Використовують різні методики встановлення початкової ціни на товар. При цьому враховується як мінімум один з таких факторів:

- рівень витрат на одиницю товару;

- наявність унікальних характеристик товару;

- середній рівень ринкових цін на аналогічні товари.

На рис.1. систематизовані методи ціноутворення.

Рис.1. Методи ціноутворення

Залежно від того, який фактор є визначальним, виділяють два основних методи ціноутворення:

- витратний (на основі калькуляції витрат);

- ринковий (на основі врахування дії ринкових факторів) - конкурентний та за попитом.

1.Методи, орієнтовані на витрати.

Метод повних витрат.

На основі встановлення нормативного прибутку (П„), що

забезпечує беззбиткову діяльність підприємства, при умові, що витрати виробництва оптимальні:

Ц=(F+V)+Пн,

де F - постійні витрати на одиницю продукції;

V - змінні витрати;

Пн - нормативний прибуток.

Метод змінних цін.

Ціна, яка фіксується за допомогою ковзких цін. Це ціна, яка формується від базисної ціни та визначається під час заключення контракту на постачання товарів, що потребують довгого строку виготовлення (технологічні лінії, пароплави, комплектне обладнання тощо), під час якого змінюються витрати на виробництво, інфляційні процеси.

Р10/100 (а + в- М1/M0 + с•S1/So)

де Pl - кінцева ціна, що фіксується методом сковзких цін;

Ро - базисна ціна, яка встановлена під час заключення угоди;

М1 - індекс ціни на сировину та матеріали;

Мо - індекс ціни на сировину та матеріали під час заключення угоди;

S1 - індекс заробітної платні;

So - індекс заробітної платні під час заключення угоди;

а, в, с - коефіцієнти питомих вагомостей елементів ціни.

Сковзка ціна розраховується на кожне постачання товару окремо.

2. Методи ціноутворення, орієнтовані на попит.

Можна виділити такі методи ціноутворення з орієнтацією на попит:

-параметричні методи ціноутворення;

-метод встановлення ціни на основі аналізу економічної цінності товару для споживача;

-метод визначення точок ціни (цінових порогів);

-сумісний аналіз;

-експеримент;

-метод "кидання стріл".

Параметричні методи ціноутворення.

Параметричний ряд - це група однорідної за конструкцією та технологією виготовлення продукції, яка має однакове або схоже функціональне призначення, але відрізняється кількісним рівнем споживчих характеристик.

Параметричні методи ціноутворення передбачають визначення залежностей між ціною або витратами на виробництво і реалізацію продукції та параметрами, що належать до параметричного ряду. Такий підхід використовується при визначенні ціни на новий товар на стадії проектування та конструювання (розроблення технічного завдання, технічного проекту). На цьому етапі точні дані щодо витрат невідомі. Однак відомі основні параметри нового вибору. Також відомі залежність між ціною (витратами) та параметрами аналогічних виробів, що вже випускаються, які і беруться за основу для розрахунку нової ціни. Визначена таким чином ціна порівнюється з ринковими цінами. На відміну від наведених вище методів, орієнтованих на витрати, ці методи враховують не тільки витрати, а й якісні параметри виробів і є коректнішими з погляду ринкового ціноутворення.

Розглянемо шість варіантів параметричних методів:

-метод питомої ціни;

-метод кореляційно-регресивного аналізу;

-метод структурної аналогії;

-агрегатний метод;

-метод визначення ціни на основі коефіцієнта технічного рівня товару;

-нормативно-параметричний метод.

Метод питомої ціни.

Цей метод використовується для визначення ціни нового товару, який досить повно може бути охарактеризований одним параметром якості (потужність, місткість тощо). Базується на визначенні питомого показника собівартості (або ціни). Послідовність розрахунку ціни при цьому така.

Етап 1. Визначення питомої ціни (або питомої собівартості).

Питомий показник - це відношення собівартості (або ціни) базового виробу до значення основного параметра цього виробу. Так, питома ціна (Цпит) одиниці виробу розраховується:

Цпит = Цб/ Xб,

а питома собівартість одиниці виробу (Спит):

Спит = Сб/ Xб,

де Цб - ціна базового виробу,

Сб - собівартість базового виробу,

Хб - значення основного параметра базового виробу у відповідних одиницях.

Етап 2. Визначення ціни нового виробу.

Розрахунок ціни нового виробу проводиться за формулою:

Цн = Цпит хн + Н,

де Хн - кількісне значення головного параметра нового виробу,

Н - надбавки/знижки, які відображують зміни інших споживчих характеристик нового виробу.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Методи ціноутворення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.