Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5

1.1. Інтелектуальна власність як об’єкт оцінки 5

1.2. Нормативно-правова база оцінки інтелектуальної власності 8

1.3. Методологія оцінки інтелектуальної власності 10

РОЗДІЛ II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 14

2.1. Визначення вартості інтелектуальної власності 14

РОЗДІЛ III. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕНЯ 21

ВИСНОВКИ 24

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку українського суспільства питання інтелектуальної власності перетворилося на критичне для кожного великого підприємства та держави. Інтелектуальна власність почала здійснювати значний вплив на економічну діяльність підприємств, стала її невід’ємною частиною. За таких умов об’єкти інтелектуальної власності, що представляють собою права конкретного суб’єкта господарювання на результати інтелектуальної праці повинні бути взяти до обліку, що ведеться на підприємстві та зараховані на баланс. Саме це на даному етапі і представляє собою найбільшу проблему в сфері відносин інтелектуальної власності. Ще більшу проблему являє оцінка об’єктів інтелектуальної власності, без якої не можливо обійтись при зарахуванні інтелектуальної власності на баланс підприємства, її продажу, або розрахунку ціни ліцензії на право її використання. Сьогодні навіть у світовій практиці не існує точних або шаблонних методів оцінки інтелектуальної власності, не говорячи вже про пострадянській простір взагалі і Україну в тому числі. Для кожного конкретного об’єкта інтелектуальної власності і у кожному конкретному випадку розробляється унікальна методика розрахунку його вартості, яка повинна враховувати багато специфічних чинників, що представляє собою досить складний процес. Ці унікальні методики розробляються на основі кількох загальних економічних підходів, що були розробленими ще в минулому та позаминулому сторіччях та використовуються для оцінки нерухомості й інвестиційних проектів. Ще одна проблема полягає в тому, що у відношенні до інтелектуальної власності вони мають специфічне застосування. Саме тому розуміння суті інтелектуальної власності та економічної суті загальних підходів щодо її оцінки є вкрай необхідним для розробки адекватної унікальної методики оцінки конкретного об’єкта інтелектуальної власності у кожному конкретному випадку.

Мета. Виявлення особливостей оцінки такого виду нематеріальних активів, як об’єкти інтелектуальної власності.

Відповідно до мети були поставлені завдання:

- розглянути теоретичні і методичні основи оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності;

- дослідити інтелектуальну власність як як об’єкт оцінки;

- охарактеризувати нормативно-правова базу оцінки інтелектуальної власності; -

- дослідження оцінювання ринкової вартості об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема існуючих підходів та методів оцінювання, виявлення їх переваг та недоліків;

- визначити методологію оцінки інтелектуальної власності;

- узагальнити отриманий матеріал в даній роботі і зробити висновки. Об’єктом дослідження курсової роботи є нематеріальні активи підприємства. Предметом дослідження роботиоцінка вартості об’єктів інтелектуальної власності в сучасних умовах. Окремі питання теорії та методології бухгалтерського обліку інтелектуальної власності знайшли відображення в працях вітчизняних вчених: О.Б. Бутник-Сіверського, П.П. Крайнєва, А.Тур; вчених зарубіжних країн: Ю. Даума, Б. Лева, К.Є. Свейбі.

Поставлена мета і певні задачі зумовили структуру представленої роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, практичної частини, проблем, пов’язаних з інтелектуальною власністю та шляхів вирішення, висновків, списку літератури.

Закрити

Інтелектуальна власність-проблеми та особливості оцінки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.