Основні психофізіологічні принципи проведення відбору до занять фізичною культурою та спортом

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Орієнтація і відбір в різні види спортивної діяльності з урахуванням таланту  і здібностей. 7

Розділ 2. Психологічні принципи орієнтації і відбору. 10

2.1. Здібності 10

2.2. Задатки. 13

2.3. Зв'язок здібностей зі схильностями. 16

2.4. Властивості темпераменту, їх урахування при орієнтації і відборі 20

Розділ 3. Біологічні принципи орієнтації і відбору. 22

3.1. Морфологічні фактори орієнтації і відбору. 22

3.2. Фізіологічні фактори орієнтації і відбору. 26

3.3. Необхідність урахування біологічного віку при орієнтації і відборі 27

Розділ 4. Моральна сторона відбору. 30

Висновки. 33

Література. 35

Вступ

Можливості людини і ефективність її діяльності визначаються зовнішніми і внутрішніми людськими чинниками (схема на мал. 1).

До зовнішніх можна віднести такі фактори, які вивчають гігієністи: кліматогеографічні умови, повітряне середовище і освітленість в спортивних спорудах і т.п. (зона Г).

Зовнішнім чинником по відношенню до людини виступає суспільство і те соціальне середовище, в якому вона знаходиться. Виникаючі в результаті взаємодії людини з соціальним середовищем питання розглядають соціологія і соціальна психологія (зона В).

Внутрішні — індивідні і особові — особливості людини виступають в іншій групі чинників, що визначають наявні і потенційні можливості людини, ефективність діяльності. Вони є віддзеркаленням як соціального, так і біологічного в розвитку людини.

Соціальний чинник розвитку людини як індивіда і формування її як особистості відображається в можливостях людини у вигляді мотивів (відношення, інтерес до спортивної діяльності), формованих в процесі виховання, у вигляді знань і умінь (включаючи і індивідуальний стиль діяльності), у вигляді ефекту розвитку психічних і фізіологічних функцій і морфологічних показників, що досягається при тренуванні і навчанні (зона Б).

Біологічний чинник розвитку людини в основному розглядається як генотипічний, тобто визначаючий природжені особливості статури в цілому і окремих морфологічних ознак — соматотип, природжені фізіологічні і біохімічні особливості (наприклад, рівень максимального споживання кисню, від якого залежить витривалість в багатьох видах циклічної роботи), психофізіологічні особливості (властивості нервової системи і темпераменту), психічні процеси — сприйняття, увага, пам'ять і т.п. (зона А).

Між природженими і набутими властивостями людини немає розриву. Знання, уміння і навики швидше і в більшому об'ємі отримуються у людей з певними природженими особливостями (здібностями); в той же час навчання і тренування сприяють реалізації і розвитку здібностей. Тому в реальних умовах можливості людини є сплавом природжених і набутих властивостей людини, названим І.П. Павловим

фенотипом. Одним з проявів фенотипічних можливостей людини є якості. Їх місцеположення на схемі є проміжним між зонами А і Б, що відображає залежність якостей від природжених психологічних, фізіологічних, біохімічних і морфологічних особливостей людини, з одного боку, і від знань, як краще використовувати ці особливості, і уміння використовувати ці знання, тобто від досвіду, — з іншого.

Знання, чинниками якого з рівнів (генотипічного, фенотипічного або тільки набутого) обумовлена в даний момент ефективність діяльності учня або спортсмена, має істотне значення для педагога при оцінці їм можливостей учня і прогнозуванні його успіхів в майбутньому. Визначення здібностей і в цілому — обдарованості як поєднання природжених морфологічних і функціональних особливостей людини є предметом спеціальної психолого-педагогічної галузі — орієнтації і відбору в різні види спортивної діяльності.

У даний час перед вищою школою стоїть задача ознайомити студентів — майбутніх вчителів фізичної культури з сучасними тенденціями в розвитку спортивних наук, сформувати у них широке уявлення про предмет своєї праці. Важливо при цьому, щоб різноманітності відомостей, одержуваних студентами, укладалося в єдину концепцію, схему, щоб не виникало враження розірваної знань, одержуваних студентами при слуханні різних учбових курсів. Рішення цих задач пов'язано з поліпшенням підготовки і перепідготовки вчителів фізичної культури.

Особливо важливо пам'ятати, що головною задачею фізкультурного руху, всієї системи фізичного виховання є «всіляко сприяти зміцненню здоров'я людей, підвищенню їх працездатності і продуктивності праці, готовності до захисту Батьківщини, формуванню високих етичних якостей, бадьорості духу, сили і витривалості, вихованню здорового і життєрадісного підростаючого покоління».

Актуальність: Прихід людини в спорт починається або з вибору нею конкретного виду, або з відбору її в конкретну секцію. І тільки після цього починається процес тренування, виховання її в колективі, адаптація до факторів навколишнього середовища. Отже, важливо, щоб цей перший крок став вдалим. А це означає, що той, хто прийшов займатися спортом повинен перш за все отримувати задоволення від занять, задоволення від росту своїх спортивних результатів. Задача спортивного педагога і вчителя фізичної культури – зайти для учня той вид спортивної діяльності, який відповідає його таланту.

Тому метою мого дослідження розкриття основних психофізіологічних принципів проведення відбору до занять фізичною культурою і спортом. Показати важливість цих принципів у діяльності тренера, вчителя. Адже на цьому шляху, тобто шляху відбору учнів до занять спортом, спортивного педагога очікує багато „підводних каменів”.

Мета: дослідити основні психофізіологічні принципи проведення відбору до занять фізичною культурою та спортом.

Об’єкт дослідження: проведення відбору до занять фізичною культурою та спортом.

Предмет дослідження: основні психофізіологічні принципи.

Метод дослідження: опосередкований.

Закрити

Основні психофізіологічні принципи проведення відбору до занять фізичною культурою та спортом

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.