ПЛАН

Вступ

Розділ 1.Організаці країн-експортерів нафти (ОПЕК): передумови виникнення

Розділ 2. Діяльність та організаційна структура ОПЕК

Розділ 3. Енергетична криза та ОПЕК

Висновки

Список використаних джерел та літератури

ВСТУП

Країни-експортери енергетичних ресурсів являють собою держави, які з моменту свого створення пройшли досить суттєвий етап трансформації, як у внутрішніх так і в зовнішніх аспектах власної діяльності. Країни змогли зробити стрімкий стрибок в економічному розвитку, що дало змогу зміцнити власне становище в регіоні та в світі, зважаючи міжнародну ситуацію в другій половині ХХ ст.

Соціально-політична неоднорідність країн-членів ОПЕК, участь держав як з прогресивними, так і з реакційними політичними режимами часто призводила до того, що позиції країн-членів були неоднозначними і суперечливими. Якщо прогресивні країни використовують збільшення доходу від нафти для економічного розвитку, то реакційні держави вкладають надлишкові долари в основному в економіку інших держав. ОПЕК підіймає ціни на нафту для розвинутих країн і водночас надає допомогу країнам що розвиваються, створює фонди допомоги арабським країнам. У сучасному світі діяльність ОПЕК є не менш актуальною, оскільки багато країн залежать від імпорту нафти, тому конференції Організації привертають увагу не тільки преси, а й провідних діячів на світовому ринку нафти. Організація привертала і привертає увагу широкого кола спеціалістів - економістів, державних діячів, засобів масової інформації

З огляду на той факт, країни ОПЕК позиціонують себе, як енергійного учасника міжнародних відносин, який проводить збалансовану, мирну політику та прагнуть до активного розвитку, дослідження їх економічної політики є надзвичайно актуальним.

Об’єктом нашого дослідження є головнi аспекти економічної політики країн ОПЕК.

Предметом – особливості формування та специфiка економічної політики країн експортерів енергетичних ресурсів

Мета дослідження полягає у вивченнi економічної полiтики країн експортерів енергетичних ресурсів, аналізі становлення зовнішньої економічної політики при врахуванні зовнішніх чинників та висвітленні основних проблем, наслідків реалізації зовнішньоекономічного курсу в умовах трансформаційних процесів.

Виходячи із мети дослідження ставимо у роботі такі завдання:

- Дослідити передумови виникнення організації країн експортерів нафти.

- проаналiзувати економічну діяльність та структуру країн експортерів

- визначити роль енергетичної кризи в ОПЕК

Під час написання курсової роботи було використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Були використані такi загальнонаукові методи: збір, аналіз і синтез матеріалу; спеціально-наукові методи: історичний, порівняльний, описовий.

В основу методології покладено системний підхід пізнання, який полягає в дослідженні предмету, як цілісної системи елементів в сукупності зв’язків між ними. Все це дало можливість розглянути та проаналізувати економічну політику країн експортерів енергетичних ресурсів, зокрема, країн ОПЕК, визначити напрямки їх зовнішньої політики та бiльш детально дослiдити головнi аспекти економічної політики, при цьому враховуючи низку зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв.

Джерельна база дослідження: складається з документiв мiжнародного характеру: документiв країн ОПЕК, та різних економічних угод, у тому числі й експортних та iнших договорiв, які є основоположними для грунтовного розуміння та висвітлення зовнішньополітичної та експортної політики країн ОПЕК. Джерельна основа праці повнiстю відповідає досягненню мети і вирішенню поставленних завдань.

Основними роботами, які були використані у курсовій, стали праці С. Д. Iбрагiмова [24], А. М. Родрігеса[30], Є.М. Примакова [29], В. А. Iсаєва[25], монографiя А.Ю Олiмпiєва[27], якi дали змогу детально опрацювати, визначити та дослiдити основнi напрями зовнішньої полiтики та економічної політики країн експортерів енергетичних ресурсів, країн ОПЕК,зокрема.

Джерельна основа праці повнiстю відповідає досягненню мети і вирішенню поставленних завдань.


