Учнівська молодь Рівненської реальної гімназії (училища) на тлі національних і суспільно-політичних процесів середини − другої половини ХІХ ст.

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 55

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Історія становлення Рівненської гімназії в контексті формування суспільно-політичних настроїв у закладі 5

1.1. Передумови створення та склад учнів Рівненської гімназії 5

1.2. Політика русифікації царського уряду – важливий фактор формування специфічної моральної і суспільної атмосфери у закладі 10

Розділ 2. Польський національно-визвольний рух в історії гімназії 14

2.1. Зародження польського опозиційного руху у стінах гімназії 14

2.2. Рефлексії на події початку 1861 р. в середовищі гімназистів, роль у процесах гімназійного костелу (каплиці) 17

2.3. Польське повстання 1863 р. в історії Рівненській гімназії 20

2.4. Боротьба влади з польськими революційними настроями у 1863-1890-х роках 23

Розділ 3. Вплив на повсякдення Рівненської реальної гімназії (училища) соціальних та суспільно-політичних процесів пореформеної доби 29

3.1. Контроль Міністерства народної освіти над гімназійним навчально-виховним процесом 29

3.2. Трансформації повсякденних практик шкільного життя гімназистів в умовах радикалізації суспільства 70-90-х років ХІХ ст. 34

Висновки 42

Список джерел і літератури 45

Додатки 49

ВСТУП

Актуальністьдослідження. У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває патріотичне виховання дітей та учнівської молоді. Революція гідності, без сумніву, змінила країну. Основною рушійною силою на Майдані була молодь, яка гостро відчула, що це її шанс змінити Україну, а відтак і себе, і своє майбутнє, шанс вибороти право жити у гідній, справедливій країні.

Становлення і розвиток громадянського суспільства, яке сьогодні будує Україна, передбачає формування у підростаючого покоління громадянської активності, залучення школярів до суспільно значущої діяльності, розвиток у них якостей справжнього громадянина своєї держави. У цьому плані особливої актуальності набуває залучення історичного досвіду відносин держави та молоді, а саме відтворення історії учнівського руху на українських підросійських землях середини - кінця ХІХ ст. на прикладі Рівненської гімназії (училища).Учні гімназії не могли бути осторонь важливих суспільно-політичних процесів, акцій супротиву реакційній політиці царського режиму. Важливим моментом є врахування й регіональних особливостей молодіжного руху, зокрема у Волинській губернії, коли російський уряд силовими методами істотно змінив етнічну структуру регіону.

Джерела з вивчення опозиційної діяльності гімназистів Рівного в умовах російської імперії, які використані в роботі, а це, насамперед документи Державного архіву Рівненської області (далі - ДАРО), дозволять комплексно висвітити суспільну активність учнів, її регіональні особливості.

Об’єктом дослідження є Рівненська гімназія (Рівненське реальне училище), відповідно предметом -суспільно-політичні аспекти діяльності учнів Рівненської реальної гімназії (училища). Територіальні межі охоплюють м. Рівне і Рівненській повіт Волинської губернії. Хронологічні рамки дослідження: середина ХІХ ст., час заснування гімназії у м. Луцьк – кінець ХІХ століття.

Мета дослідження полягає у комплексному дослідженні особливостей розвитку учнівського руху в Рівненській гімназії з початку її створення до кінця ХІХ століття, його місця й ролі у тогочасному суспільному житті міста.

Для її досягнення поставлені такі основні завдання:

прослідкувати основні етапи історії навчального закладу;

охарактеризувати етнічну, станову приналежність учнівської молоді, з’ясувавши, яким чином це впливало на формування їх світогляду та долучення до суспільно-політичного чи національного рухів;

з’ясувати основні чинники, що сприяли суспільній активізації учнівської молоді;

визначити особливості польського учнівського руху в 1830-1860-х роках;

встановити основні заходи влади з виховання та нагляду за учнями з метою запобігання виступів, актів протесту в учнівському середовищі;

проаналізуватиособливості причин, проявів, форм і методів антиурядової діяльності учнів на різних етапах розвитку гімназії, в тому числі і у пореформену добу.

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному підході до вивчення суспільно-політичних аспектів діяльності учнів Рівненської реальної гімназії (училища) на основі праць сучасних вітчизняних дослідників, спогадів учасників історичних подій, а також залучення значного масивудокументів з архівних фондів «Рівненська гімназія»та «Рівненське реальне училище», які зберігаються в ДАРО.

Практичне значення досягнутих результатів полягає в тому, що теоретичні узагальнення, фактичний матеріал роботи можуть бути використані при розробці праць з історії України, зокрема суспільних рухів, або ж використані й при проведенні краєзнавчих досліджень.

Закрити

Учнівська молодь Рівненської реальної гімназії (училища) на тлі національних і суспільно-політичних процесів середини − другої половини ХІХ ст.

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.