Особливості розвитку південнослов’янських середньовічних держав в ХІ-ХV ст. - Сербія, Хорватія, Боснія і Словенія

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕРБІЇ 5

1.1. Держава Неманичів. 5

1.2. Царство Стефана Душана. 8

1.3. Початок Османської експансії. Розпад Сербського царства. 12

1.4. Сербська Деспотовина. 15

1.5. Сербська культура. 20

РОЗДІЛ 2. ХОРВАЦЬКА ДЕРЖАВА.. 22

2.1. Занепад Середньовічної Хорватської держави. 22

2.2. Соціально-економічний розвиток. 24

2.3. Хорватська культура. 26

РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК БОСНІЇ 28

3.1. Боснійські землі в X-XIII ст. 28

3.2. Боснійська Бановина. 31

3.3. Боснія за правління Твртко. 33

3.4. Занепад Боснійської держави. 39

3.5. Словенські землі 45

ВИСНОВОК.. 47

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 48

ВСТУП

Західні та південні слов'яни — споконвічні сусіди України — протягом багатьох століть відігравали визначну роль в історії єв­ропейської цивілізації. Слов 'янські народи, які широко заселили простори Центральної та Південно-Східної Європи, споріднюва­ла не тільки етнічна, мовна та культурна близькість, а й певна спільність та схожість історичної долі.

Перші писемні відомості про західних та південних слов'ян належать до періоду розпаду первісного ладу й розселення слов'янських племен на теренах Центрально-Східної Європи. Уже в другій половині І тис. н. е. на Балканах та в центрі Європи складаються міжплемінні союзи слов 'ян, які згодом пе­ретворюються на феодально-монархічні держави: Болгарію, Сер­бію, Польщу, Хорватію, Велику Моравію та Чехію. Однак під на­тиском спочатку західних сусідів — франків та германців, а зго­дом східних — турків-османів — практично всі західне- та південнослов'янські народи втратили державність. Цей процес завершився поділом Польщі між Пруссією, Австрійською та Ро­сійською імперіями. Протягом декількох століть поневолені сло­в'янські народи вели національно-визвольну боротьбу, яка озна­менувалася в XIX ст. виникненням незалежних держав — Чорно­горії, Сербії, Болгарії, а на початку XX ст. — Чехословаччини, Польщі та Югославії.

Вивчення історії західних та південних слов'ян здавна є одним із чільних напрямів вітчизняної історичної науки. Вже досить три­валий час ця дисципліна викладається студентам університетів та педагогічних вищих навчальних закладів України як окремий нормативний курс. Особливої ваги вивчення та дослідження істо­рії слов'янських народів набуло наприкінці XX ст., коли на карті з'явилися нові незалежні держави: Хорватія, Словенія, Чехія, Сло­ваччина, Боснія та Герцеговина, Македонія, Союзна республіка Югославія (у складі Сербії та Чорногорії). У всіх слов'янських кра­їнах активно розвивається вітчизняна історіографія. Історичне сло­в'янознавство сьогодні перетворилося на сукупність країнознавчих та компаративістичних досліджень.

Закрити

Особливості розвитку південнослов’янських середньовічних держав в ХІ-ХV ст. - Сербія, Хорватія, Боснія і Словенія

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.