Товарна політика займає одне з найбільш важливих місць в маркетинговій діяльності підприємства, яка включає крім товарної цінову, збутову і стимулюючу політику.

Товарна політика - це визначений курс дій товаровиробника по формуванню товарного асортименту; його управлінню; забезпеченню конкурентоспроможності товарів на необхідному рівні; знаходженню для товарів цільових сегментів ринку; розробка і здійснення стратегії упаковки, маркірування, сервісного обслуговування товару; модифікації і модернізації товару і подовження тим самим життєвого циклу товарів (ЖЦТ) і меж використання товару.

Задачами товарної політики є:

-задоволення потреб споживачів;

-оптимальне використання технологічних потужностей;

-формування асортименту, що основується на плануванні рентабельності і обсягу прибутку;

-завоювання нових споживачів шляхом розширення сфери використання наявних товарів;

-забезпечення оптимальної програми випуску продукції, темпів її оновлення з урахуванням життєвого циклу, співвідношення "старих" і "нових" виробів;

-вихід на ринок з принципово новими товарами і вилучення із виробничої програми "старих" товарів, які втрачають ринкові позиції.

-Основними цілями товарної політики є:

-забезпечення прибутку;

-підвищення товарообігу;

-підвищення частки ринку, на якому діє фірма;

-зниження витрат на виробництво та маркетинг;

-покращення іміджу;

-зниження ризику.

Основні складові, які передбачають зміни в товарному комплексі: технічні дослідження й розвиток виробництва; зміни в товарному комплексі конкурентів; зміни у ринковому попиту на виробничі зв'язки; співвідношення темпів зростання обсягів продажу і відносної частки товару на ринку на різних етапах його життєвого циклу і рівень оновлення товарів.

Розробка і здійснення товарної політики потребують виконання наступних умов:

-чіткого визначення цілей виробництва, збуту і експорту на перспективу;

-існування стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства;

-глибинних знань ринку і характеру його потреб;

-ясного представлення про свої можливості і ресурси(матеріальні, фінансові, дослідницькі, науково-технічні, виробничі, збутові) в даний період і в перспективі.

Рис. 1. Структура маркетингової товарної політики

На сучасному етапі практично немає компаній, які виробляють і пропонують лише один товар. Деякі підприємства ТПП обмежують свою діяльність виробництвом і збутом однієї групи товарів, наприклад, енергосилове обладнання, шліфувальні засоби тощо. Багато фірм займаються виробництвом і збутом декількох груп товарів. В будь-якому випадку на підприємстві виникає потреба управління товарним асортиментом (ТА).

Товарний асортимент - це динамічний набір номенклатурних позицій (типорозмірів, марок, моделей) продукції, яка користується потенційним попитом на ринку і забезпечує успішне функціонування підприємства на довгу перспективу.

Його основні характеристики - широта (кількість асортиментних груп товарів), насиченість (загальна кількість окремих товарів), глибина (варіанти пропозицій товарів у рамках кожної асортиментної групи) та гармонійність (ступінь наближення товарів).

Одна із найбільш складних проблем управління асортиментом полягає у визначенні, що повинно входити у склад товарного асортименту та з яких товарів чи модифікацій повинен він складатись. Для вирішення цієї проблеми пропонується методика формування товарного асортименту, яка схематично представлена на рис. 2.

Рис. 2. Порядок формування товарного асортименту

До потенційних економічних характеристик, які слід включити по кожному виду продукції в БТА, відносять наступні:

-ціни на одиницю продукції;

-потенційні обсяги виробництва продукції в натуральному та грошовому вираженні;

-трудомісткість продукції;

-собівартість продукції та її елементи (матеріальні витрати, оплата праці, амортизаційна складова тощо);

-витрати на маркетингові заходи по просуванню продукціїна ринку;

-капіталовкладення в матеріально-технічну базу виробничої сфери (для виробництва продукції);

-прибуток від реалізації продукції;

-рентабельність продукції по затратам на виробництво(сумарні витрати та її елементи);

-рентабельність капітальних вкладень;

-протяжність освоєння та виводу на ринок продукції;

-чисельність працівників.

Формування варіантів ТА виконується наступними етапами:

-задається величина обмеження, за яким формується варіант товарного асортименту;

-здійснюється послідовне рангування номенклатурних позицій за обраною економічною характеристикою до того критичного порядкового номеру позиції, при якому сумарний результат накопичення відповідної економічної характеристики за номенклатурними позиціями вперше буде більший за відповідне значення обмеження;

-сумується значення прибутку і всіма інших економічних характеристик за всіма номенклатурними позиціями, які передують критичному порядковому номеру позиції;

-отримані внаслідок проведених результатів набори номенклатурних позицій розглядаються як можливі варіанти РТА;

-вказані дії повторяють послідовно для умов кожного обмеження.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Зміст, структура та завдання товарної політики підприємства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.