Руська правда - збірник норм давньоруського права

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 250.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І: «РУСЬКА ПРАВДА» - збірник норм давньоруського права. 5

Розділ ІІ: Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською правдою”. 8

2.1. Статут Володимира Святославовича й Устав Ярослава Мудрого. 12

2.2. Право власності 14

2.3. Зобов'язальне право. 19

2.4. Договір обміну. 19

2.5.Закупництво. 23

Розділ ІІІ: Спадкове та сімейне право. 27

3.1. Спадкоємство по заповіту. 27

3.2. Спадкоємство згідно закону. 28

3.3. Спадкоємство подружжя. 31

3.4. Сімейне право. 32

Висновок. 38

Список використаних джерел. 42

Вступ

Актуальність теми дослідження полягає у детальному вивченні цивільного права за «Руською Правдою». Руська Правда – справжній пам'ятник права в історії російської та української культури, а в оточенні інших законодавчих пам'ятників, вона представляється зрозуміліше, ясніше і величніше. Знання історії права своєї країни допомагає зрозуміти як історичні події, що відбувалися в країні, так і витоки сучасного права. Проте не можна забувати, що в законі встановлювалася лише належна поведінка людей. Часом норми, закріплені в законі, і їх реальне втілення на практиці були вельми різними. Проте, зіставлення одного закону з іншим, з історичними джерелами, та і сам аналіз того або іншого закону, дозволяють з високою мірою достовірності відновити істинну картину суспільства. «Руська Правда» є офіційним актом княжого права. В самому її тексті містяться посилання на князів, що приймали або змінювали закон (Ярослав Мудрий, Ярославичі, Володимир Мономах).«Руська Правда»- пам'ятник феодального права. Вона всесторонньо захищає інтереси пануючого класу і відверто проголошує безправ'я скованих трудівників - холопів, челяді. Цивільне право в «Руській Правді »описане достатньо чітко і докладно для свого часу.

Теоретичною основою дослідження були теоретичні роботи вітчизняних і зарубіжних вчених: Карамзина, Мейєра, Ясинського, Яковкіна та інших.

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є детальне вивчення цивільного права за «Руською Правдою».

Ця мета конкретизована у комплексі науково-дослідницьких завдань. До них належать:

- розкрити принципи розподілу влади тих часів;

- з’ясувати основні закони та їх особливості «Руської Правди»;

Об’єктом дослідження є кодекс законів «Руська Правда».

Предметом дослідження є цивільне право в «Руській Правді».

Методологічною основою дослідження: цивільного права в «Руській Правді»стало комплексне поєднання загальнонаукових і спеціальних дисциплін.

Системний метод застосовувався,зокрема, в аналізі понять „права людини”, ”цивільного права ”,”феодальний лад ” і полягав у залученні категоріального апарату теорії систем держави і права. На підставі методу прогнозування формулювалися висновки щодо побуду та прав громадянина в феодальні часи згідно цивільного права в «Руській Правді».

Структура та обсяг роботи. Відповідно до мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, та переліку використаних джерел з декількох найменувань.

Закрити

Руська правда - збірник норм давньоруського права

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.