Зміст

Вступ

Розділ 1 Засоби масової інформації

1.1 Поняття засобів масової інформації

1.2 Структура та види засобів масової інформації

Розділ 2 Комп’ютерні мережі

2.1 Навіщо потрібні комп’ютерні мережі

2.2 Огляд обчислювальних мереж

2.3 Можливості ЛОМ

2.4 Компоненти ЛОМ

2.5 Робочі станції

2.6 Файлові сервери

2.7 Мережеві кабелі

2.8 Мережеві адаптери

Висновки

Список літератури 

2.8 Мережеві адаптери

Карти мережених адаптерів, як і інші карти встановлюються в кожній робочій станції і ФС. Ваша РС посилає запит через мережений адаптер до ФС і через мережений адаптер отримує відповідь про те, коли ФС готовий передати чергову частину файлу. Така робота аналогічна копіюванню файлів на диск.

Тільки два мережених адаптери можуть одночасно обмінюватись інформацією один з одним.

На картах адаптера LANtastic є два роз’їми - один для вхідного, а інший для вихідного кабелю. На картах адаптера EtherNet є Т-образний роз’їм, або 15-контактний роз’їм. Карти з двома і більше типами роз’ємів надають можливість вибору асортименту кабелів.

Адаптер слідкує за чергою в мережі і перевіряє передану інформацію на помилки. Швидкість передачі інформації залежить від типу адаптера.

На сьогодні існують наступні види адаптерів:

- адаптери ARCnet - одні з найстаріших. Вони мають високу швидкість, але не розпізнають невеликі помилки при установці. Вони є високо надійними, а проблеми, що виникають з адаптерами і кабелями легко діагностуються.

- адаптери EtherNet можуть зв’язувати широкий спектр систем, включаючи UNIX- комп’ютери, Macintosh фірми Apple, ПК фірми IBM. Вони мають три модифікації в залежності від товщини кабелю.

Адаптери Toren Riny найдорожчі, за виключенням оптоволокняних. Їх використовують в мережах з великою кількістю РС при підключенні до великих ЕОМ.


Висновок

Виконуючи дану курсову роботу на тему „ Засоби масової інформації та формування суспільних думок ” в першому розділі ми розглядаємо перш за все, про самі засоби масової інформації, що це за ЗМІ і які вони є.

Отже, важливим інструментом впливу на громадськість є засоби масової інформації ( ЗМІ ).

Уже давно стало зрозумілим, що лише постійні зв'язки із засобами масової інформації можуть забезпечити будь-якій організації бажані результати.

Засоби масової інформації - складний інститут, що містить у собі

різноманітні елементи, призначені для виконання насамперед завдань інформування населення про події та явища.

Засоби масової інформації – це певний соціальний інститут, що охоплює систему друкованих видань, радіо - , теле - , відео програм, кіно хронікальних програм та інших форм періодичного поширення масової інформації.

Засоби масової комунікації можна типологізувати за каналами передачі інформації так: друковані засоби масової інформації , аудіовізуальні засоби масової інформації , інформаційні служби, комп'ютерні мережі (міжнародні, регіональні, локальні ).

Друкованими засобами масової інформації, згідно із законодавством України, вва­жаються періодичні і такі видання, що виходять під постійною назвою з періодичністю один і більше номерів протягом рокуна підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

На думку фахівців, друковані засоби масової інформації мають свою специфіку в різних країнах. Зокрема у США існує чіткий поділ друкованих ЗМІ на дві частини:

преса новин,

преса думок.

Аудіовізуальні засоби масової інформації - це засоби масової інформації , що поширюють зорову інформацію, яка супроводжується звуком (або лише звукову інформацію). Традиційно до них відносять радіо та телебачення, які мають значні комунікаційні можливості для впливу на масову аудиторію.

