Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 113

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 2

Розділ 1 Теоретичні основи організації самостійної роботи з англійської мови в старших класах загальноосвітньої школи. 5

1.1. Психолого-педагогічні особливості навчання іноземної мови на старшому ступені загальноосвітньої школи. 5

1.2. Роль і місце самостійної роботи при вивченні іноземної мови. 13

1.3. Зміст, форми і рівні самостійної роботи.   15

Розділ 2 Формування методики самостійної роботи учнів з іноземної мови. 24

2.1. Дидактичні засоби та матеріали для проведення самостійної роботи. 24

2.2. Вміння і навики навчальної праці, необхідні для самостійної роботи з  іноземної мови. 40

Розділ 3 Організація та проведення самостійної роботи. 56

3.1. Класна самостійна робота. 56

3.2. Домашня самостійна робота. 64

3.3. Контроль і самоконтроль у процесі самостійної роботи учнів. 68

Висновки 82

Список використаних джерел 84

Додатки  89

Вступ

Актуальність роботи. В умовах економічного, політичного та культурно-освітнього розвитку України, розширення міжнародних зв’язків великого значення набуває оволодіння іноземними мовами.

Успішне навчання іноземної мови неможливе без самостійної роботи, яка стає спеціальним дослідженням багатьох вітчизняних і зарубіжних методистів. Багато уваги приділяли цьому питанню І.А. Рапопорт, Г.А. Турій, Н.І. Гез, В.М. Глускін, І.А. Тисячнюк, Г.М. Нуріахметов, Р.А. Златогорська, Г.В. Рогова, І.Т. Качан, Л.П. Черніна, І.А. Іванчинова та ін.

Самостійна робота є засобом оволодіння учнями глибокими знаннями, вона викликає активність учнів, створює умови для розвитку мислення школярів. Має велике виховне значення, розвиває здібності старшокласників.

Відомий методист І.Д. Салістра підкреслював такий важливий аспект самостійної роботи учнів як індивідуалізація. На важливості цього аспекту наголошували і А.С. Линда, О.П. Авдеев, В.М. Рабінович, Н.І. Гез, М.В. Ляховицький, М.Я. Дем’яненко, К.А. Лазаренко, С.В. Кисла, І.А. Рапопорт, Г.А. Турій запропонували різні класифікації самостійної роботи з іноземної мови та виділили її види та рівні.

Але незважаючи на таку кількість робіт, присвячених самостійній роботі, за межами досліджень залишились важливі методичні питання. В більшості випадків вчителі не вміють керувати самостійною роботою, не знають, які вміння і навички навчальної праці необхідно для самостійної роботи з іноземної мови, не ознайомлені із засобами контролю і самоконтролю. Самостійна робота проводиться несистематично, в чинних підручниках В.М. Плахотника, Г.Ю. Мартинвої, С.Л. Захарової майже немає завдань для самостійної роботи. Вони в основному однотипні: прочитати і перекласти за допомогою словника і без нього, переказати текст і дати відповіді на запитання.

Таким чином питання самостійної роботиучнів розроблено недостатньо і залишається актуальним.

Мета роботи – теоретично обгрунтувати і визначити зміст і форми самостійної роботи, конкретизувати дидактичні засоби та матеріали для організації і проведення самостійної роботи, обгрунтувати методику самостійної роботи.

Для реалізації поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

1) визначити теоретичні основи організації самостійної роботи з англійської мови в старших класах загальноосвітньої школи;

2) визначити характер навичок і вмінь навчальної праці, необхідних для самостійної роботи з англійської мови;

3) проаналізувати дидактичні засоби і матеріали для організації і проведення самостійної роботи;

4) розробити систему тестів для контролю і самоконтролю у процесі самостійної роботи учнів.

Об’єктом дослідження є самостійна робота учнів старших класів загальноосвітньої школи.

Предметом дослідження є процес формування методики самостійної роботи старшокласників і її організації.

Сформовані завдання розв’язувалися за допомогою таких методів: теоретичний аналіз психологічної, лінгвістичної і методичної літератури з теми дипломної роботи для визначення теоретичних засад проблеми; спостереження за навчальним процесом учнів старших класів загальноосвітньої школи; вивчення досвіду вчителів; комплексне використання таких методів дослідження як спостереження, бесіда, аналіз самостійної класної і домашньої роботи старшокласників.

Практичне значення роботи визначається тим, що одержані висновки і рекомендації по організації і проведенню самостійної роботи, система тестів, запропоновані дидактичні засоби можуть бути використані в практиці навчання іноземної мови в загальноосвітній школі.

Апробація роботи. Основні результати дослідження оприлюднені на студентській науково-практичній конференції в Рівненському державному гуманітарному університеті.

Структура дипломної роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, списку використаних джерел та додатку.

Закрити

Формування методики самостійної роботи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.