План

1. Впровадження інформаційних локальних комп’ютерних мереж у фармації

2. Постановка задачі оптимізації

3. Розв’язування задач оптимізації за допомогою табличного процесора     

3. Розв’язування задач оптимізації за допомогою табличного процесора

Розв'язання цієї задачі дозволяє визначити оптимальне використання ресурсів при плануванні виробництва.

Постановка задачі. Маємо n типів ресурсів R1, R 2 …, R n - наприклад, n різних деталей, з яких підприємство виробляє свою продукцію. Обсяг кожного ресурсу обмежений величинами m1, m2 …, mn. Наприклад, деталей типу Ri не більше, ніж mi. Продукції може випускатися – k типів: P1, P 2 …, P k. Склад ресурсу для різних видів продукції задається матрицею розміром у n рядків та k стовпчиків:

Задача полягає у визначенні оптимальної кількості видів продукції g1, g2 …, gn, при якому набуває максимуму цільова функція, за умови додержання обмежень щодо ресурсів.

Цільовою функцією, наприклад може бути може бути сумарна вартість випущеної продукції на одиницю часу:

У Excel для розв'язання задачі оптимізації передбачений інструмент ПОИСК РЕШЕНИЯ, розташований в меню СЕРВИС. Якщо там його немає, слід включити командою СЕРВИС > НАДСТРОЙКИ > прапорець ПОИСК РЕШЕНИЯ.

Порядок дій з розв'язання задачі оптимізації:

- у прямокутну область листа Excel вводять матрицю складу ресурсів {Si};

- у окремий стовпчик поза цією областю вводять значення обмежень ресурсів m1, m2 …, mn;

- у окремий рядок поза цією областю, в якому згодом одержать шукані значення g1, g2 …, gn, заносять нулі;

- в окремий стовпчику поруч з матрицею ресурсів вводять формули витрат ресурсів (вводять формулу в першу комірку, а решту заповнюють шляхом переносу формули);

- в окрему комірку вводять формулу для підрахунку цільової функції;

- виконують команду СЕРВИС > ПОИСК РЕШЕНИЯ, яка поставить вікно під назвою ПОИСК РЕШЕНИЯ (рис. 1);

Рис. 1. Діалогове вікно ПОИСК РЕШЕНИЯ

- у цьому вікні в полі «Установить целевую ячейку» вказати адресу комірки, де записано формулу цільової функції;

- у цьому вікні встановити перемикач в потрібне положення, наприклад «Равной максимальному значению»;

- в полі «Изменяя ячейки» задати діапазон комірок, де маємо одержати шукані значення g1, g2 …, gn;

- клікнути кнопку «Добавить» для введення обмежень, в результаті чого виникне діалогове вікно під назвою «Добавление ограничения» (рис. 2) ;

Рис. 2. Діалогове вікно ДОБАВЛЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ

- у цьому вікні в полі «Ссылка на ячейку» вказати діапазон комірок, в якому розміщені формули витрат ресурсів;

- у полі «Ограничения» - діапазон комірок, в якому розміщені граничні значення ресурсів; у середньому полі «Условие» - знак логічного відношення (<=, >= і т.д.);

- знову клікнути кнопку «Добавить» і ввести інші обмеження,

- якщо значення g1, g2 …, gn, цілі, то по кнопці «Добавить» вказати в якості умови «цел»;

- після завершення введення обмежень – кнопку ОК;

- після заповнення вікна під назвою ПОИСК РЕШЕНИЯ клікнути в ньому кнопку «Выполнить»;

- після завершення оптимізації відкриється вікно «Результаты поиска решения», в якому встановити перемикач в положення «Сохраннить найденное решение».

Приклад розв'язання задачі оптимізації. Підприємство виробляє 3 модифікації приладів: А, який дає на одиницю 100 грн прибутку; Б, який дає 90 грн прибутку і В – 105 грн прибутку. Для збирання приладів використовуються 4 типи блоків. Склад приладів поданий у таблиці нижче.

В наявності на складі 300 блоків типу 1, 500 – типу 2 і по 400 – типу 3 та 4.

Використовуючи табличний процесор Excel, визначити оптимальні кількості приладів, які забезпечать найбільший прибуток.

Розв'язання. 1) Записуємо вхідні дані: в клітини G3:I6 - матрицю складу приладів, в клітини F11:H11- прибутки по модифікаціях приладів, а в клітини B3:B6 - обмеження ресурсів (рис. 3).

Рис. 3. До прикладу розв’язання задачі оптимізації. Заповнення полів вікна ПОИСК РЕШЕНИЯ

2) Клітини C3:C6, в яких в результаті розв'язання задачі буде визначено витрачені ресурси, заповнюємо нулями.

3) Клітини A11:C11, у яких в результаті розв'язання задачі будуть визначені кількості приладів, заповнюємо нулями.

4) В клітину С3 записуємо формулу визначення ресурсів «Тип 1»: =$A$11*G3+$B$11*H3+$C$11*I3. Розмножуємо цю формулу на клітини С4:С6 методом протягування.

5) У клітині D11 розміщуємо формулу цільової функції: =$A$11*F11+$B$11*G11+$C$11*H11.

6) Виконуємо команду СЕРВИС > ПОИСК РЕШЕНИЯ. Заповнюємо поля вікна ПОИСК РЕШЕНИЯ так, як показано на рис. 6.

7) Натискаємо кнопку ВЫПОЛНИТЬ у цьому вікні. Одержуємо розв'язок (рис. 7).

З'явиться вікно РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА РЕШЕНИЯ, в якому встановлюємо опцію «Сохранить найденное решение» і натискаємо кнопку ОК. Результат одержимо в клітинах А11:С11, а ресурси, які знадобляться для його одержання - в клітинах С3:С6 (рис. 4).

Рис. 4. До прикладу розв’язання задачі оптимізації

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Інформаційні технології в фармації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.