Зміст

Вcтуп

1. Сутність поняття “економічне зростання”

2. Типи економічного зростання

3. Циклічність розвитку економіки

4. Моделі економічного зростання

Література   

Вcтуп

Теорія економічного зростання є одним з найскладніших розділів економічної науки, присвяченої дослідженню ринкового господарства. Як визначити внесок кожного з факторів виробництва в процес збільшення суспільного продукту? Як виміряти якісне вдосконалення праці, капіталу і землі, тобто які показники можуть відбити ці зміни? Особливе значення аналіз економічного зростання має в останні десятиріччя. Піднесення потреб, вичерпання традиційних ресурсів, збільшення чисельності населення зумовлюють рішення двоєдиної задачі: економічного зростання і ефективності економіки.

Саме по собі економічне зростання суперечливе. Так, можна досягти збільшення виробництва і споживання матеріальних благ за рахунок погіршення їх якості, за рахунок економії на очисних спорудах і погіршенні умов життя. Добитися тимчасового зростання виробництва можна і за рахунок хижацької експлуатації ресурсів. Таке зростання або нестійке, або взагалі небажане. Тому економічне зростання має сенс тоді, коли поєднується з соціальною стабільністю і соціальним оптимізмом. Воно передбачає досягнення ряду збалансованих цілей: збільшення тривалості життя, зниження захворюваності і травматизму; підвищення рівня освіти і культури; більш повного задоволення потреб і раціоналізації споживання; соціальної стабільності і упевненості в своєму майбутньому; подолання бідності і різких відмінностей в рівні життя; досягнення максимальної зайнятості; захист навколишнього середовища і підвищення екологічної безпеки; зниження злочинності.

Характер і динаміка економічного розвитку країни є предметом найпильнішої уваги економістів і політиків. Від того, які процеси проходять у динаміці і рівні розвитку, які при цьому відбуваються структурні зміни в національній економіці, залежить дуже багато що в житті країни і її перспективах.

У даний час економічне зростання (зміст, фактори впливу на нього) стало обговорюваною темою в Україні. І це зрозуміло, адже ситуація змінюються буквально на очах. Уперше за роки реформ наша країна переживає стійке економічне зростання. І що найголовніше – за своїм змістом, структурі це абсолютно інше, більш здорове зростання, в порівнянні з тим, що ми спостерігали до кризи 1998 року.

У даній роботі ми розглянемо, які бувають типи економічного зростання, які чинники впливають на нього, ресурси зростання, його зміст. І навіть за такий короткий період часу підйому в українській економіці, спостерігачі виділяють цикли інтенсивного зростання і уповільнення в розвитку народного господарства, які ми також вивчимо.

Мета даної роботи – зробити узагальнення по вивченій економічній літературі по досліджуваній проблемі, здійснити аналіз фактичних даних, що відображають динаміку економічного зростання і, нарешті, сформулювати висновки і пропозиції з даного питання, виходячи з власного бачення економічного процесу, що вивчається.


1. Сутність поняття “економічне зростання”

Категорія економічного зростання є найважливішою характеристикою суспільного виробництва при будь-яких господарських системах. Економічне зростання - це кількісне і якісне вдосконалення суспільного продукту за певний період часу. Економічне зростання означає, що на кожному даному відрізку часу якоюсь мірою полегшується рішення проблеми обмеженості ресурсів і стає можливим задоволення більш широкого кола потреб людини.

Своє вираження економічне зростання знаходить у збільшенні потенційного і реального валового національного продукту (ВНП), в зростанні економічної потужності нації, країни, регіону. Це збільшення можна виміряти двома взаємозв'язаними показниками: зростанням за певний період часу реального ВНП або зростанням ВНП на душу населення. У зв'язку з цим статистичним показником, що відображає економічне зростання, є річний темп зростання ВНП у відсотках. Але такий підрахунок не дає повного уявлення про економічне зростання країни, бо економічне зростання — це не тільки кількісна зміна об'єму виробництва, але і вдосконалення продукту і факторів виробництва.

Швидке або, навпаки, нульове і навіть негативне економічне зростання не завжди говорить про швидкий економічний розвиток, тупцювання на місці або економічну деградацію.

Так, в США в 80-х рр. не зростало споживання сталі, сільськогосподарської продукції, легкових автомобілів, але одночасно збільшувався випуск складних виробів, наприклад, персональних комп'ютерів. Але і кількісне зростання випуску комп'ютерів недостатньо відображало інші аспекти їх виробництва: продаж персональних комп'ютерів в США за 1981-1988 рр. виріс по кількості з 1,1 до 9,5 млн. шт., за вартістю - з 3,1 до 27,7 млрд. дол., а долар за цей час знецінився на 25%. Таким чином, персональні комп'ютери дешевшали, хоча їх технічні характеристики і якість зростали. При підрахунку комплексного показника економічного зростання - валового національного продукту (ВНП) вищезгадані моменти привели до того, що він не до кінця відображав динаміку економічного розвитку США за 80-ті рр.

Структурні зміни в економіці країни можуть призвести до такої ситуації, коли стагнація або скорочення випуску одних видів продукції через падаючий або незмінний попит на них супроводжується швидким зростанням інших видів продукції.

Проте, при всіх недоліках економічне зростання залишається критерієм економічного розвитку. Економічне зростання може вимірюватися як у фізичному вираженні (фізичне зростання), так і у вартісному (вартісне зростання). Перший спосіб більш надійний (оскільки дозволяє виключити дію інфляції), але не універсальний (при розрахунку темпів економічного зростання важко вивести загальний показник для виробництва різних виробів). Другий спосіб використовується частіше, проте, не завжди можливо до кінця "очистити" його від інфляції. Правда, в статистиці низка країн вимірює макроекономічне зростання на базі зростання виробництва найважливіших для економіки товарів, використовуючи при цьому їх частки в загальному об'ємі виробництва.

Проблеми економічного зростання займають у даний час центральне місце в економічних дискусіях і обговореннях, що ведуться представниками різних націй, народів і їх урядів. Об'єм реального виробництва, що зростає, дозволяє частково вирішити проблему, з якою стикається будь-яка господарська система: обмеженістю ресурсів при безмежності людських потреб.

У зв'язку з труднощами вимірювання процесу економічного розвитку в макроекономіці частіше за все аналізують економічне зростання, хоча це лише один з критеріїв економічного розвитку.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Сучасні неокласичні моделі економічного зростання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.