Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 250.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 3

Розділ І. Історія футболу 5

1.1 Виникнення і розвиток світового футболу 5

1.2 Історія українського футбол 9

Розділ ІІ Сучасні технології навчання технології гри у футбол 13

2.1 Методи, засоби і форми організації навчально-тренувального процесу 13

2.2 Фізична, технічна та психологічна підготовка сучасних футболістів. 15

Розділ III. Способи та елементи покращення тренувальних процесів у сучасному футболі 22

3.1. Поради та практичні рекомендації тренерам з футболу. 22

3.2. Організаційно-педагогічне, медико-біологічне та інформаційне забезпечення підготовки футболістів. 27

Список використаної літератури 33

Вступ

Сучасна стратегія прогресу передових країн світу базується на концепції всебічного культурного, інтелектуального, професійного й фізичного розвитку потенціалу особистості. При цьому в реалізації її цілей основне місце приділяється системі освіти.

Сьогодні за допомогою підвищення рівня освіченості населення розвинені країни світу одержують майже половину валового національного продукту. Одним з головних інструментів в освіті, що відкривають шлях у новий світ, є сучасні інформаційні технології. Розробка стратегії використання інформаційних технологій в освіті - одна із ключових проблем стратегічного планування, як на національному, так і на глобальному рівні - шлях до модернізації системи освіти в цілому. От чому інформатизація освіти у світі й у Україні зокрема, набуває величезного значення.

Для вільної орієнтації в інформаційних потоках сучасний фахівець будь-якого профілю повинен уміти одержувати, обробляти й використовувати інформацію за допомогою комп'ютерів, телекомунікаційних та інших засобів інформаційних технологій. Реалізація цієї потреби неможлива без включення інформаційного компонента в систему підготовки й перепідготовки сучасного фахівця. Це повною мірою відноситься й до фахівців з фізичної культури й спорту.

Незважаючи на певні труднощі, пов'язані з організаційними, матеріально-технічними, науково-методичними аспектами розробки й впровадження сучасних інформаційних технологій в область фізичної культури й спорту, вони викликають певний інтерес у ряду фахівців, тому що тут, як і в інших областях, назріла необхідність переходу про традиційних засобів до використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, що дозволяють значно ефективніше здійснювати збір, обробку й передачу інформації, вести самостійну роботу й самоосвіту, якісно змінити зміст, методи і організаційні форми навчання, підготовки висококваліфікованих спортсменів і суддів, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням. У цьому зв'язку науковий пошук у створенні й використанні в навчально-тренувальному процесі сучасних інформаційних технологій здобуває особливу актуальність, вимагає постійного узагальнення й обміну досвідом.

В останні роки в багатьох країнах підготовці спортивних резервів стали приділяти більш серйозну увагу. Це зв’язано зі зростаючими потребами великого футболу в кваліфікованій зміні. Важливе значення для підготовки спортивних резервів має систематичне підвищення рівня теоретико - методичної підготовленості викладачів і тренерів, які здійснюють спортивну роботу з дітьми і молоддю. В зв’язку з цим, однією з актуальних проблем в розвитку дитячо-юнацького футболу є інформаційне забезпечення. Метою курсової роботи є розгляд та аналіз інформаційних технологій в футболі. 

Закрити

Сучасні технології в тренувальному процесі футболістів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.