План

1. Становлення і розвиток геополітики та геополітичні моделі світу.

2. Сучасні геополітичні теорії, доктрини і школи.

3. Основні форми міжнародних економічних відносин.

4. Доктрини і школи української геополітики

5. Пріоритети геополітичної стратегії та зовнішньої політики України.

1. Становлення і розвиток геополітики та геополітичні моделі світу.

Період від появи перших ідей і концепцій, які в тій чи іншій мірі можна віднести до розряду геополітичних, до становлення геополітики як відокремленої і досить самостійної дисципліни є надзвичайно тривалим - з Античності до середини XIX століття. Важливо відзначити, що в даний період геополітика не являє собою цілісної і єдиної галузі знань. У різних філософів, мислителів і вчених зустрічаються окремі ідеї, що відносяться до геополітичної площині. Саме тому геополітика в даний період не має методологією, категоріальним апаратом, об'єктом і предметом. Це дозволяє деяким дослідникам називати даний період «передісторією геополітики». Всі геополітичні ідеї в даний період в тій чи іншій мірі пов'язані з ідеєю про те, що життя держав і народів у всій її різноманітності у великій мірі обумовлена географічним оточенням і кліматом. Іншими словами, ідеї, що виникли в період передісторії геополітики, пронизані географічним детермінізмом..

Іншою важливою умовою для розвитку геополітики стала розробка ідеї географічного детермінізму. До XIX сторіччя дана ідея набула великої закінченості і цілісністі. Ця ідея стала міцним і стійким фундаментом геополітичної науки, яка в своєму класичному вигляді починала саме з цієї ідеї (розвиваючи, доповнюючи, модернізуючи або критикуючи її). Можна сказати, що до кінця XIX ст. цілком дозріли основні умови для формування геополітики як самостійної науки.

До 50-х років XX століття в геополітиці Домінувала двополюсна модель світу "океан - континент", або "таласократія - теллурок-ратія". Після другої світової війни двополюсний світ позначали за двома країнами - лідерами "США - СРСР". На початку 60-х років популярними стали поліцентрйчні геополітичні моделі світу. Зокрема, називали п'ять світових полюсів: США, СРСР, Китай, Західна Європа, Японія. З 90-х років, після розпаду СРСР, з'явились і одно-полюсні геополітичні моделі світу, які акцентували незаперечне світове лідерство США.

Геополітична концепція «мондіалізму», суттю якої є утвердження повної планетарної інтеграції, створення єдиного світу має дуже давні історичні корені.

Друга модель передбачає, що у XXI ст. противагою атлантизмові може виступити Китай. Стрімке економічне зростання, величезна територія, потужний демографічний потенціал, активна динамічна зовнішня політика, могутні, що швидко модернізуються, збройні сили, надають цьому варіантові реальних перспектив. Проте Китай на практиці балансує між атлантизмом і євразійством, і ця політика швидше за все буде тривалою.

Згідно з третьою моделлю, найімовірнішою суперницею США може стати Японія, яка на початку XXI ст. виступає в ролі супердержави.

Четверта модель розглядає ймовірність того, що ісламські країни та Індія можуть стати реальною противагою атлантизмові й мондіалізму, якщо в економічному та військовому розвитку їм допоможе Росія. На думку Л. Гумільова, якщо Росія й буде врятована, то тільки як євразійська держава і тільки через євразійство.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Географія 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.