Зміст

1. Роль і значення ціни. теорія еластичності попиту і ціни

2. Класифікація цін

3. Основні стратегії ціноутворення

4. Методи ціноутворення

5. Державна політика регулювання цін

6. Література

1. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ЦІНИ. ТЕОРІЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ І ЦІНИ

Ціна, як один з складових елементів маркетингу, виконує важливі функції, які полягають не лише в отриманні виторгу від реалізації, але й у інформуванні виробника про реальну силу попиту на товар, а споживача — про можливість задоволення потреби при певній величині пропозиції та доходу. Від ціни в кінцевому результаті залежать досягнуті комерційні результати, а раціонально обрана цінова стратегія впливає на підвищення конкурентоспроможності та ефективності виробничо-збутової діяльності фірми. Крім цього ціна є важливим фактором встановлення відповідних відносин між фірмами та покупцями.

Ціна відноситься до категорії контрольованих факторів маркетингу. З цього виходить, що детальна розробка цінової політики є надзвичайно важливим завданням підприємства.

Процес ціноутворення є важливим моментом маркетингової цінової стратегії. Процес ціноутворення складається з наступних етапів:

аналіз факторів, які впливають па визначення ціни;

стратегія ціноутворення;

визначення початкової ціни;

тактика ціноутворення.

Усі фактори ціноутворення розподіляються на дві групи: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх факторів відносять затрати на виробництво і реалізацію, мету фірми та етап життєвого циклу. До зовнішніх — рівень попиту, стан конкурентного середовища, урядові обмеження у сфері ціноутворення.

Одним із найважливіших факторів, що визначає нижню межу ціни є затрати. Рівень витрат дозволяє регулювати ринкову стратегію фірми з урахуванням стану конкуренції і власних цілей.

Визначення мети є однією з основних складових ринкової стратегії. З врахуванням мети, яку ставить перед собою фірма.

Будь-який товар протягом життєвого циклу зазнає значних змін. Це істотно впливає на проведення цінової політики. В залежності від стану життєвого циклу товару фірми здійснюють різноманітні заходи, щоб продовжити термін придатності товару за рахунок саме гнучкої політики ціноутворення.

Конкуренція відноситься до зовнішніх факторів процесу ціноутворення. Цей фактор визначає характер ринку, а також методику визначення початкової ціни. Конкуренція в значній мірі впливає на стратегію і тактику ціноутворення у ринковому середовищі. В залежності від того, хто контролює ціни, можна виділити три основних види ринкового середовища:

 • середовище, де ціна контролюється ринковою конкуренцією (врахування цін зовнішнього ринку фірмою);
 • середовище, де ціни контролюються фірмою (існування високих і низьких цін);
 • середовище, де ціни контролюються урядом (комунальні послуги, громадський транспорт, стратегічні продукти харчування).

Споживчий попит дуже сильно впливає на ціну, тому що залежить від платоспроможності покупців, бажання і можливостей платити за товар, цін на вироби-замінники, факторів нецінової конкуренції, рівня еластичності попиту.

В умовах ринкової конкуренції існує обернено-пропорційна залежність між ціною і ринковим попитом. Ця залежність пояснюється двома економічними положеннями: законом попиту і цінової еластичності.

Існування економічного закону попиту проявляється в тому, що якщо ціни піднімаються — попит знижується. Із збільшенням обсягів продажу ціни реалізації знижуються. Ця закономірність полягає у тому, що при підвищенні ціни товару, попит різко знижується, знижується і обсяг продажу.

Існують особливі випадки, які випадають із виявленої закономірності. Такі випадки повинні знаходити своє логічне тлумачення. Так, німецький статистик Енгель у 1855 році описав емпіричні закономірності в галузі споживання:

із зростанням доходів відсоток витрат на харчування спадає;

відсоток витрат на одяг, житло залишається незмінним;

доля інших витрат зростає із зростанням доходів.

Для визначення ступеня чутливості попиту на товари до змін ціни використовують таке поняття як еластичність попиту до ціни. Вона визначається співвідношенням зміни величини попиту (в %) до величини змін ціни (в %).

