Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Загальна характеристика Швеції 5

1. 1. Економіко-географічне положення. 5

1. 2. Політичний лад і адміністративно-територіальний устрій. 5

Розділ 2. Природно-ресурсний потенціал Швеції 12

2. 1. Рельєф місцевості 12

2.2. Клімат та водні ресурси. 13

Розділ 3. Соціально-демографічний потенціал Швеції 17

3.1. Демографічна ситуація. 17

3.2. Етнічний та конфесійний склад населення і мови. 18

3.3. Урбанізаційні процеси. 19

Розділ 4. Економічний розвиток Швеції 20

4.1. Економічні райони Швеції 20

4.2. Промисловість. 23

4.3. Сільське господарство. 28

4.4. Транспорт. 30

4.5. Зовнішня торгівля. 31

4.6. Грошова система і банки. 31

Розділ 5. Суспільство і культура. 33

5.1. Рівень життя населення. 33

5.2. Культура  Швеції 36

Висновки. 42

Література. 44

Вступ

Дана курсова робота написана за темою: „Соціально-географічна характеристика Швеції” . Вивчення даної теми є актуальною в наш час і особливо, для України. Адже, сучасні тенденції інтеграції України у світове, насамперед європейське, співтовариство зумовлюють особливу актуальність дослідження і знання політичних, економічних і соціально культурних аспектів світової спільноти загалом і окремих держав, зокрема Швеції.

Світ, в якому ми живемо, являє собою єдине ціле. Цілісність ця склалася на основі взаємодії природи і суспільства всієї планети.

У межах цієї глобальної цілісності взаємодіють у різних формах господарства країн та різноманітні недержавні утворення, що й формують світове господарство.

На житті кожної країни позначаються процеси, що відбуваються у світі, водночас перебіг господарських та суспільних подій окремої країни впливає на світову економіку і політик. Ось чому важливо знати господарства світу в цілому і господарство окремих держав і регіонів.

Мета даної роботи – розкрити і вивчити багато аспектні взаємозв’язки природних, етнокультурних, соціально-економічних і геополітичних процесів у межах Швеції, а також передумов, факторів, особливостей і наслідків господарської діяльності, специфіки територіальної структури економіки, тобто комплексне дослідження економічної і соціальної географії даної раїни.

Наскрізними завданнями даної роботи є дослідження природно-ресурсного потенціалу населення, соціального комплексу, сучасного господарства Швеції у їх взаємодії. Зокрема, вивчення економічного стану Швеції, структури його господарства.

Об’єктом дослідження в цій роботі є країна Швеція та її складові: географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення, господарство, зовнішньоекономічні зв’язки, структура суспільства тощо.

Об’єкт тісно пов’язаний з предметом дослідження, яким є особливості і закономірності просторової організації суспільства і його складових на рівні країни Швеції, географічні проблеми просторової організації економіки країни, територіальна організація соціального життя, просторові суспільні системи.

При написанні даної роботи були використані підручники і посібники по економічній і соціальній географії зарубіжних країн, декілька географо-економічних періодичних видань, певний матеріал з програм телебачення, атласи, карти, що стосуються теми даної праці.

Вивчаючи економічно-соціальну географію світу, треба зважати, що природа, населення, господарство, політичні та міжнародні економічні відносини – дуже складні системи, які перебувають у стані постійних змін і розвитку. 

Закрити

Соціально-географічна характеристика Швеції

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.