РОЗДІЛ 1. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Передумови виникнення.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) створена в 1960 році в епоху краху колоніальної системи. ОПЕК розвивалась у період піднесення національно-визвольних рухів, зміцнилась у боротьбі з Міжнародним нафтовим картелем та іншими нафтовими монополіями за повернення контролю над власними природними багатствами своїх країн. Союз експортерів нафти став першим об'єднанням країн, що розвиваються, які виступили одним блоком проти нафтових монополій.

У перші роки діяльності завданням ОПЕК було:

Енергетична і сировинна криза на початку 70-х років висунула ОПЕК у центр міжнародних відносин. Нафтове ембарго, введене арабськими країнами проти держав, які підтримували Ізраїль, встановлення контролю над джерелами важливої стратегічної сировини і підвищення цін на нафту в значних обсягах, боротьба за перебудову міжнародних економічних відносин - всі ці події опинилися в центрі світової політики, діяльності Організації Об'єднаних Націй і прикували пильну увагу до ОПЕК та Близького Сходу.

Країни-члени ОПЕК вплинули на розробку програми "Нового міжнародного економічного порядку". Вона була представлена країнами, що розвиваються, на VI Спеціальній сесії ООН у квітні 1973 року в Алжирі. Учасники ОПЕК розробляли Манільську декларацію, де були відображені вимоги країн, що розвиваються, й обговорювали її на VI Конференції ООН з торгівлі і розвитку у 1976 році. Положення Манільської декларації стали платформою країн, що розвиваються, котрі обговорювали міжнародні економічні проблеми на конференції у Парижі в 1975-1976 роках [5].

Соціально-політична неоднорідність країн-членів ОПЕК, участь держав як з прогресивними, так і з реакційними політичними режимами часто призводила до того, що позиції країн-членів були неоднозначними і суперечливими. Якщо прогресивні країни використовують збільшення доходу від нафти для економічного розвитку, то реакційні держави вкладають надлишкові долари в основному в економіку інших держав. ОПЕК підіймає ціни на нафту для розвинутих країн і водночас надає допомогу країнам що розвиваються, створює фонди допомоги арабським країнам.

У сучасному світі діяльність ОПЕК є не менш актуальною, оскільки багато країн залежать від імпорту нафти, тому конференції Організації привертають увагу не тільки преси, а й провідних діячів на світовому ринку нафти. Організація привертала і привертає увагу широкого кола спеціалістів - економістів, державних діячів, засобів масової інформації. Про ОПЕК написано десятки книг і велику кількість статей.

Це - наукові дослідження, збірники документів, промови державних діячів. Про неї писали західні автори, які звинувачували ОПЕК у тому, що вона спричинила світову кризу та інфляцію, та автори із країн - членів організації.

Передісторія створення ОПЕК сягала ще 30-х років XX ст., коли почались розробки нафтових родовищ на Близькому Сході. Одним із перших було відкрите родовище нафти в районі Багдада, на річці Тигр. Промисловий видобуток нафти почався у Бахрейні (1934), Кувейті (1936), Саудівській Аравії (1938), а в інших країнах після Другої світової війни. Оскільки ці країни не мали можливості самостійно видобувати нафту, то її розробка відбувалась за участю іноземного капіталу та іноземної робочої сили. Виробництво нафти було зосереджено в руках Міжнародного нафтового картелю, до якого входили сім нафтових корпорацій: 5 американських (“Екссон”, “Тексако”, “Стандарт ойл Коф Калі-форніа”, “Мобіл Ойл”, “Галф Ойл”), 1 англійська - “Бритиш Петролеум” і 1 англо-голландська - “Ройял датч-Шелл”, потім приєдналася Французька нафтова компанія “Компані франс де петроль”[8].Картель користувався в нафтодобувних країнах статусом “держава в державі”, корпорації відкрито ігнорували національний суверенітет країн над природними ресурсами та економічною діяльністю. Таке становище зберігалося десятиліттями.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Безкоштовна робота

Закрити

Особливості економічного розвитку країн-експортерів енергетичних ресурсів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.