Лабораторна та інструментальна діагностика функціональних можливостей організму спортсменів

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 63

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1.  Лабораторні дослідження системи сечовиділення. 5

Розділ 2. Лабораторні дослідження системи крові 14

Розділ  3. Лабораторна та інструментальна експрес-діагностика. 23

3.1. Експрес лактат-контроль. 27

3.2. Моніторинг частоти серцевих скорочень. 30

3.3. Мультифакторна експрес-діагностика функціонального стану. 33

Розділ 4. Організація та проведення дослідження. 38

Розділ 5. Результати першого етапу дослідження, коментарі 44

Розділ 6. Результати другого етапу дослідження, коментарі 48

Висновки. 51

Рекомендації 53

Список літератури. 55

Додатки. 61

Вступ

Лабораторні та інструментальні методи дослідження – це розділ клінічної діагностики, що вивчає за допомогою певних методів, та оцінює фізіологічний та патологічний стани організму, виявляє його захворювання, клітинний і хімічний склад, біологічні властивості тканин і рідин людини, збудників хвороб.

Серед об’єктивних діагностичних даних лабораторні та інструментальні дослідження у спортивній медицині посідають важливе місце, оскільки дають змогу виявити і оцінити вплив основного модулюючого фактора, яким є фізичне навантаження, на стан організму спортсмена – за численними показниками, які визначаються з біологічних рідин та середовищ організму.

Головна особливість лабораторної діагностики у спортивній медициніполягає в тому, що матеріал для дослідження береться, у переважній більшості випадків у практично здорових осіб, показники яких повинні перебувати в межах норми, однак значною мірою модулюються перенесеним фізичним навантаженням часом до величин, які у випадку особи, що не займається спортом, могли б давати підстави для підозри на захворювання.

Звідси випливає і суто специфічна мета й завдання лабораторних та інструментальних досліджень у спорті – вивчення впливу фізичних навантажень на організм, визначення критичних меж навантаження та міри напруження адаптаційних механізмів, оцінка термінового, відставленого та кумулятивного тренувального ефекту, виявлення індивідуальних особливостей функціональних можливостей спортсменів та розробка на цій основі рекомендацій з удосконалення тренувального процесу.

Лабораторні та інструментальні методи дослідження здатні постачати достатньо цінну інформацію, володіючи якою, тренер може здійснювати оперативне, поточне та перспективне управління тренувальним процесом.

Не слід забувати й про загально-клінічне значення лабораторнихдосліджень у спортивній медицині, однак і в цьому випадку лабораторні показники у спортсменів досить часто бувають нетиповими для даної патології – через модулюючий вплив фізичного навантаження, що ускладнює інтерпретацію результатів. Специфіка спортивної діяльності висуває й особливі вимоги до лабораторної діагностики у спорті – оперативності отримання результатів, високої інформативності методів, компактності та мобільності обладнання, простоти і малої інвазивності процедури забору матеріалу.

У зв’язку з великою актуальністю швидкої, інформативної, надійної діагностики функціонального стану організму, своєчасного виявлення відхилень адаптаційного процесу та появи перед- і патологічних станів у спортсменів,а також оперативної оцінки актуальних функціональних можливостей організму, ми й обрали темою нашого дослідження лабораторну та інструментальну діагностику, а метою нашої роботи є, виявлення сучасних тенденцій у цій галузі спортивно-медичної науки – на основі аналізу спеціальної літератури, практичне випробування деяких методів досліджень – шляхом власного експериментального дослідження, та вироблення на підставі отриманих даних практичних рекомендацій з удосконалення тренувального процесу.

Відповідно, об’єктами дослідження стали: фахова та спеціальна література, а також група випробуваних юних спортсменів, а предметом дослідження були визначені певні показники функціонального стану випробуваних та їх технічні результати на контрольній дистанції.

Закрити

Лабораторна та інструментальна діагностика функціональних можливостей організму спортсменів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.