Вважають, що повноправною частиною засобів масової інформації є різноманітні спеціалізовані інформаційні установи та організації, які ді­ють з метою надання інформаційних послуг. Серед них - інфор­маційні агентства, бюро, центри, рекламні агентства та компанії.

Мультимедійні засоби масової інформації – це нові електронні медіа, до яких відносяться комп’ютеризовані засоби комунікації типу Інтернет, здатні діяти в глобальному масштабі і режимі індивідуального доступу відбору та індивідуального оперування з інформацією.

Інтернет – це глобальна комп’ютерна мережа, що включає в себе комп’ютери, розміщені у всьому світі і пов’язані комунікаціями.

Фахівці вважають, що Інтернет надає перспективні можливості для ПР, оскільки в цій системі розміщується все більше і більше інформації організації та компаній різних країн. Тут є і новини, і комерційна, і культурна інформація.

Процес інтернетизації ЗМІ відбувається по-різному в різних країнах: десь він ще практично не почався, а десь уже відбувається досить інтенсивно. Найінтенсивніше включається в Інтернет засоби масової інформації.

В другому розділі ми розглядаємо „ Комп’ютерні мережі „.Що ж це таке ? І навіщо вони потрібні?

Перші комп’ютерні мережі використовувались для сумісного використання таких дорогих пристроїв, як накопичувачі на жорстких магнітних дисках та принтерів. На початку 80-х років накопичувачі на

На сьогодні НЖМД великої ємкості і швидкодії відносно недорогі. А на організацію мережі потрібні також певні кошти. І вигода буде невеликою.

Так навіщо об’єднувати комп’ютери в мережу? Для цього можна привести три аргументи. По-перше, для 10 користувачів разом знадобиться дискового простору менше ніж кожному, тому що вони зможуть користуватись одними копіями файлів даних і прикладного програмного забезпечення. Це дає економію в можливості придбати накопичувач меншої ємкості, також можна придбати один принтер на групу користувачів.

По-друге, зменшується вартість обслуговування ПК. Якщо Ви використовуєте локальну мережу для сумісного використання НЖМД декількома користувачами, то Ви легко централізуєте адміністрування інформації на диску. При відсутності ЛОМ співробітникам потрібно було б використовувати дискети для обміну файлів (це часто в шутку називається sneakernet - мережа кліток).

Третій аргумент пов’язаний з програмним забезпеченням, і він є найвагомішим на користь мережі. Зростаюча кількість програмних продуктів для ПК розпізнає наявність ЛОМ і призначена для використання багатьма користувачами. Такі програмні продукти є мережевими, вони координують всі звернення до центрального файлу і дозволяють багатьом користувачам отримати одночасний доступ до однієї і тієї ж інформації.


Список літератури

1.Тихомирова Є. Б. Звязки з громадскістю: Навчальний посібник.- Київ: НМЦВО, 2001.- 560с.

2.Королько В. Г. Основи паблік рилейшнз. Посібник. – К: 1997.

3.Мойсеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика .- К: 1999.

4.Ключкавська Г. Видавець і засоби масової інформації: Курс на зближення Вісник Кн. Палати.- 2000.- №7.- с. 8-10.

5.Скляренко О. Роль ЗМІ в формуванні інформаційної культури державних службовців України Вісник Кн. Палати.- 2005.- №4.- с. 31-33.

6.Лисенко В. СМИ и общественое мнение : технологии манипулирования Персонал.- 2004.-№ 9.- с. 15-19.

7.Інформатика і компютерна техніка. Компютерні технології. Посіб. ( За ред. О. І. Пушкаря.- К: Видавничий центр „Академія”, 2001.- с. 696.

8.Климнко О. Ф., Головко Н. Р. , Шарапов О.Д. Інформатика та компютерна техніка: Навч. – метод. Посібник За заг. Ред. О. Д. Шарапова.- К.: КНЕУ.- 2002.- с. 543.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 26

Безкоштовна робота

Закрити

Засоби масової інформації та формування суспільних думок

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.