ПЛАН

ВСТУП

ВИХІД НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

СТРАТЕГІЇ ПРОНИКНЕННЯ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

НЕПРЯМИЙ ЕКСПОРТ

ПРЯМІЙ ЕКСПОРТ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

ТОВАР

ПРОСУВ

ЦІНА

КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ МАРКЕТИНГУ

ЕКСПОРТНИЙ ВІДДІЛ

МІЖНАРОДНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ГЛОБАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Міжнародний маркетинг – це маркетинг товарів і послуг за межами країни розміщення головного представництва компанії.

Багатонаціональний маркетинг – це складна форма міжнародного маркетингу, яка стосується організацій, що здійснюють маркетингові операції в багатьох іноземних державах. Багатонаціональні фірми включають «Нестле», «Юнільовер», «Шелл», «Екссон» і «Кока-кола». Ці компанії володіють товарними марками, добре відомими всьому світу, а також здійснюють розгалужену міжнародну діяльність. Великі багатонаціональні організації часто розподіляють ресурси компанії незалежно від національних меж, хоч і відносяться до певної країни з погляду володіння і вищого керівництва.

Принципових відмінностей між маркетингом внутрішнім (на національному ринку) і міжнародним, зокрема експортним, не існує. У обох випадках використовуються одні і ті ж принципи діяльності. Проте через специфіку зовнішньої міжнародної торгівлі не можна не зважати на специфіку зовнішніх страхових ринків, особливості економічного, політико-правового, соціального, культурного середовища тієї або іншої країни. Необхідно мати на увазі особливості міжнародної торгівлі. Потрібно брати до уваги міжнародні договори, торгову практику і звичаї. Послідовність основних завдань наступна: вивчення середовища міжнародного маркетингу; підготовка рішення про доцільність виходу на зовнішній ринок; вибір конкретних ринків; розробка методів виходу на ринок; формування комплексу маркетингу; розробка служби маркетингу.

Виникнення і розвиток концепції міжнародного маркетингу як своєрідної системи маркетингової діяльності доводиться на 60-70 роки ХХ століття. Саме до цього періоду склалися необхідні передумови до перебудови ринкової діяльності в міжнародному масштабі на основі принципів маркетингу, що довів в попередній період свою дієвість як ефективна система корпоративного управління і засіб конкурентної боротьби на національних ринках.

У сучасних умовах розвитку господарської сфери життя суспільства, яке характеризується подальшим загостренням конкурентної боротьби на світових ринках, все більш складними і диверсифікованими як технологічними, так і організаційними моделями виробництва, надзвичайною інформаційною насиченістю і комунікативністю, ефектність зовнішньоекономічної діяльності, як і економічній активності взагалі, також тісно пов'язана з цілями і методикою використання інструментів маркетингу. Причому його міжнародні аспекти значно актуалізуються, завдяки подальшій інтернаціоналізації світової економіки, розширенню міжнародної торгівлі, динамічнішому і масовішому переміщенню капіталів і робочої сили.

Зовнішньоекономічні зв'язки стають все більш помітною складовою частиною господарської діяльності підприємств і організацій. Зростає інтерес до участі в економічному, виробничому і науково-технічному співробітництві з партнерами із зарубіжних країн. У цих умовах все більше число працівників виробничої сфери, малих підприємств і державних установ потребують об'єктивної інформації про світовий ринок, його структуру, організацію і техніку здійснення комерційних операцій.

Для багатьох підприємств вивчення і застосування міжнародного маркетингу необхідне унаслідок наростаючої відвертості по відношенню до зовнішніх ринків і в цілях вдосконалення їх відносин з цими ринками.


ВИХІД НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Більшість компаній віддали перевагу б роботі на чималий внутрішній ринок, оскільки в цьому випадку ведення бізнесу було б простіше і безпечніше. Проте вплив ряду чинників підштовхує компанії до виходу на міжнародний ринок.

1.Внутрішній ринок компанії може бути атакований глобальними компаніями, що пропонують кращу або більш душову продукцію.

2.Деякі зарубіжні ринки надають можливість отримання вищого доходу.

3.Для досягнення економії на масштабах виробництва компанії необхідно розширити ринок.

4.Для зниження ризиком компанія прагне зменшити залежність від одного ринку.

5.Клієнти компанії, ведучі діяльність за кордоном, можуть зажадати обслуговування і за межами національних меж.

При ухваленні рішення про вихід на зовнішній ринок необхідно оцінити можливі ризики.

1.Неправильне розуміння переваг зарубіжних споживачів, пропозиція неконкурентоздатної, непривабливої продукції.

2.Чужа культура ведення бізнесу, невміння ефективне спілкуватися в «аборигенами».

3.Незнання правил регулювання бізнесу за кордоном і непередбачені витрати.

4.Недолік менеджерів з досвідом міжнародної діяльності.

5.Іноземна держава може змінити торгове законодавство, девальвувати валюту, в нім може відбутися переворот, який приведе до експропріації власності іноземних фірм.

Наявність конкурентних переваг усередині країни і високі ризики міжнародної діяльності затримують вихід компанії на світову арену, до тих пір, поки хтось: вітчизняний експортер, іноземний імпортер або іноземний уряд – не підштовхне її до експорту продукції. Іншим стимулом може послужити необхідність пошуку нових ринків для реалізації продукції.

Ухвалюючи рішення про вихід на зовнішній ринок необхідно визначити цілі і розробити політику міжнародного маркетингу. Керівництву фірми необхідно поставити наступні питання і отримати на них відповідь для вироблення власної маркетингової стратегії:

Яка частина продукції, що випускається, експортуватиметься?