Еластичним називають попит, при якому відсоткове зниження ціни викликає таке ж відсоткове підвищення обсягів продажу товарів.

Якщо ж відсоткове зниження ціни співпадає з відсотковим ростом обсягів продажу товарів, тоді ринок продажу перебуває у стані одиничної еластичності.

Якщо ж зниження ціни викликає незначний ріст обсягів продажу, або зниження обсягів продажу, тоді прийнято розглядати цю ситуацію як стан нееластичного попиту і виручки фірми.

Цінова еластичність відображає відсоткову зміну у величині попиту на кожний відсоток зміни у ціні.

Еластичним вважають попит при якому Це > 1. тобто у тих випадках коли зміни у цінах призводять до помітного зростання кількісного обсягу продажу. Прибуток збільшується, якщо ціни знижуються. Нееластичний попит спостерігаємо тоді, коли Це < 1, тобто, коли зміни в ціні не викликають різких коливань у кількості проданого товару. При нееластичному попиту помічено тенденцію, що обсяги продажу можуть у незначній мірі збільшуватись або зменшуватись при збільшенні ціни.

В практиці відомими є чотири найбільш розповсюджених терміни, які вживаються при аналізі еластичності попиту та виручки (табл. 1).

Таблиця 1. Цінова еластичність попиту на товари

Умовне позначення коефіцієнта еластичності Термінологія Пояснення (характеристика) термінів Винив ціни на виторг (витрати споживачів)
підвищення ціни зниження ціни
Ке > 1 Еластичний або відносно еластичний попит Відсоткова зміна обсягу виторгу перевищує відсоткову зміну ціни Загальний обсяг виторгу падає Загальний обсяг виторгу зростає
Ке = 1 Одинична сіастич-ність (класичтш попиті Відсоткова зміни обсягу виторгу дорівнює відсотковій зміні ціни Загальний обсяг виторгу незмінний Загальний обсяг виторгу незмінний
Ке < 1 Нееластичний або відносно неелас-тичний попит Відсоткова зміна обсягу виторгу менша, ніж відсоткова зміна ціни Загальний обсяг виторгу зростає Загальний обсяг виторгу падає

На рівень еластичності попиту на товари впливають наступні фактори:

 • кількість і доступність замінників товарів, тобто ринкова ситуація вибору з багатьох аналогічних товарів найбільш дешевого. У цій ситуації зниження ціни веде до збільшення виручки (еластичний попит);
 • важливість і невідкладність потреби;
 • наявність у товарі необхідних доповнень у використанні (тенісні ракетки і м'ячі, фотоапарати і плівка);
 • обсяги споживаного товару;
 • рівень грошових доходів і витрат споживачів;
 • наявність конкурентів;
 • використання заходів із стимулювання збуту.

Взалежності від орієнтації закупівель споживачів поділяють на такі типи: економні покупці (чутливі до тни, якості і асортименту); персоніфіковані покупці (чутливі до «образу» товару, обслуговування); етичні покупці (жертвують низькими цінами, платять високі ціни для підняття Іміджу фірми); апатичні покупці (чутливі до комфорту, а не до цін).

До зовнішніх факторів ціноутворення відносять учасників товарного руху: склади, оптову та роздрібну торгівлю, систему товаропросування, які також здатні впливати на ціни і контролювати механізм ціноутворення продукції.

Із сторони держави за допомогою законодавчих органів теж здійснюється вплив на ціноутворення та розробляються державні цінові обмеження:

держава сама встановлює ціни через «м 'яке» і «жорстке» регулювання їх;

держава встановлює правила цінової «ринкової гри» щодо заборон на недобросовісну конкуренцію і монополізацію ринку.

Держава може здійснювати фіксацію державних цін трьома способами: введення державних прейскурантних цін, «замороження» вільних цін, фіксування цін підприємств-монополістів.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Маркетинг 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

 • Подзвонити: (097) 844–69–22
 • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.