Зміст

1. Перелік умовних позначень

2. Вступ

3. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини"

4. Позитивна дія добавок до х/б виробів на організм людини

3.1 Аскорбінова кислота

3.2 Йодат кальцію, йодат калію.

5. Негативна дія хімічних добавок на організм людини

6. Композиції харчових добавок

5.1 Ропаль(ацетат кальцію).

5.2 Поліпшувач С-АКО.

5.3 Поліпшувач АКО-Е.

7. Рецепти поварів російських царів

8. Висновок

9. Література

1. Перелік умовних позначень

L-ДКА - L-дегідроаскорбінова кислота

L-КА - L-аскорбінова кислота

К-та - кислота

Х/б - хлібобулочний

МДР - максимально допустима норма

2. Вступ

В наш час надзвичайно гостро постала проблема фізичного виживання. Економічна ситуація в Україні, де перше місце посідають чисто економічні інтереси, а не питання здоров'я, призводить до насичення ринку дешевими західними товарами. А дешевий продукт, як правило, має у своєму складі велику кількість синтетичних компонентів, дешевих аналогів натуральних продуктів та підозріло великий термін зберігання.

Велика кількість різноманітних хімічних речовин, введених людством у побут, породжує нову, в значній мірі - невизначену, тривожну ситуацію. Значна кількість цих сполук чужорідна для людини та інших істот і має назву ксенобіотики.

Основну частину ксенобіотиків складають, звичайно, штучно синтезовані хімічні речовини, зростаючий потік яких впливає на процеси життєдіяльності, руйнуючи, спотворюючи гармонію біохімічних перетворень біосфери.

Сучасна людина щоденно отримує з їжею, ліками, через шкіру, легені певну кількість ксенобіотиків. Водорозчинні ксенобіотики легко і швидко виводяться з організму. Проте є багато сполук, досить погано розчинних у воді. Такі речовини, як правило, добре розчиняються у жирах. В живому організмі вони легко вбудовуються в мембрани, гідрофобні ділянки білків і нуклеїнових кислот. Але живе бореться за "хімічну чистоту" свого внутрішнього середовища, перетворюючи ліпофільні ксенобіотики в водорозчинні сполуки і далі виводячи їх з організму звичайними шляхами.

Небезпека для людини полягає в тому, що такі сполуки , якщо вони вжиті лише один раз, є нешкідливими, але при регулярному надходженні в організм - можуть суттєво вплинути на функції організму. Крім того, індивідуальна чутливість до "статично" нешкідливої речовини може виявитися значно вищою середньої. І, нарешті, різні сполуки, які в невеликих дозах, поодинці, не викликають відчутної біологічної дії, при комбінації одна з одною можуть значно її підсилювати. Велика генетична різноманітність людей і сотні ксенобіотків, що попадають в організм, роблять такі ситуації зовсім не рідкісними, а скоріше, звичайними.

Окрему групу складають ксенобіотики, які знаходяться в продуктах харчування.

Моя мета – розповісти про хімічні елементи, які ми споживаємо у їжу разом зодним із найголовнішим продуктом нашого раціону – хлібом.

Академік А.Н.Бах писав, що виробництво печеного хліба — найважливіше хімічне виробництво у світі.

Хліб здавна вважався одним із символів благополуччя у домі іприділялась дуже велика увага приготуванню та зберіганню цього продукту. Викидання хлібу на сміття вважалось великою провиною. Хліб шанували, бо це плід тяжкої та виснажливої праці.Зараз хлібобулочні вироби є невід’ємню частиною нашого столу та прилавків магазинів.

Рис.1 Приклад прилавку в магазині.

3. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 222 від 23.07.96 Зареєстровано в Міністерствім. Київюстиції України

16 грудня 1996 р.

vd960723 vn222 за N 715/1740

Про затвердження Санітарних правил і норм по

застосуванню харчових добавок

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ

N 218 ( z0569-98 ) від 23.07.98 )

1. Харчовідобавки - природні або синтезовані речовини, які

навмисно вводяться до продуктівхарчуваннязметою наданняїм необхідних властивостей(наприклад, органолептичних, технологічних) іне вживаютьсясамостійноу виглядіхарчових продуктівабозвичайних компонентів їжі. Харчові добавки можуть залишатися у харчових продуктах у повномуобсязіабоу вигляді речовин, якіутворюютьсяпісляхімічноївзаємодіїдобавок з компонентами продуктів харчування.

...

4. Використанняхарчовихдобавок не повинно збільшувати

ступіньризикуможливогонесприятливоговпливупродукту на здоров'яспоживача, а такожзмінюватиспоживнівластивості харчових продуктів (за винятком деяких продуктівспеціального та дієтичного призначення).

...

6. Харчовідобавки повиннізастосовуватися при виробництві

харчовихпродуктіву мінімальнонеобхіднійдля досягнення технологічногоефектукількості, алене більшвстановлених максимально допустимих рівней(МДР), вказаних в цьому документі.

...

11. Методи по ідентифікації та визначенню харчових добавок у продуктах харчуваннярегламентуютьсяспеціальнимидокументами загального або відомчого характеру.

...

14. На споживчій упаковці харчових продуктів, виготовлених із застосуванням харчових добавок, необхідно вказувати назвукожної харчовоїдобавки (хімічну, чи торговельну назву або міжнародний символ).

...

18. Перелік харчових добавок, дозволених до використання при виробництвіпродуктів харчуванняабодля продажу кінцевому споживачеві, підлягає систематичному перегляду з урахуванням поточної інформації.

Спеціальним розпорядженнямМіністерстваохорониздоров'я України дозвіл на використанняхарчової добавки може бути відкликаний або змінені умови її застосування в разі отримання нової інформації про цю харчову добавку.

...

19. Відповідальність за дотримання цих СанПіН покладається на керівників підприємств (незалежно від форм власності), які випускають продукти харчування з застосуванням харчових добавок, а також керівників підприємств громадського харчування та торгівлі.

Особи, які винні в порушенні діючих СанПіН, несуть персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Нижче наведений у вигляді таблиціперелік харчових добавок різного призначення і регламенти їх використання. Всі харчові добавки згруповані за індексами E.

Це – основні положення про харчові добавки іззаконодавства України а також перелік дозволених поліпшувачів борошна та хліба

Отже, до харчових добавок відносяться речовини, які самі по собі не споживаються як харчові продукти, а направлено вносяться у харчовий продукт для виконання певних функцій покращання структури, аромату, подовження тривалості зберігання тощо. Також при використанні харчових добавок повинна бути забезпечена відсутність токсичної, канцерогенної, алергенної чи іншої несприятливої дії на організм людини.

Згідно "Санітарних правил і норм із застосування харчових добавок", які введено в дію наказом МОЗ України №222 від 23.07.96 р. заборонено до використання і реалізації чотири добавки: штучні барвники Е 121 - цитрус червоний і Е 123 - амарант, а також два консерванти: Е 239 -гексаметилентетрамін і Е 240 - формальдегід. 315 добавок є дозволеними і 106 вимагають додаткового дозволу.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 21

Безкоштовна робота

Закрити

Хімічні добавки в хлібобулочні вироби та їх дія на організм людини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.