Який буде надалі об'єм операцій за кордоном – незначним або рівний внутрішньому об'єму виробництва компанії або навіть більше?

Яка буде сфера діяльності – обмежене число ринків або усесвітня експансія?

Найбільш доцільна присутність компанії в декількох країнах з великою глибиною обхвату ринку в кожній з них. Компанія повинна обмежити число зарубіжних країн, в яких вона працює, якщо:

- високі витрати входу на ринок і контролю над ним;

- значні витрати адаптації продукції і засобів комунікації;

- спочатку вибрана країна характеризується високою чисельністю населення, доходи якого постійно росту;

- домінуючі іноземні фірми встановили високі бар'єри на вході.

Яка група країн розглядатиметься?

Привабливість якої-небудь країни залежить від типу фірмою продукції, географічних чинників, розмірів населення і його доходів, політичного клімату, що випускається.

Який ринок із заздалегідь відібраних найбільш перспективний?

Багато компаній вважаю за краще експортувати продукцію і організовувати виробництво в країнах-сусідах, оскільки там промені розуміють потреби свого населення і мають можливість контролювати витрати. Іншим важливим чинником є психологічна близькість населення різних країн.

При виборі ринку країни-претенденти можуть бути спочатку розбиті на групи відповідно до трьох основних критеріїв: привабливістю ринку, конкурентними перевагами і ризиками.

Не дивлячись на те, що основні принципи маркетингу розповсюджуються на міжнародний маркетинг, часто між внутрішнім і зовнішнім ринками існують значні відмінності, які потрібно враховувати. Кожен ринок повинен оцінюватися окремо:

«Немає такої речі, як багатонаціональний ринок. Ми маємо національні ринки по всьому світу, але жодного багатонаціонального. Кожен з них унікальний, не схожий на інших і тому є національним ринком».

Варрен Дж. Киган

При розробці міжнародної маркетингової стратегії необхідно враховувати культурне середовище кожного ринку. Культура передається з покоління в покоління, розрізняється по країнах і континентах, і її нелегко змінити. Національна фірма, незнайома або нечутлива до неї, може намагатися збувати товари і послуги, які неприйнятні або неправильно розуміються даною культурою.

Іноді провина лежить на фірмі, оскільки вона діє з національної штаб-квартири і отримує незначний об'єм місцевої інформації з інших країн. У інших випадках, наприклад при маркетингу в країнах, що розвиваються, інформація про населення знаходиться на низькому рівні, а іноді поштова і телефонна служби незадовільні.

Усвідомлення культури може бути покращуване за допомогою використання іноземного персоналу на ключових посадах, найму іноземних фахівців з маркетингових досліджень, розміщення окремої фірми в кожній країні, де вона діє, активного вивчення культурних відмінностей і реагування на зміни в культурі.

Економічне середовище країни показує нинішні і потенційні можливості споживання товарів і послуг. Індикатори функціонування економіки включають рівень життя, валовий національний продукт, рівень розвитку економіки і стабільність валюти.

Рівень життя характеризує середня кількість і якість товарів і послуг, споживаних в країні.

Валовий національний продукт (ВНП) означає загальну вартість товарів і послуг, створену в країні за рік. Дані про розмір ВНП на душу населення можуть бути брехливими. По-перше, ці цифри показують середні значення, а не розподіл доходу. По-друге, однаковий дохід забезпечує різний рівень життя в кожній країні; дохід в 20 тис. дол. в США може представляти той же рівень життя, що дохід в 10 тис. дол. в іншій країні.

Можливості для маркетингу можуть визначатися за допомогою виявлення рівня економічного зростання країни.

Невеликі можливості для маркетингу зазвичай мають місце в розвинених країнах через вищі рівні дискреційного доходу і життя. Проте, чисельність населення в цих країнах, як правило, стабільна, а збут деяких видів продукції, можливо, досяг рівня насичення. У цих країнах з позиції міжнародного маркетингу існує довгостроковий потенціал.

Ще одним чинником, який фірма повинна враховувати в своєму міжнародному маркетингу, є стабільність валюти, оскільки коливання іноземної валюти по відношенню до національної валюти фірми можуть значно впливати на збут і прибутки. Наприклад, 17 серпня 1999 р. економічна криза в Росії привела до девальвації національної валюти на 300%. Це означало, що російські товари стали набагато дешевшими для споживачів в інших країнах, тоді як для росіян споживання яких-небудь іноземних товарів стало дуже дорогою справою. В результаті багато фірм зіткнулися з величезними труднощами при експорті товарів до Росії, оскільки їх ціни були відносно високими.


СТРАТЕГІЇ ПРОНИКНЕННЯ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Ухваливши рішення про вихід на ринок конкретної країни, фірма повинна розробити оптимальну стратегію проникнення:

- непрямий експорт;

- прямий експорт;

- ліцензування;

- спільні підприємства;

- прямі інвестиції.

Порівняння даних стратегій приводиться в таблиці 1.

таблиця 1

Порівняльна характеристика стратегій входження на світовий ринок
Характеристика Експортна Спільні підприємства Пряме володіння
Зобов'язання низькі середні високі
Ресурсне забезпечення низьке середнє високе
Якість контролю низьке середнє високе
Ризик низький середній високий
Гнучкість середня висока низька

Кожна подальша стратегія з вище перерахованих має на увазі підвищення відповідальності, риски, контролю і потенційного прибутку.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 24

Безкоштовна робота

Закрити

Міжнародний маркетинг

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.