Зміст

Вступ

Розділ І. Сутність, структура та фази економічного циклу.

1.1. Причини циклічних коливань.

1.2 Види економічних циклів. Етапи дослідження економічних циклів.Індикатори циклічних коливань.

1.3. Антициклічні заходи державної економічної політики.

Розділ ІІ. Аналіз наведених в таблиці даних змін реального ВВП у % до попереднього року для двох країн – Німеччини та Австрії за 15 років.

Розділ ІІІ. Приклади кризових явищ в світі та Україні та їх подолання за допомогою державного регулювання.

Висновок.

Список літератури

Вступ

Економічна історія свідчить, що зростання економіки ніколи не буває гладким і рівномірним. За декількома роками пожвавлення ділової активності і процвітання слідує спад або навіть паніка, або крах.
Економічний цикл охоплює всілякі сторони життя суспільства. Він проникає усюди - у виробництво, будівництво, зайнятість, дохід, на фондову біржу, і в політику. Навіть такі неекономічні явища як народжуваність і браки відчувають на собі всю повноту кризи.
Економічний цикл різними шляхами і різною мірою впливає на окремих індивідів і на окремі сектори економіки. Так, наприклад, понад усе від спаду страждають робочі і галузі промисловості, що випускають засоби виробництва, споживчі товари тривалого користування, будівництво. Виробництва, що випускають споживчі товари короткочасного використання звичайно менше реагують на спад.
Підприємці спираються на певне припущення про майбутнє, коли ухвалюють рішення про інвестиції і об'єм виробництва. Якщо вони вважають, що наступний рік принесе з собою спад, то постараються зменшити інвестиції вже зараз. Коли ж, навпаки, чекають пожвавлення і значного зростання цін, то поспішають купити товари, розширити виробництво і будівництво.
Абсолютно також біржові гравці хочуть знати майбутнє, щоб мати можливість одержувати прибуток від покупок або продажів акцій.
Уміння передбачати наслідки того або іншого чинника означає можливість для підприємця наперед вжити заходам, що дозволяють згладити негативну дію у разі спаду або стимулюючі заходи у разі пожвавлення.
Перед підприємцями всіх розвинених країн постійно стоїть проблема про безпрограшне вкладення капіталу, тому вивчення економічних циклів з погляду прогнозування зростанні або спаду економічної активності є одним з найважливіших завдань сучасної економіки.

«Еволюція - за своєю суттю процес, який рухається циклами... Реальний тільки цикл сам по собі».
Й.Шумпетер.


Розділ І. Сутність, структура та фази економічного циклу

Особливість ринкової економіки, що виявлялася в схильності до повторення економічних явищ, була відмічена економістами ще в першій половині минулого століття.
прагненні до безмежного розширення свого виробництва, до завоювання можливо більшого ринку, який в кожен даний момент має межі, власники капіталістичних підприємств періодично стикалися з перевиробництвом товарів. Суть перевиробництва виявляється в перевазі пропозиції даного товару над попитом, коли ціна товару знижується до того рівня, при якому, якщо не для всіх, то, принаймні, для значної частини виробників не залишається навіть нормальною, а не кажучи вже про економічний прибуток.
Намагаючись виявити причини перевиробництва, економісти звернули увагу на періодичність таких явищ, як підвищення або пониження попиту, збільшення об'ємів виробництва або його простій. Виявилася і певна послідовність в чергуванні вказаних явищ. Проблема мала таке величезне значення для економічного розвитку, що її не обійшов стороною практично жоден з провідних економістів XIX і XX ст. Написані десятки різних робіт, що визначають причини циклічного розвитку, одержані найрізноманітніші пояснення і прогнози. Дослідженню економічних циклів присвячені роботи таких вчених як До. Кларк, У. Мітчелл, До. Маркс, Н.Д. Кондратьєв
Й. Шумпетер і багатьох інших.
Колін Кларк (1905г.) – американський економіст і статистик. Вважав, що при відповідній політиці держави, а саме регулювання діяльності монополій і націоналізації ряду галузей, можливо добитися пом'якшення циклічних коливань економіки.
Особливе місце в розробці теорії циклічності належить російському ученому Н. Д. Кондратьєву (теорія «довгих хвиль»). Див. розділ 4.
Слід підкреслити ідею Й. Шумпетера про трьохциклічну схему, тобто коливальних процесах в економіці, що здійснюються як би на трьох рівнях, як найбільш відповідну для опису багатьох явищ, що відбуваються в економіці. Він назвав ці цикли іменами Н. Д. Кондратьєва, К. Жугляра і Дж. Кітчіна – учених, що відкрили ці цикли. Шумпетер вважав, що в економічній системі виявляється взаємозв'язок і взаємозалежність всіх трьох циклів.
Не можна не сказати про внесок К. Маркса в розробку теорії циклічності. Він досліджував короткі цикли, що одержали назву періодичних циклів або криз перевиробництва.
«Кінцевою причиною всіх дійсних криз завжди залишається бідність і обмеженість споживання мас, протидіюча прагненню капіталістичного виробництва розвивати продуктивні сили таким чином, неначебто межею їх розвитку була лише абсолютна споживна здатність суспільства» К.Маркс .
П.Самуельсон в своїй відомій книзі «Економіка» визначає економічний цикл як загальну межу майже всіх областей економічного життя і для всіх країн з ринковою економікою. Саме цією циклічністю характеризується розвиток всіх промислово розвинених країн. Через спади і підйоми вони йдуть одним шляхом майже два сторіччя, принаймні з цього етапу, коли суспільство щодо натурального господарства почало переходити на вищий рівень заснованої на тісній взаємозалежності всіх її ланок розвиненої грошової економіки.
Коливальна економічна динаміка спостерігається вже протягом 170 років. Перші економічні кризи датуються 1825 роком в Англії і в 1840 році в Німеччині.
Фази економічного циклу
. КРИЗА.
Термін економічний цикл означає наступні один за іншим підйоми і спади рівнів економічної активності в перебігу декількох років. Окремі економічні цикли істотно відрізняються один від одного за тривалістю і інтенсивністю. Немає точної формули для прогнозування тривалості і тимчасової послідовності економічних циклів. По своїй нерегулярності економічні цикли більше нагадують зміни погоди. Проте, всі вони мають одні і ті ж фази, які по-різному іменуються різними дослідниками.

Рис.1

Рецесія (скорочення) – стан економіки, коли валовий національний продукт при неухильному зниженні стає меншим, що свідчить про спад виробництва або уповільнення темпів його розвитку.
Криза ринкової системи господарства характеризується різким спадом виробництва, який починається поступово із звуження, скорочення ділової активності (рідше полягають торгові операції, зменшується об'єм ділових операцій, здійснюваних як в кредит, так і за готівковий розрахунок). Криза відрізняється порушенням рівноваги між попитом і пропозицією на який-небудь товар або в якій-небудь певній галузі господарства, тим що він виникає як загальне перевиробництво, що супроводжується стрімким падінням цін, банкрутством банків і зупинкою виробничих підприємств, зростанням позикового відсотка, безробіття.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Безкоштовна робота

Закрити

Циклічні коливання та кризи в економіці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.