Використання автентичних матеріалів на уроці іноземної мови як засіб реалізації комунікативно орієнтованого підходу

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВСІХ ФОРМ СПІЛКУВАННЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.. 5

1.1. Поняття "автентичні матеріали" та їх класифікації. 5

1.2 Метод проектів. Проект “Відкрий для себе місто”. 8

1.3. Використання відео та мультимедійних засобів.. 11

1.4. Використання рекламного тексту. 14

1.5. Метод розповіді (Storytelling method or narrative approach). 16

РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИ І ПРИЙОМИ РОБОТИ З АВТЕНТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ   18

2.1. Прийоми використання віршів та римувань. 18

2.2. Прийоми презентації пісні на уроці англійської мови. 21

ВИСНОВКИ.. 24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 25

ДОДАТКИ.. 26

ВСТУП

Сьогодні перетворення у політичному, соціально-економічному і культурному житті нашої країни зумовлюють потребу в людях, що володіють іноземною мовою як засобом спілкування та можуть використовувати її для свого фахового зростання. Реалії сьогодення ставлять вже перед школярами проблему оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування та взаємодії. Необхідність навчити школярів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур різних країн світу спонукає методистів та вчителів-практиків переосмислювати цілі іншомовного навчання та акцентувати увагу на пошуках дієвих засобів їх досягнення.

В нових програмах з іноземної мов для середніх загальноосвітніх

навчальних закладів закладено важливі принципи: комунікативна

спрямованість, особистісна орієнтація, автономія учня, взаємопов'язане

навчання вмінь.

Однією з найважливіших вимог згідно з методичним листом Міністерства освіти і науки „Про вивчення іноземних мов” є „використання автентичних матеріалів (текстів, ілюстрацій) для навчання всіх форм спілкування.”

Тема моєї курсової роботи набула великої актуальності сьогодні, тому що автентичні матеріали в дійсності в значній мірі допомагають здійснити мету комунікативного підходу навчання, прийнятого у нашій вітчизняній методиці, яка передбачає оволодіння учнями іноземною мовою як засобом спілкування і здійснення в цьому процесі виховання, освіти і розвитку особистості учня.

А що ж таке автентичні матеріали?

Британський методист Джеремі Гармер, російські методисти Олена Соловйова і Алла Акішина, та український методист Наталія Бориско вказують нам на ознаки дійсно автентичних матеріалів.

Authentic — автентичний, такий, що відповідає оригіналові; справжній, дійсний, що виходить з першоджерела. Authentic materials — автентичні матеріали: це матеріали, зміст яких відображає реальну мову носіїв або компетентних корис­тувачів мови, і які використовуються в повсякденному житті кра­їн мови, що вивчається.

Актуальність використання автентичних матеріалів у навчанні іноземної мови полягає в їх функціональності. Під функціональністю ми розуміємо їх орієнтацію на реальне використання, так як вони створюють ілюзію прилучення до природної мовному середовищі, що, на думку багатьох провідних фахівців в області методики, є головним фактором в успішному оволодінні іноземною мовою.

Виходячи з вищесказаного, метою даної роботи є визначення сутності поняття «автентичні матеріали», специфіки використання автентичних матеріалів на різних етапах навчання та розгляд методів та прийомів використання цих матеріалів на уроках іноземної мови.

Поставлена мета, у свою чергу, вимагає рішення ряду завдань:

- вивчення теоретичних матеріалів, присвячених проблемі визначення автентичних матеріалів та їх функціональності;

- розкриття сутності поняття «автентичні матеріали»;

- аналіз класифікаціїї автентичних матеріалів;

- аналіз практичного використання автентичних матеріалів на різних етапах навчання.

Закрити

Використання автентичних матеріалів на уроці іноземної мови як засіб реалізації комунікативно орієнтованого підходу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.