План

1. Розстановка патентного фонду.

2. Облік патентного фонду

3. Обробка та збереження патентного фонду.

4. Автоматизовані технології використання патентного фонду.

5. Патентний пошук: поняття, завдання, види

6. Патентно-інформаційні дослідження: мета, напрями

7. Основні етапи проведення патентно-інформаційного дослідження

8. Звіт про патентне дослідження та патентний формуляр

9. Електронні патентні продукти

10. Автоматизовані патентні бази даних як інформаційний ресурс

11. Автоматизовані патентні бази даних Укрпатенту

12. Патентно-Інформаційна мережа WipoNet.

1. Розстановка патентного фонду.

Патентний фонд — фонд патентної документації та інформації, призначений для забезпечення патентною документацією підприємств і організацій регіонів, що входять у встановлену зону обслуговування.

Патентний фонд містить інформацію з таких джерел комплектування: 1) описи до охоронних документів на об'єкти промислової власності; 2) офіційні бюлетені та реферативні видання патентних відомств; 3) репродукційні реферативні та бібліографічні видання; 4) міжнародні та національні покажчики класів винаходів, промислових зразків, товарних знаків; 5) систематичні, нумераційні та іменні покажчики до вітчизняних та зарубіжних патентів;6)патентно-правову літературу.


2. Облік патентного фонду

Патентний фонд — це систематизовані збори оригіналів патентних документів (описи із супровідними кресленнями і розрахунками, а також різні інформаційні видання — реферати, анотації, бюлетені, тематичні збірники, магнітні диски, мікрофільми та ін.), виданих в Україні, і копії закордонних патентних документів.

Патентна інформація — сукупність зведень про результати науково-технічної діяльності, що містяться в описах, доданих до заявок на винахід, відкриття, промисловий зразок або інший об'єкт промислової власності, а також зведення про охоронні документи і правовий статус патентовласників. Це первинна патентна інформація.

Патентні фонди − основний елемент патентної інформації. Їх використовують спеціалісти народного господарства. До складу фондів входять описи та охоронні документи, матеріали довідково-пошукового апарату, нормативні і методичні документи.

Патентні фонди поділяються на державні, територіальні і галузеві. Держаний основний патентний фонд зберігається в патентній бібліотеці. Цей фонд є еталонним. Налічує більш ніж 18 млн. документів 60-ти країн світу, 5-ти міжнародних організацій (ВОІВ, ЄПО, ЄАПО, ОАРІ, АRIPO)

Територіальні патентні фонди створено в міжгалузевих територіальних органах науково-технічній інформації.

Галузеві патентні фонди — це сукупність патентних фондів підприємств та організацій галузі.

Світовий патентний фонд містить понад 30 млн. описів, зокрема:

— близько 4 млн. описів до діючих охоронних документів на винаходи;

— понад 8 млн. зареєстрованих знаків для товарів і послуг (до цього числа не входять близько 300 тис. міжнародних реєстрації, здійснених відповідно до Мадридської угоди і яким відповідають приблизно 3 млн. національних реєстрацій);

— 1,35 млн. діючих реєстрації промислових зразків.

Щорічно світовий патентний фонд поповнюється більш ніж 800 тис. описів винаходів, зокрема 400 тис. описів винаходів до нерозглянутих заявок, 100 тис. — до заявок, що акцептуються, 300 тис. — до виданих патентів.

Темпи зростання об'єму світового потоку патентної інформації складають в середньому 2—3 % у рік.


3. Обробка та збереження патентного фонду.

Державна науково-технічна бібліотека (ДНТБ) та подібні організації, які містять інформаційну базу технічної документації тощо є головними збирачами і утримувачами джерел патентної інформації в Україні.Формування якісного і науково обґрунтованого комплексу фондів на основі новітніх технологій одна з головних задач ДНТБ. Багатогалузеві та багатовидові фонди бібліотеки акумулюють знання в галузі науки, техніки, економіки на традиційних та сучасних носіях інформації.

Їх комплектування здійснюється на основі перспективного тематико- типологічного плану.

Патентний фонд, найбільший в Україні - млн. примірників патентних документів 60 країн світу, 5 міжнародних організацій (ВОІВ, ЄПВ, АРІРО, ОАРІ, АRIPO), країн Бенілюксу, англійської інформаційної фірми "Derwent" та видань ВНДІПІ (Росія). Склад та повнота фонду по країнах різні. Патентна документація, представлена у фонді:Описами до охоронних документів на об’єкти промислової власності. Офіційними бюлетенями та реферативними виданнями патентних відомств. Репродукційними реферативними та бібліографічними виданнями ВНДІПІ (Росія) за матеріалами зарубіжних патентних відомств. Міжнародними та національними покажчиками класів винаходів, промислових зразків, товарних знаків. Систематичними, нумераційними та іменними покажчиками до вітчизняних та зарубіжних патентів. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Патентознавство 7

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.