Зміст

1. Захист прав авторів і патентовласників.

Цивільно-правові засоби захисту авторських і суміжних прав

Захист прав власника патенту

Цивільно-правовий захист патентних прав

Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності

2. Тести.

3. Задача.

Список використаних джерел 

2. Тести.

1. Рішення Апеляційної ради може бути оскаржене в судовому порядку протягом 2 місяців згідно ч.9 ст.24 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

2. Протягом якого строку скарга має надійти до Апеляційної ради від дати одержання рішення Держпатенту України чи копій затребуваних матеріалів:

згідно п.1 ст.24 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» протягом двох місяців.

3. Задача.

Майстер і технолог розробили і почали використовувати в себе на виробництві спосіб виготовлення пензликів. Після 5-місячного використання запропонованого способу було виявлено його велику ефективність. Автори розробки запропонували адміністрації запатентувати розробку в якості винаходу, але не отримавши відповіді протягом 2-х місяців подали заявку від власного імені. При цьому з метою прискорення придбання виключних прав на створений ними спосіб, вони вирішили запатентувати його не в якості винаходу, а як корисну модель.

Патентне відомство відмовило у видачі свідоцтва на корисну модель, пославшись на порушення заявниками діючого законодавства.

Чи правильне рішення прийняте по заявці? Якщо заявниками допущені порушення, назвіть їх і вкажіть, чи збереглася можливість їх усунення?

Відповідь.

Згідно ст.1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» службовий винахід (корисна модель) – це винахід, створений працівником у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором не передбачено інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Отже майстер і технолог не мали права подавати заявку від власного імені, тому що це є службовий винахід.

Згідно ч.1 ст.9 цього ж Закону право на одержання патенту на службовий винахід має роботодавець винахідника і за ч.3 п.9 Закону роботодавець має подати заявку на одержання патенту. Якщо він не виконає цього потягом 4 місяців - право на одержання патенту переходить до винахідника (ч.4 ст.9 Закону). Отже, майстер і технолог можуть подати заявку після спливу 4-місячного терміну за умови неподання заявки адміністрацією.


Список використаних джерел

1.Конституція України. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996р., №30, ст.141).

2.Цивільний кодекс України станом на 26 червня 2006 року. – К.: Велес, 2006. – 272с.

3.Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994).

4.Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994 )

5.Цивільне право України: Підручник/ Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.Істина, 2003. – 776с.

6.Право інтелектуальної власності: Підручник / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Атіка, 1998. - 385 с.

7.О. Святоцький. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні.// Право України. – 1999. - №4. – с.16-18.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Інтелектуальна власність 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.