Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 250.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП  3

РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ БАСКЕТБОЛУ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННІ  5

1.1. Організація баскетбольної підготовки в умовах загальноосвітнього навчального закладу  5

1.2. Навчально-тренувальна робота з баскетболу у дитячо-юнацькій спортивній школі  11

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ГРИ В БАСКЕТБОЛІ  16

2.1. Характерні особливості технічних елементів гри у нападі  16

2.2. Характерні особливості технічних елементів гри у захисті  23

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРИ БАСКЕТБОЛУ  28

3.1. Змагальний характер баскетболу  28

3.2. Фізичні навантаження, як характерна особливість гри баскетболу  33

ВИСНОВКИ  43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  45

ВСТУП

Актуальність дослідження.У сучасному житті усе більше використання занять фізичними вправами спрямоване не на досягнення значних результатів, а на підвищення їх оздоровчого впливу на широкі маси населення. Для вирішення такої важливої проблеми найбільш ефективними засобами є, перш за все, спортивні ігри. Баскетбол є одним із засобів фізичного розвитку і виховання сучасної молоді.

Баскетбол – одна з найпопулярніших ігор в нашій країні. Для неї характерні різноманітні рухи: ходьба, біг, зупинки, повороти, стрибки, кидки і ведення м’яча, здійснювані в єдиноборстві з суперниками. Такі багатоманітні рухи сприяють поліпшенню обміну речовин, діяльності всіх систем організму, формують координацію та швидкість реакції.

Баскетбол – це популярна гра не тільки в нашій країні, а й в інших країнах Європи, а також світу. Особливо цей вид спорту розвинутий у Сполучених штатах Америки, куди мріють попасти усі баскетболісти і грати у Національній Баскетбольній Асоціації.

Баскетбол – єдиний з популярних видів спорту, дата і місце виникнення якого достовірно відомі. Про цю видатну подію написано не один десяток книг, часто з вигаданими подробицями, які розповідають про перші кроки цього майбутнього виду спорту. Сьогодні баскетбол являє собою цілком самостійний, незалежний, універсальний і потенційний вид спорту, що знайшов своє вираження в багатьох сферах фізичної активності як звичайного громадянина, так і висококваліфікованого спортсмена.

В системі фізичного виховання баскетбол набув такої популярності через економічну доступність гри, високу емоційність, великий видовищний ефект і найголовніше, що ця гра сприятливо впливає на організм людини.

Дослідження зазначеної проблематики потребує звернен­ня до широкого кола публікацій, зокрема, В.Ареф’єва, В. Бабушкіна, Я. Бойко, Ю. Железняк, Г. Максимів тощо. Темі баскетболу як спортивної гри й масового фізичного виховання, його теорії і практики присвяче­ні видання А.Гомельського, В.Колоса, Д.Нестеровського, Л.Поплавського та багатьох інших авторів.

Об’єктом дослідження є баскетбол, як одна з найбільш популярних ігор з м’ячем.

Предмет дослідження - характерні особливості гри баскетбол.

Мета курсової роботи – теоретично дослідити характерні особливості баскетболу, як засобу фізичного виховання учнівської молоді.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- окреслити основні риси баскетболу й за­гальні основи баскетбольної підготовки в умовах загальноосвіт­нього навчального закладу;

- розкрити особливості навчально-тренувальної роботи з баскетболу у дитячо-юнацькій спортивній школі;

- визначити характерні особливості технічних прийомів гри в баскетболі у нападі та у захисті;

- навести характерні особливості гри баскетболу, зокрема змагальний характер та фізичні навантаження у процесі гри.

Для досягнення мети було використано такі методи дослідження: аналіз літератури з теми дослідження; класифікація, систематизація та узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Характерні особливості баскетболу як засобу фізичного виховання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.