План

1. Український інститут промислової власності («Укрпатент»): завдання та напрями діяльності.

2. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності

3. Міжнародні організації у сфері ІВ.

5. Всесвітня організація інтелектуальної власності(ВОІВ) завдання, напрями діяльності в промисловій власності

6. Європейське патентне відомство(ЕПВ): завдання, напрями діяльності у сфері промислової власності.

7. Євразійська патентна організація ЄАПО

8. Міжнародні угоди з охорони промислової власності

9. Міжнародне співробітництво Україні у сфері промислової власності.

1. Український інститут промислової власності («Укрпатент»): завдання та напрями діяльності.

«Укрпатент» — державне підприємство, що входить до структури Міністерства освіти і науки України і відповідає за проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявок на об'єкти промислової власності(ПВ) (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем та зазначення походження товарів) на відповідність умовам надання правової охорони, виносить рішення щодо видачі охоронних документів, забезпечує здійснення державної реєстрації об'єктів ПВ та офіційної публікації відомостей про них.

Завданнями Укрпатенту є:

•розробка пропозицій з розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності (ІВ), у тому числі щодо формування державної політики у сфері ІВ;

•розробка пропозицій з удосконалення нормативно-правового, методологічного, інформаційно-аналітичного та фінансово-економічного забезпечення сфери ІВ;

•розробка пропозицій щодо забезпечення правової охорони наукових відкриттів, комерційних найменувань, комерційної таємниці та раціоналізаторських пропозицій як об’єктів права ІВ;

•інформаційне забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони ІВ;

•технічне адміністрування всіх державних реєстрів, розпорядником яких є ДСІВ, у тому числі стосовно авторського права та суміжних прав, з дотриманням вимог законів щодо доступу до публічної інформації.

Основні напрями діяльності Укрпатенту:

•проведення державної експертної оцінки відповідності об’єктів права ІВ законодавчо встановленим умовам надання їм правової охорони;

•забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження розвитку та функціонування державної системи правової охорони ІВ;

•подання до Державної служби ІВ України науково обґрунтованих пропозицій з розвитку відносин у сфері ІВ, удосконалення нормативно-правового, методологічного, інформаційно-аналітичного та фінансово-економічного забезпечення цих відносин.


2. Міжнародна система охорони інтелектуальної власності

Міжнародна система охорони інтелектуальної власності спрямована на формування єдиних підходів до забезпечення її прав.Основою міжнародної системи інтелектуальної власності на кінець 2004 року є 22 угоди, 14 з яких регулюють правовідносини у сфері промислової власності, а вісім відносяться до авторського права і суміжних прав. Україна приєдналася до 14 договорів і продовжує роботу щодо приєднання до інших.

Договори про захист інтелектуальної власності:

1- Бернська конвенція про захист літературних і художніх творів.

2- Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми через супутник.

3- Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм.

4- Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів.

5- Паризька конвенція про охорону промислової власності.

Глобальні договори системи охорони:

1- Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури.

2- Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

3- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.

4- Договір про патентну кооперацію. Договори про класифікації:

5- Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію.

6- Віденська угода про утворення міжнародної класифікації зображувальних елементів.

Адмініструє ці договори Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), яка була заснована у 1967 p. на Дипломатичній конференції у Стокгольмі. У 1974 p. ВОІВ отримала статус однієї з 16-ти спеціалізованих організацій 00Н. На сьогодні членами ВОІВ є 179 держав, у тому числі й Україна.

Головними завданнями ВОІВ є:

-поліпшення взаєморозуміння і розвиток співробітництва між державами в інтересах їх взаємної користі на основі поваги до їх суверенітету і рівності;

- заохочення творчої діяльності, сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі;

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Патентознавство 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.