Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 250.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Фізична підготовленість спортсмена і методика фізичної підготовки. 5

2. Види, задачі та засоби фізичної підготовки. 15

3. Співвідношення загальної та спеціальної фізичної підготовки в процесі багаторічної підготовки спортсменів. 21

4. Контроль фізичної підготовки. 33

Висновки. 39

Список використаної літератури. 40

Вступ

Змістом розділу фізичної підготовки спортсмена є виховання фізичних здібностей, необхідних у спортивній діяльності (силових, швидкісних, витривалості і т.д.). Фізична підготовка спрямована в той же час на загальне підвищення функціональних можливостей організму і опірності до несприятливих впливів, зміцнення здоров'я.

Загальні основи виховання фізичних якостей людини, поширюються, природно, і на фізичну підготовку спортсмена, але її характеризують також особливості, що випливають із специфічних закономірностей спортивного вдосконалення. Одна з головних особливостей полягає в тому, що у фізичній підготовці спортсмена органічно поєднуються дві її сторони загальна і спеціальна фізична підготовка.

Загальна фізична підготовка спортсмена включає різнобічне виховання його фізичних якостей, які не зводяться до специфічних здібностей, що проявляється в обраному виді спорту, але так чи інакше обумовлюють успіх спортивної діяльності. Ця сторона підготовки відіграє першорядну роль в підвищенні загального рівня функціональних можливостей організму, комплексному розвитку фізичної працездатності стосовно широкого кола різних видів діяльності і систематичному поповненні фонду рухових навичок і умінь спортсмена.

Спеціальна фізична підготовка спортсмена являє собою виховання фізичних здібностей, що є специфічною передумовою досягнень в обраному виді спорту; вона спрямована на максимально можливий розвиток даних здібностей.

Відомо, що різні види спорту вимагають різних здібностей і (або) неоднакового поєднання тих чи інших здібностей.

Природно, в процесі занять обраним видом спорту необхідно вибірково впливати на здатності, що відповідають його специфіці, з тим, щоб забезпечити максимально можливу ступінь їх розвитку. Цим і визначається суть спеціальної фізичної підготовки спортсмена.

Загальна і спеціальна підготовка являють собою дві невід'ємні частини всебічної фізичної підготовки спортсмена. Як буде видно з подальшого викладу, вони представлені на всіх етапах багаторічного процесу спортивного вдосконалення, але їх співвідношення на різних етапах закономірно змінюється.

Мета спортивного тренування - реалізувати можливості оптимального фізичного розвитку людей, всебічного вдосконалення властивих кожній людині фізичних якостей і пов'язаних з ними здібностей в єдності з вихованням духовних і моральних якостей, що характеризують суспільно активну особистість: забезпечити на цій основі підготовленість кожного члена суспільства до плідної трудової та інших суспільно важливих видів діяльність.

Але існують більш конкретні завдання, які формують дану мету. Їх можна розділити на групи: фізична (спеціальна та загальна), технічна, тактична, теоретична, психологічна та морально-вольова.

Фізична підготовка спортсмена - це процес, спрямований на виховання фізичних якостей і розвиток функціональних можливостей, що створюють сприятливі умови для вдосконалення всіх сторін підготовки. Вона підрозділяється на загальну і спеціальну.

Метою курсової роботи є розгляд фізичної підготовки спортсменів.

Завданнями курсової роботи є:

- Розгляд теоретичних основ фізичної підготовки спортсменів;

- Дослідження методики фізичної підготовки спортсменів.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновку і списку літератури.

Закрити

Фізична підготовленість спортсмена

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.