План

1. Обгрунтувати наявні гіпотези утворення материків. Що таке тектонічні та нетоктанічні рухи земної кори?

2. Схарактеризувати сучасні особливості розподілу суші та моря

3. Схарактеризуйте сутність та особливості екзогенних процесів.

4. Особливості процесів вивітрювання

5. Схарактеризуйте особливості рельєфу океанічного дна

6. Обгрунтувати особливості гіпсографічной кривої Землі

7. Сучасні екологічні проблеми літосфери

8. Розкрийте сучасний хімічний склад повітря атмосфери

9. Схарактеризувати вертикальну структуру атмосфери.

1. Обгрунтувати наявні гіпотези утворення материків. Що таке тектонічні та нетоктанічні рухи земної кори?

Тривалий час панувала думка про незмінність положення континентів і океанів. Вважалося, що вони виникли сотні мільйонів років тому і ніколи не змінювали свого положення. Лише зрідка, коли рівень Світового океану підвищувався, море наступало на низовини і затоплювало їх.У середині XIX ст. відомою стала контракційна гіпотеза, яку висунув французький геолог Елі де Бомон. Згідно з цією гіпотезою після утворення кори ядро Землі в міру подальшого охолодження зменшувалося в об'ємі. Земна кора стала для нього великою і змушена була завалюватися та збиратися в складки. Виступи стали материками, завалені ділянки — океанами. Згодом австрійський геолог Зюсс виразив дану гіпотезу формулою: "Земна куля стискується, море слідує за нею". Геологи спочатку визначили ступінь стиснення в гірських хребтах. За цими даними було підраховано, що вся Земля повинна охолонути на тисячу градусів, щоб скорочення об'єму було достатнім для утворення однієї тільки гірської системи висотою в декілька тисяч метрів.Таке охолодження є нереальним. Ще складніше було пояснити, що хребти утворилися в різні періоди, а деякі з них — зовсім недавно. Гіпотезу довелося спростувати.Популярною стала гіпотеза нім. ученого А. Вегенером. За цією гіпотезою до верхнього палеозою існував єдиний материк Пангея. У мезозої він почав розколюватися на окремі брили — материки, після чого почався їх дрифт. Так відокремилися Північна і Південна Америки від Європи та Африки, а між ними утворився Атлантичний океан. Африка,Австралія та Антарктида відкололись від Азії і дрейфували поступово на нинішні свої місця, а між ними виник Індійський океан. Одночасно з утворенням материків і океанів вчений пояснює формування високих гір і численних острівних дуг. Гімалаї зобов'язані своєю висотою наповзанню Індо-Африканської брили на Азіатську, яка рухалась у зворотному напрямі. Але різні факти змусили геологів відмовитись від гіпотези А. Вегенера. Та в середині XX ст. ця гіпотеза почала знову відроджуватись на основі вивчення палеомагнетизму — дослідження явищ залишкової намагніченості гірських порід різних геологічних епох. Виявилося, що на основі встановлення особливостей розподілу магнітного схилення і нахилення в гірських породах у минулому можна відтворити історію дрифту материків. На сучасному етапі з'явилися нові докази можливого горизонтального дрифту материків. Припускають, що мантійна речовина, на якій знаходяться материки, "тече" під впливом обертання планети, теплової конвенції та гравітаційної диференціації. Згідно з найновішими даними, найбільшими структурними одиницями літосфери є так звані літосферні плити. Виділяють сім основних літосферних плит: Євразійська, Африканська, Індо-Австралійська, Тихоокеанська, Північноамериканська, Південноамериканська і Антарктична, а також вичленовують Філіппінську, Аравійську, Карибську, Наска, Кокос. Границі літосферних плит є зонами максимальної тектонічної, сейсмічної та вулканічної активності. Рухи літосферних плит і блоків, їхні механізми й наслідки тепер вивчаються новою галуззю науки — геодинамікою.Можливі три типи відносного руху плит: 1) дивергенція, або розходження їх в різні сторони; 2) конвергенція, або сходження внаслідок зустрічного руху; 3) проковзування однієї відносно другої за так званими трансформними розломами. Коли ж зіштовхуються однотипні плити, на яких розташовані континенти, субдукції не відбувається, а формуються складчасті гори. Внаслідок саме такого виду орогенезу утворилося багато гірських хребтів, зокрема Гімалаї та Альпи.


2. Схарактеризувати сучасні особливості розподілу суші та моря

Співвідношення суші та моря протягом геологічної історії Землі постійно змінювалось. Нині з 510 млн км2 зайнято 361 млн км2-океани, а суша-149 млн км2. В геологічному материків і океанів, їх взаємному співвідношенні і обрисах берегової лінії встановлено певні закономірності. Заслуга в їх виявленні і узагальненні належить таким вченим: Вернадський, Реклю…Материки і океани за своїм положенням є антиподами: північно-Льодовитий океан лежить проти Антарктиди, Африка з Європою проти тихого океану, північні материки-проти океанічної Південної півкулі, Індійський океан-проти Північної Америки, Австралія-проти Північної Атлантики. Лише Південна америка має сушу Південно-східної Азії .Всі материки,крім Антарктиди,групуються попарно:Пн.Америка з Південною,Європа з Африкою,азія з Австралією. Кожна пара створює материковий промінь,а всі промені сходяться до північного полюсу. Континентальність івнічної півкулі пояснюється пануванням висхідних рухів у помірних широтах,які компенсуються підняттями суші в Антарктиді. Антиподність материків і океанів забезпечує рівновагу планети в умовах її обертання. У Північній півкулі материки виклинюються на південь тому,що на меридіанальні материкові підняття накладаються вікові зональні опускання екваторіального поясу внаслідок зменшення полярної сплюснутості Землі. Опускання мас літосфери екваторіального поясу і пов’язана з цим додаткова кутова швидкість зумовили випуклість західних узбереж Пд.Америки і Африки. Це є причиною зміщення північних материків на захід,а південних-на схід. Така закономірність є наслідком ефекту обертання під дією тангенціальної сили,що виникає згідно із законом збереження моменту кількості руху. Найбільший ефект відносного зсуву спостерігається на паралелях 620 Пн. і Пд. Півкуль.


3. Схарактеризуйте сутність та особливості екзогенних процесів.

Екзогенні процеси - геологічні процеси, що відбуваються на поверхні Землі й у самих верхніх частинах земної кори, це вивітрювання, ерозія, діяльність льодовиків, вони обумовлені головним чином енергією сонячної радіації, силою тяжіння і життєдіяльністю організмів. Ерозія-руйнування гірських порід і грунтів поверхневими водними потоками і вітром, що включає в себе відрив і винос уламків матеріалу і супроводжується їх відкладенням.За швидкістю розвитку ерозію поділяють на нормальну і прискорену.Нормальна має місце завжди при наявності скільки-небуть вираженого стоку і протікає повільніше ґрунтоутворення і не призводить до помітних змін рівня і форми земної поверхні.Прискорена йде швидше ґрунтоутворення і призводить до деградації грунтів та супроводжується помітною зміною рельєфу.Виділяють природну та антропогенну ерозію.Слід зазначити, що природна не завжди є прискореною. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Землезнавство 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.