реалізацію ретельно продуманої інтегрованої політики підприємства на ринку, що забезпечує:

 • цільову орієнтацію ринкової діяльності підприємства на забезпечення потреб суб'єктів промислового ринку;
 • комплексність цієї діяльності, яка проявляється в чіткій послідовності - від задуму товару до його використання;
 • урахування перспектив щодо вдосконалення товарного асортименту відповідно до потреб та умов використання.
 • Основні завдання управління маркетингом:

 • формування цілей промислового підприємства та визначення шляхів їх досягнення:
 • -повернення капіталовкладень;

  -одержання прибутку;

  -вихід на новий ринок;

  -збільшення частки підприємства на ринку;

  -упровадження у виробництво нового товару тощо;

 • формування організаційної структури маркетингу підприємства, визначення повноважень, відповідальності за реалізацію маркетингових заходів;
 • аналіз ринку, попиту, конкуренції, поведінки споживачів тощо;
 • розробка і реалізація маркетингових програм щодо створення та освоєння нових засобів виробництва;
 • підготовка планів закупівель матеріально-технічних ресурсів;
 • формування виробничого плану;
 • визначення відповідних стимулів (моральних та матеріальних) для працівників з метою досягнення поставлених цілей.
 • В управлінні маркетинговою діяльністю виділяються стратегічне планування і планування програми маркетингу.

  Маркетингове планування - це управлінський процес створення та підтримування відповідності між цілями фірми та її потенційними можливостями у процесі ринкової діяльності. Планувати маркетинг фірми - це значить розробляти чітку програму дій, яка дозволить керувати швидкістю, послідовністю і результатами змін з метою отримання бажаних результатів у визначений період.

  Головні завдання маркетингового планування:

  —приведення потенціалу фірми у відповідність із запитами споживачів вибраних цільових ринків;

  —оптимальне об'єднання усіх видів і напрямків маркетингової діяльності фірми;

  —визначення та обґрунтування переліку маркетингових дій;

  —конкретизація маркетингових дій щодо того, хто їх буде виконувати, де, як і коли.

  Головні принципи маркетингового планування:

  —повнота і комплексність ( для прийняття рішень маютьбути використані всі факти, події та ситуації у їх взаємозв’язку та відповідно до їхньої значущості);

  —конкретність (планові величини мусять мати числовий вираз з достатньо високою точністю);

  —чіткість (пристосування до змінних умов навколишнього середовища, уведенням нових ресурсів, використанням альтернативних варіантів тощо);

  —неперервність (послідовність та узгодженість дій протягом тривалого часу);

  —економічність (витрати та планування мають відповідати отриманому прибутку);

  —якісність виконання планових функцій (зменшення перешкод щодо діяльності підприємства, оптимізація роботи, координація, систематизація тощо).

  Залежно від тривалості (періоду, на який їх розробляють) плани маркетингу поділяють на короткострокові (річні), середньострокові (2-5 років) і перспективні (5-15 років).

  Залежно від масштабів плани маркетингу поділяються на продуктові (для окремого продукту та групи продуктів фірми), для всього асортименту продукції фірми або на такі, що є частиною (розділом) загального бізнес-плану.

  За методами розробки - на розроблені за принципом "знизу вгору" (на основі інформації, яка надається працівникам служби маркетингу іншими підрозділами фірми) та "згори вниз" (планова діяльність централізовано керується і контролюється).

  За об'єктом - на корпоративні (загальнофірмові), дивізіонні (окремих підрозділів), бізнесові (окремих напрямків діяльності) та продуктові (окремих груп чи видів продукції).

  За змістом планування - на оперативне (базується на покращенні позиції окремих продуктів фірми та збільшені обсягів продажу у поточному господарському році - функція продавців та керівників низових ланок), тактичне (має на меті прогнозування функціонування окремих продуктів чи ринків терміном 1-5 років - функція менеджерів середньої ланки), стратегічне (вищий рівень у маркетинговому плануванні, перспективне планування терміном на 5-10 років, має на меті пошук нових можливостей та продуктів).

  Стратегічне планування є часткою стратегічного управління підприємством. Стратегічне планування маркетингу повинно одночасно відпрацьовуватися як з гори у низ, так і з низу у верх.

  За предметом - на цільові (визначення загальних стратегічних, тактичних і оперативних цілей та обмежень), предметні (планування персоналу, інформації, реклами, фінансів та ін.), програмні (створення передумов реалізації засобів) та процесуальні (планування конкретних дій, наприклад, збуту продукції).

  Підприємницька діяльність на промисловому ринку багато в чому залежить від розуміння значення стратегічного планування.

  Маркетингове стратегічне планування - це процес створення і практичної реалізації генеральної програми дій підприємства.

  Стратегічне планування має кілька пов'язаних рівнів:

  —рівень галузі;

  —рівень підприємництва;

  —функціональний рівень.

  Стратегічне планування на рівні підприємництва передбачає визначення цільових ринків, рівня попиту та споживчих мотивацій, розробку продуктової стратегії, визначення і передбачення необхідних ресурсів та їх розподіл між ринками для досягнення поставлених цілей.

  Стратегічне планування на рівні галузі передбачає розробку конкурентної стратегії підприємництва на цільових ринках та координацію зусиль різних підрозділів підприємства (виробництва, маркетингу, фінансового, конструкторсько-технологічного, кадрового) для досягнення загальних цілей.

  Стратегічне планування на функціональному рівні передбачає планування короткострокової стратегії для реалізації стратегічних планів на перших двох рівнях.

  Планування маркетингових стратегій - це процес, який передбачає аналіз маркетингового середовища і можливостей фірми, прийняття рішень щодо маркетингової діяльності та їх реалізацію. Планування маркетингу, як і планування взагалі, включає чотири фази: аналіз, планування, реалізацію і контроль.

  Характеристика роботи

  Реферат

  Кількість сторінок: 29

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Планування маркетингу

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.